Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nét gạch ngang dòng văn bản trong Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về nét gạch ngang dòng trong thiết kế Font chữ, là một đối tượng ký tự xuất hiện phổ biến trong văn bản kỹ thuật số. Biết cách thiết lập nét gạch ngang dòng trong Font chữ giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn.

Nét gạch ngang dòng văn bản là gì?

Nét gạch ngang dòng văn bản được hỗ trợ trong hầu hết ứng dụng xử lý văn bản hiện nay. Nét ngạch ngang dòng có tác dụng ghi chú đoạn văn bản này đã bị xóa bỏ. Khi người viết muốn người xem biết đoạn văn bản này đã được viết nhưng nó đã bị gạch bỏ. Hoặc một đoạn văn bản được thay thế bằng một đoạn văn bản khác. Hoặc người viết muốn nhấn mạnh là nội dung này đang bị sai.
Nét gạch ngang dòng văn bản là nét mảnh nằm ngang, đi qua giữa dòng ký tự. Nét gạch ngang sẽ kéo dài hết đoạn ký tự mà người viết muốn ghi chú gạch bỏ.

Nét gạch ngang dòng văn bản ứng dụng trong thực tế:

Hầu hết ứng dụng soạn thảo văn bản hiện nay đều có tính năng tạo dòng văn bản bị gạch bỏ. Trình soạn thảo văn bản Word, Excel, Power Point có tính năng Strikethrough. Các ứng dụng có tính năng hộp Text Box như Photoshop và AutoCAD cũng có tính năng Strikethrough. Tính năng tạo Text Box của ứng dụng vẽ truyện tranh Clip Studio Paint có tính năng Strikeout. Các trình duyệt web cũng cho phép trình bày dòng chữ có nét gạch ngang dòng. Việc tạo ra một dòng văn bản có nét ghi chú gạch ngang dòng là dễ dàng và phổ biến.

Nét gạch ngang dòng văn bản trong thiết kế Font chữ:

Bảng đặc tả OS/2 quy định trường thông tin khai báo cho ký tự nét gạch ngang dòng văn bản. (Ví dụ: z )
Strikeout Size: Trường khai báo độ dày nét gạch ngang dòng văn bản áp dụng vào Font chữ. Đơn vị độ dày là đơn vị UPM của Font chữ. Thông thường Strikeout Size = 50 với hệ lưới UPM 1000 và Strikeout Size = 100 với hệ lưới UPM 2048.
Strikeout Position: Trường khai báo khoảng cách từ đường cơ sở dưới của Font chữ đến đường giới hạn trên của nét gạch ngang. Đơn vị khoảng cách là đơn vị UPM của Font chữ. Nếu giá trị âm thì đường giới hạn trên này nằm bên dưới đường cơ sở dưới của Font chữ.
Khi sử dụng FontLab 7, FontLab 8 để thiết kế Font chữ thì cần thiết lập nét gạch ngang dòng. Việc thiết lập các thông số của nét gạch ngang dòng được thực hiện trong bảng Font Infor đầy đủ.

Kết luận:

Trên đây là bài viết về nét gạch ngang dòng văn bản trong thiết kế Font chữ. Hiểu được các thông số thiết lập nét gạch ngang dòng giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn. Tránh bị lỗi hiển thị nét gạch ngang dòng trong thiết kế Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Đường gạch chân dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Trang mã ký tự

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Khối mã ký tự

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên