Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chọn đối tượng Contour của FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thiết lập khoảng Zones trong FontLab 7 và FontLab 8, là phần khai báo các khoảng Overhang cho tính năng Hinting PostScript. Việc khai báo các khoảng Zones giúp quá trình triệt tiêu khoảng Overhang của tính năng canh chỉnh đường viền hoạt động chính xác.

Chọn đối tượng Contour của FontLab 7 và FontLab 8:

Trong Contour, có thể chọn các mảng hình, đường viền, đoạn, điểm, nút Vector. Các đối tượng được chọn sẽ được tô màu đỏ. Khi chọn nhiều đối tượng, di chuyển một đối tượng thì các đối tượng còn lại sẽ di chuyển theo.

Cách chọn đối tượng Contour của FontLab:

Chọn một điểm, một đoạn hoặc một nút vector bằng cách L-Click vào điểm, đoạn hoặc nút vector đó.
Chọn nhiều đối tượng cùng lúc bằng cách giữ phím [Shift] và chọn thêm đối tượng.
Khi chọn hai điểm của một đoạn thì đoạn đó cũng mặc định được chọn. Khi chọn một đoạn thì hai điểm ở hai đầu đoạn đó cũng được chọn.
Bỏ chọn một đối tượng đang chọn bằng cách giữ phím [Shift] và L-Click vào đối tượng muốn bỏ chọn.
Có thể chọn nhanh nhiều đối tượng bằng cách quét chuột để khoanh vùng chữ nhật. Click giữ chuột và kéo thả để tạo hình chữ nhật bao phủ vùng chứa các đối tượng muốn chọn. Giữ phím [Alt] để chọn kiểu khoanh vùng tự do.
Có thể bỏ chọn nhanh cùng lúc nhiều đối tượng bằng cách quét chuột để khoanh vùng chữ nhật. Giữ phím [Shift] + quét chuột để khoanh vùng chữ nhật vào vùng chứa các đối tượng muốn bỏ chọn. Giữ phím [Shift]+[Alt] để bỏ chọn kiểu khoanh vùng tự do.
Chọn một đường viền bằng cách Double-L-Click vào một đoạn trong đường viền đó. Hoặc có thể giữ phím [Alt] và L-Click vào vùng gần đường viền để chọn đường viền đó.
Bấm [Ctrl]+[A] để chọn tất cả các đối tượng chứa trong phần tử hiện hành.
Chọn đối tượng và nhấn [Delete] hoặc R-Click => Delete Node để xóa đối tượng đang chọn.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn chọn đối tượng Contour của FontLab 7 và FontLab 8. Bản vẽ Vector cho phép bạn chọn từng đối tượng nhỏ để chỉnh sửa. Bạn cần biết cách chọn đối tượng trong bản vẽ Vector để có thể chỉnh sửa được bản vẽ.

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên