Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Preview Panel trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Preview Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất hữu ích trong việc kiểm thử Font chữ trước khi áp dụng vào phần mềm soạn thảo văn bản.

Preview Panel trong FontLab là gì?

Bảng điều khiển xem thử (Preview Panel) trong FontLab dùng để kiểm thử Font chữ khi áp dụng vào văn bản thực tế. Bảng tính năng này có giao diện giống như một trình soạn thảo văn bản. Nó cho phép nhập văn bản để kiểm tra Font chữ khi hoạt động trong trình soạn thảo văn bản.

Cách mở Preview Panel trong FontLab:

Mở Preview Panel bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Preview.

Giao diện của Preview Panel:

 1. Khu vực hiển thị nội dung văn bản. Có thể nhập văn bản, chỉnh sửa văn bản hoặc cắt dán văn bản như một trình soạn thảo văn bản thông thường.
 2. Ẩn – hiện bảng công cụ điều khiển ngữ cảnh văn bản.
 3. Chuyển đổi nhanh giữa hai chế độ Echo Text và Custom Text.
 4. Thanh xem nội dung văn bản và trình bày tên Unicode của từng Glyph có trong văn bản dưới dạng A/B/C/D.
 5. Bảng công cụ điều khiển ngữ cảnh văn bản, cung cấp tất cả các công cụ tùy chỉnh hiển thị văn bản. Bảng này sẽ tự ẩn sau vài phút không tương tác.

Cách sử dụng Preview Panel trong FontLab:

Nhóm công cụ điều khiển nội dung văn bản:

 1. Echo Text: Hiển thị nội dung đang lưu trong bộ nhớ đệm của Echo Text vào khu vực hiển thị nội dung.
 2. Custom Text: Hiển thị nội dung tùy chỉnh vào khu vực hiển thị nội dung.
 3. Context: Hiển thị ngữ cảnh “nnAooAHHAOO” vào khu vực hiển thị nội dung.
 4. All or Visible Masters: Hiển thị tất cả các biến thể Font chữ (Master) của ký tự hiện hành trong cửa sổký tự vào khu vực hiển thị nội dung.
 5. Text Waterfall: Hiển thị nội dung văn bản trong khu vực hiển thị nội dung dưới dạng bản đồ tỉ lệ Text Waterfall.
 6. Glyph Waterfall: Hiển thị ký tự hiện hành trong cửa sổ ký tự vào khu vực hiển thị nội dung dưới dạng bản đồ tỉ lệ Glyph Waterfall. Tính năng này có vẻ bị lỗi.
 7. Composites: Hiển thị tất cả những Glyph có chứa phần tử được tham chiếu giống với phần tử hiện tại. (Ví dụ ký tự É có các ký tự chứa cùng phần tử tham chiếu là ÉÁEÊËÈÍÓÚÝáéíóúý)
 8. Make Attachment By Anchors: Hiển thị tất cả các Glyph ghép có chứa Glyph hiện tại làm Glyph con.
 9. Copy Content To Window: Nếu có một cửa sổ ký tự đang mở, Click chọn nút [mũi tên chỉ lên] cho phép chép nội dung văn bản đang có trong khu vực hiển thị nội dung vào cửa sổ ký tự, đồng thời nội dung văn bản cũng được lưu vào bộ nhớ đệm của tính năng Echo Text.

Nhóm công cụ điều khiển kích thước hiển thị văn bản:

 1. Fit Text: Phóng to văn bản phù hợp với kích thước của khu vực hiển thị nội dung hiện tại.
 2. 1 Line: Phóng to văn bản vừa với một dòng hiển thị trong khu vực hiển thị nội dung.
 3. 2 Lines: Thu nhỏ văn bản vừa với hai dòng hiển thị trong khu vực hiển thị nội dung hiện tại.
 4. 3 Lines: Thu nhỏ văn bản vừa với ba dòng hiển thị trong khu vực hiển thị nội dung hiện tại.

Nhóm công cụ canh chỉnh dòng văn bản:

 1. Align Left: Canh chỉnh vị trí văn bản theo lề trái trong khu vực hiển thị nội dung.
 2. Center: Canh chỉnh vị trí văn bản nằm giữa khu vực hiển thị nội dung.
 3. Align Right: Canh chỉnh vị trí văn bản theo lề phải trong khu vực hiển thị nội dung.

Nhóm công cụ lật hình ảnh hiển thị văn bản:

 1. Horizontal Flip: Lật hình ảnh hiển thị văn bản qua trục dọc.
 2. Vertical Flip: Lật hình ảnh hiển thị văn bản qua trục ngang.

Nhóm công cụ quản lý tính năng OpenType áp dụng vào văn bản:

 1. Apply Features: Bấm vào nút này sẽ mở ra một bảng phụ. Bảng phụ cho phép quản lý các tính năng OpenType áp dụng vào văn bản.
 2. Features: Bật – tắt tính năng OpenType.
 3. Compile Features: Cập nhật thay đổi bật – tắt các tính năng OpenType một lần.
 4. Turn On Default Features: Chọn các tính năng OpenType theo gợi ý của FontLab.
 5. Turn Off All Features: Tắt tất cả các tính năng OpenType.
 6. Các tính năng OpenType có sẵn trong Font chữ này, có thể bật – tắt từng tính năng riêng biệt.
 7. Script: Nhóm ký tự sẽ được áp dụng tính năng OpenType ???

Nhóm công cụ điều khiển hiển thị văn bản theo Layer:

 1. Preview Master: Xem trước các phiên bản Master có trong Font chữ.
 2. Preview Instance: Xem trước các phiên bản Instance có trong Font chữ.
 3. Preview Interpolation: Xem trước các phiên bản nội suy theo trục biến thể.

Nhóm công cụ thiết lập kiểu hiển thị văn bản:

 1. Nút ẩn – hiện thanh xem nội dung văn bản và trình bày tên Unicode của từng Glyph có trong văn bản dưới dạng A/B/C.
 2. Text Color: Đổi màu hiển thị văn bản.
 3. Background Color: Đổi màu hiển thị nền văn bản.
 4. Invert Preview: Xem văn bản ở chế độ âm bản (đảo ngược màu nền và màu chữ).
 5. Show Nodes: Hiển thị các điểm trên bản vẽ Glyph vào trong văn bản.

Nhóm công cụ điều khiển biến Font chữ:

 1. Preview Tracking: Xem thử các khoảng giãn cách ký tự.
 2. Preview Slant: Xem thử văn bản ở biến thể chữ nghiêng.
 3. Preview Stretch: Xem thử văn bản ở dạng bị nén ngang (không phải kiểu Condensed). Tính năng này không hữu ích.
 4. Preview Weight: Xem thử văn bản ở các độ rộng nét khác nhau.

Nhóm công cụ bộ lọc hiệu ứng hiển thị văn bản:

 1. Fill Preview: Xem văn bản ở chế độ mặc định, các mảng trong Glyph được làm đầy như bản vẽ thiết kế.
 2. Thin Outline: Xem văn bản dưới dạng đường viền nét mỏng.
 3. Medium Outline: Xem văn bản dưới dạng đường viền nét vừa.
 4. Thick Outline: Xem văn bản dưới dạng đường viền nét dày.
 5. X-Ray Preview: Xem thử văn bản với hiệu ứng mắt chim. Tính năng này dùng để quan sát nhịp điệu độ nét trải dài trên dòng văn bản. (Tính năng này không hữu ích)
 6. Blur Preview: Xem thử văn bản ở chế độ ảnh mờ.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Preview Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất hữu ích trong việc kiểm thử Font chữ trước khi áp dụng vào phần mềm soạn thảo văn bản.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên