Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu tính năng tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning trong Font chữ kỹ thuật số. Kerning là tính năng phổ biến trên hầu hết Font chữ kỹ thuật số hiện đại.

Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning là gì?

Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning là một tính năng OpenType trong Font chữ kỹ thuật số.
Kerning là quá trình tinh chỉnh khoảng trống giữa các cặp Glyph (ví dụ “Av”, “LT”, “To”,…), để tránh những khoảng trống trải giữa chúng.

Tính năng Kerning Classes trong Font chữ kỹ thuật số là gì?

Các định dạng Font chữ cũ như Type 1, Multiple Masters, TrueType cũ không hỗ trợ tính năng OpenType. Việc tinh chỉnh Kerning phải khai báo thành từng cặp ký tự riêng lẻ. Khai báo ký tự liền kề bên phải dịch chuyển một khoảng đến ký tự giữa nếu là cặp ký tự chứa Kerning. Mỗi File Font chữ sẽ chứa một danh sách thông tin tất cả các cặp ký tự chứa Kerning và khoảng cách dịch chuyển. Cách Kerning này gây nặng File Font chữ và làm chậm thiết bị xử lý văn bản.
Vài vấn đề được đặt ra. Thứ nhất, các cặp ký tự có dấu phụ có tinh chỉnh Kerning giống nhau, ví dụ các cặp ký tự “Av”, “Äv”, “Áv”. Thứ hai, các chữ cái có thể cùng hình dạng thân bên phải hoặc bên trái, ví dụ mặt trái của các ký tự “C”, “G”, “O” giống nhau, mặt phải của các ký tự “v”, “y” giống nhau nên có ngữ cảnh Kerning giống nhau.
Kerning Class được tạo ra để giải quyết vấn đề trên. Kerning Class sử dụng tính năng định vị GPOS (thẻ tính năng .Kern) của bảng tính năng OpenType để liệt kê các Glyph thành từng nhóm có hình dạng thân ký tự giống nhau. Cách nhóm này được gọi chung là lớp Kerning (Kerning Class). Việc khai báo tinh chỉnh Kerning giữa nhóm ký tự này với nhóm ký tự kia làm rút ngắn trường khai báo Kerning và đơn giản hóa quá trình truy xuất thông tin Kerning.

Cách thức làm việc của Kerning Classes trong Font chữ kỹ thuật số:

Một số Glyph có cùng hình dạng phần thân bên phải, bên trái hoặc cả hai bên. Ví dụ các chữ cái “C”, “G”, “O” có cùng hình dạng phần thân bên trái. Nhóm ký tự “A”, “Ā”, “Á”, “Ä” và “Ã” lại có cùng hình dáng phần thân của cả hai bên. Các ký tự có hình dáng tương đồng như vậy có thể mang cùng giá trị Kerning khi đứng kế bên các Glyph khác.
Các ký tự tương đồng về hình dáng phần thân như vậy sẽ được nhóm lại với nhau thành từng Class. Kerning được xác định giữa các Class thay vì từng cắp ký tự riêng lẻ. Đây là cách làm việc của Kerning Class. Cách làm việc này được mô tả cụ thể trong tính năng định vị glyph (GPOS).

Tính năng Kerning và Kerning Classes được hỗ trợ trong ứng dụng FontLab:

FontLab cho phép tạo Kerning giữa hai Glyph, một Glyph với một Class, một Class với một Glyph hoặc giữa hai Class. Class luôn được ưu tiên xem xét trước các Glyph con bên trong Class. Thông tin Kerning được lưu trữ trên Class chứ không lưu trên các Glyph con riêng lẻ.
Trong FontLab 5 trở đi, khi tạo Kerning cho một Glyph thuộc Glass với một Glyph khác thì Kerning cũng được áp dụng cho tất cả các Glyph con khác thuộc Class đó. Tất cả các Glyph con trong một Glass sử dụng chung một chỉ số Kerning duy nhất.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu tính năng tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning trong Font chữ kỹ thuật số. Kerning là tính năng phổ biến trên hầu hết Font chữ kỹ thuật số hiện đại. Một số ứng dụng cũ không hỗ trợ tính năng Kerning. Phần lớn ứng dụng hiện này đã hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản của Font chữ OpenType.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên