Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chỉ số Windows OS/2 trong Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu chỉ số Windows OS/2 trong Font chữ. Đây là kiến thức cần thiết để bạn thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ.

Chỉ số Windows OS/2 trong Font chữ là gì?

Chỉ số Windows OS/2 trong Font chữ dùng để khai báo cách xác định khoảng cách dòng cho Font chữ kỹ thuật số.

Thiết lập chỉ số Windows OS/2:

Nếu không bật tùy chọn [Prefer Typo Metric] thì Windows sẽ mặc định sử dụng khoảng cách dòng bằng chỉ số Windows OS/2 để tính toán khoảng cách dòng.

Cách xác định chỉ số Windows OS/2:

Khoảng cách dòng Windows OS/2 = WinAscent + WinDescent
WinAscent = Safe Top. (Khoảng từ Baseline đến 0.5 Line Gap trên)
WinDescent = Safe Bottom. (Khoảng từ Baseline đến 0.5 Line Gap dưới)

Lưu ý về chỉ số Windows OS/2:

Phải đảm bảo WinAscent + WinDescent ≥ Typo Ascender + Typo Descender + Typo Line Gap. Hình ảnh ký tự nằm ngoài khoảng WinAscent + WinDescent sẽ không được hiển thị trong văn bản.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu chỉ số Windows OS/2 trong Font chữ kỹ thuật số.  Kiến thức này cần thiết cho việc thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ. Nếu thiết lập không đúng cách tính khoảng cách dòng, Font chữ hiển thị trong văn bản có thể bị lỗi. Một lỗi thường thấy là rối loạn trong cách xác định khoảng cách dòng trong văn bản khi sử dụng Font chữ này.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên