Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khoảng cách dòng trong Font chữ kỹ thuật số

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu khái niệm khoảng cách dòng trong Font chữ kỹ thuật số. Đây là kiến thức cần thiết để bạn thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ.

Khoảng cách dòng trong Font chữ là gì?

Khoảng cách dòng được tạo ra bởi khoảng trống trên và dưới ký tự. Khoảng cách dòng giúp đảm bảo các dòng trong văn bản hiển thị với khoảng cách phù hợp.
Font chữ chỉ hỗ trợ ký tự latin cơ bản thì cách tính khoảng cách dòng đơn giản. Tuy nhiên, Font chữ hỗ trợ tiếng Việt xuất hiện nhiều ký tự dấu phụ xếp chồng lên nhau nên việc tính khoảng cách dòng phải tính thêm không gian cho dấu phụ.
Các hệ điều hành máy tính, trình soạn thảo văn bản, sách điện tử, máy trò chơi, trình duyệt web, trình tạo PDF và trình điều khiển máy in không sử dụng chung một cơ chế xác định khoảng cách dòng.

Quá trình phát triển định nghĩa khoảng cách dòng trong Font chữ kỹ thuật số:

  • Trước khi xuất hiện hệ Font chữ OpenType, các chương trình máy tính Windows chỉ hỗ trợ hệ Font chữ Postscript và hệ điều hạnh Macintosh chỉ hỗ trợ hệ Font chữ TrueType.
  • OpenType được phát minh nhằm có thể tương tích được đa nền tảng và cung cấp các chỉ số để tất cả các nền tảng phần mềm phổ biến có thể đọc và hiểu được. Hệ Font chữ OpenType chứa cả ba chỉ số xác định khoảng cách dòng phổ biến là Typographic Spacing Metrics, Windows OS/2 và Macintosh hhea.
  • Các phầm mềm mới hiện nay hỗ trợ tốt cho chỉ số Typographic Spacing Metrics. Vì nó tương thích đa nền tảng. Nhưng các phần mềm cũ kế thừa từ hệ điều hành Windows hoặc Macintosh vẫn sử dụng chỉ số riêng. Nên Font chữ vẫn cần hỗ trợ cả chỉ số Windows OS/2Macintosh hhea để tương thích đa nền tảng.
  • Hệ Font chữ TrueType ngày nay cũng đã hỗ trợ đầy đủ các chỉ số xác định khoảng cách dòng để tương thích đa nền tảng và hệ Font chữ TrueType trở thành định dạng tương thích tốt nhất trên nền Web.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu khái niệm khoảng cách dòng trong Font chữ kỹ thuật số. Kiến thức này cần thiết cho việc thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ. Nếu thiết lập không đúng cách tính khoảng cách dòng, Font chữ hiển thị trong văn bản có thể bị lỗi. Một lỗi thường thấy là rối loạn trong cách xác định khoảng cách dòng trong văn bản khi sử dụng Font chữ này.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên