Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

TrueType Hinting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu tính năng TrueType Hinting của Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng canh chỉnh đường viền cần thiết cho các Font chữ sử dụng đường viền Vector.

TrueType Hinting trong FontLab là gì?

TrueType Hinting trong FontLab là tính năng canh chỉnh đường viền của Font chữ định dạng TrueType.
Hầu hết Font chữ đều có hai phiên bản ở hai định dạng phổ biến nhất là PostScript và TrueType. Hai định dạng này sử dụng Hinting khác nhau.
Định dạng TrueType sử dụng các hướng dẫn để kiểm soát từng điểm và làm tròn tọa độ điểm. Hinting của định dạng TrueType được viết bằng một ngôn ngữ lập trình đặc biệt. Nên nó rất linh hoạt và nhiều tính năng mạnh mẽ. Nhưng ngôn ngữ lập trình này quá phức tạp. FontLab đã biên dịch nó thành các tính năng cụ thể, giúp người thiết kế có thể dễ dàng sử dụng.

Canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab là gì?

Hinting trong FontLab là những thông tin gợi ý cho việc canh chỉnh đường viền trong Gridfitting. Bạn cần hiểu thêm về quá trình Gridfitting trong Font chữ.
Xem thêm bài viết [ Canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab ].

Công cụ TrueType Hinting trong FontLab:

Công cụ TrueType Hinting dùng để tạo, chỉnh sửa TrueType Hinting và xem thử hình ảnh Raster của Glyph được xử lý bởi TrueType Hinting.
Xem thêm bài viết [ Công cụ TrueType Hinting trong FontLab ].

Các loại Hint của TrueType Hinting trong FontLab:

Loại cơ bản nhất là Hint canh chỉnh điểm. Hint canh chỉnh điểm lại chia thành hai loại là Hint canh chỉnh điểm có liên kết với vùng canh chỉnh gọi là Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Và loại không có liên kết với vùng canh chỉnh gọi là Hint canh chỉnh đỉnh hoặc canh chỉnh đáy.
Đối với TrueType, vùng canh chỉnh cũng có thể gán tính năng Hint. Có thể gọi nó là Hint vùng canh chỉnh.
Loại Hint liên kết TrueType có vai trò kiểm soát khoảng cách giữa hai điểm cụ thể khi thực hiện Raster hóa và gán khoảng cách đó vào một chiều rộng thân tiêu chuẩn. Hint liên kết TrueType cũng chia thành hai loại là Hint liên kết đơnHint liên kết kép.
Loại Hint nội suy là loại dùng để chọn vị trí của hai điểm để kiểm soát vị trí của điểm thứ ba.
Loại Hint đặc biệt nhất của TrueType là Hint Delta. Loại này dùng để tạo Hint trên những khoảng kích thước PPM cụ thể. Cũng được phân thành hai loại là Hint Delta giữaHint Delta cuối.

Trình tự diễn giải TrueType Hinting trong FontLab:

Các công cụ tạo Hinting trực quan trong FontLab có thể được thiết lập theo bất cứ trình tự nào. Nhưng FontLab sẽ tự động sắp xếp lại thứ tự diễn giải các Hint này theo trình tự Logic.

 1. Các Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster và Hint canh chỉnh đỉnh hoặc đáy luôn được diễn giải đầu tiên để xác định khung tổng thể.
 2. Các Hint liên kết kép được diễn giải tiếp theo để xác định những thân nét chữ quan trọng. Nếu các điểm được gán Hint liên kết kép có gán kèm cả Hint Delta giữa thì sẽ để sau.
 3. Các Hint liên kết đơn và Hint nội suy sẽ được diễn giải tiếp theo với một trình tự Logic.
 4. Sau đó, các Hint Delta giữa sẽ được thực hiện dựa trên vị trí các điểm đã được xử lý qua các Hint trên.
 5. Cuối cùng, các Hint Delta cuối sẽ tinh chỉnh các điểm còn lại trên các khoảng kích thước PPM để cho hình ảnh hiển thị tốt nhất.

Các lưu ý trong TrueType Hinting:

Đặc điểm khác biệt của TrueTpye Hinting:

TrueType sử dụng bộ Hint riêng độc lập với PostScript. Mặc dù một số Hint của TrueType có khái niệm gần giống với Hint của PostScript.
Hinting của TrueType kiểm soát từng đối tượng điểm trên từng Gyph cụ thể. Không giống như Hinting của PostScript thiết lập chung cho toàn Font chữ. Hinting của TrueType có thể điều chỉnh được những thay đổi trên từng kích thước PPM cụ thể.
Hinting của TrueType sử dụng một ngôn ngữ hướng dẫn riêng bao gồm vài chục lệnh. Các lệnh được đính kèm cố định theo Font chữ. Nó chứa những dữ liệu cần thiết để thực hiện quá trình Hinting cho Font chữ.

Quá trình xử lý của TrueType Hinting:

Quá trình Hinting của TrueType thực hiện qua 3 lớp xử lý:

 1. Lớp thứ nhất: Chương trình Font chữ sẽ thiết lập thông tin hình ảnh khi Font chữ được hiển thị lần đầu tiên.
 2. Lớp thứ hai: Sau mỗi lần kích thước PPM bị thay đổi, chương trình xử lý PPM sẽ được kích hoạt để xử lý lại đường viền hiển thị.
 3. Lớp thứ ba: Mỗi lần chương trình Font chữ và chương trình xử lý PPM làm việc về tổng thể Font chữ, chương trình Glyph sẽ được gọi ra để thực hiện xử lý chi tiết trên từng Glyph.

Ký hiệu ô ký tự được gắn TrueType Hinting trong FontLab:

Trong FontLab, mỗi ô Glyph trong Window Font được gắn Hinting TrueType đã phiên dịch thành hệ nhị phân sẽ được đánh dấu bằng ô vuông màu xanh lam có chữ T, đặt ở bên dưới góc trái ô Glyph. Tính năng Hinting của TrueType đã được phiên dịch sang hệ nhị phân sẽ không thể dịch ngược thành ngôn ngữ lập trình dạng mã Code. Khi chỉnh sửa đường viền trong Glyph có gắn Hinting TrueType dạng nhị phân, Hinting sẽ biến mất. Phải thiết lập Hinting lại từ đầu cho Glyph đó.

Cách xóa TrueType Hinting trong FontLab:

Có thể xóa một Hint của định dạng TrueType bằng cách: L-Click vào ký hiệu của Hint đó => Mở bảng tùy chọn => Chọn Delete.
Có thể xóa từng nhóm Hint cụ thể bằng cách: Bấm vào công cụ Menu trên thanh trạng thái của công cụ TrueType Hinting => Xuất hiện danh sách các công cụ bổ sung.

 1. Xóa hết tất cả các Hint có trong Glyph hiện hành.
 2. Xóa tất cả các Hint canh chỉnh. Hint liên kết và Hint nội suy hoạt động theo phương nằm ngang có trong Glyph hiện hành.
 3. Xóa tất cả các Hint canh chỉnh. Hint liên kết và Hint nội suy hoạt động theo phương thẳng đứng có trong Glyph hiện hành.
 4. Xóa tất cả các Hint Delta giữa có trong Glyph hiện hành.
 5. Xóa tất cả các Hint Delta cuối có trong Glyph hiện hành.
 6. Tự động kiểm tra và chỉ định lại chiều rộng thân tiêu chuẩn phù hợp. Nếu Hinting chứa những Hint liên kết đơn và Hint liên kết kép được gán với chiều rộng thân tiêu chuẩn được thiết lập thủ công. Tính năng này sẽ kiểm tra lại và tự động thay thế chiều rộng thân nét gần nhất.
 7. Tự động kiểm tra và chỉ định lại vùng canh chỉnh. Nếu Hinting chứa những Hint canh chỉnh điểm có thể nằm trong vùng canh chỉnh nhưng chưa được gán vào vùng canh chỉnh, tính năng này sẽ kiểm tra lại và tự động gán vùng canh chỉnh cho Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster.

Các bài viết chi tiết về các loại TrueType Hinting:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu tính năng TrueType Hinting của Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng canh chỉnh đường viền cần thiết cho các Font chữ sử dụng đường viền Vector.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên