Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8, là phần khai báo thông tin về nguồn gốc Font chữ. Nếu bạn là một nhà cung cấp Font chữ chính thức, đã đăng ký với Microsoft, thì cần khai báo đầy đủ thông tin nguồn gốc Font chữ.

Khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab là gì?

Khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab là cung cấp các thông tin về nguồn gốc Font chữ. Các thông tin bao gồm tên nhà cung cấp, tên người thiết kế, ngày hoàn thành Font chữ,… Các thông tin này sẽ được đính kèm theo file Font chữ.
Nếu bạn chỉnh sửa một Font chữ có sẵn, bạn không được thay đổ thông tin nguồn gốc Font chữ. Bạn có thể ghi chú thêm trong trường thông tin Description về phiên bản tùy chỉnh.

Cách khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8:

Mở mục khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Creator.

Nhóm khai báo nhà cung cấp Font chữ:

  1. Vendor: Mã nhà cung cấp, bao gồm bốn cữ cái in hoa viết liền. Các nhà sản xuất Font chữ TrueType chuyên nghiệp phải đăng ký với Microsoft để được cấp mã Vendor. (Nếu nhà thiết kế chỉ là cá nhân thì sao? Có thể nhập mã cung cấp là bốn chữ cái thường viết liền. Đó có thể là tên viết tắt để khai báo danh tính. Không cần đăng ký với Microsoft.)
  2. Vendor Name: Tất cả tên nhà cung cấp đã đăng ký tại thời điểm phát hành bản FontLab này. Trường thông tin này được đặt trong hộp danh sách thả xuống. Bạn chỉ cần gõ chữ cái đầu sẽ xuất hiện danh sách các nhà cung cấp Font chữ có sẵn. (Nếu nhà thiết kế chỉ là cá nhân thì sao? Bạn có thể dùng tên hoặc nghệ danh để khai báo vào trường này.)
  3. Vendor URL: Địa chỉ trang Web nhà cung cấp. Nếu người dùng cá nhân thì có thể để trống.
  4. Designer: Tên những người tham gia thiết kế Font chữ này.
  5. Designer URL: Địa chỉ trang Web của nhóm thiết kế (nếu có).
  6. Manufacturer: Tên đầy đủ của nhà sản xuất, công ty.

Nhóm khai báo phiên bản của Font chữ:

  1. Creation Date: Thời điểm tạo ra Font chữ này. (Nếu L-Click vào [Now] thì FontLab sẽ tự động điền vào trường này. Thời gian được ghi là thời gian chính xác theo thời điểm hiện tại.)
  2. Version: Nhập mã số phiên bản chính vào ô thứ nhất. Nhập mã số phiên bản phụ vào ô thứ hai. Sau đó L-Click vào ký hiệu mũi tên xoay. FontLab sẽ tự động tạo tên Version hoàn chỉnh cho Font chữ.
  3. Description: Được xuất trong phông chữ PostScript Type 1. Nó tồn tại dưới dạng mục nhập bản quyền và trong phông chữ TrueType làm mục mô tả. Thông thường thì trường này bỏ trống.

Kết luận:

Trên đây là bài hướng dẫn khai báo nhà cung cấp Font chữ trong FontLab. Nếu các bạn là nhà cung cấp Font chữ chuyên nghiệp thì cần khai báo đúng phần Creator. Nếu bạn chỉ là nhà thiết kế cá nhân thì trường này không quan trọng. Những chỗ không có thông tin thì bạn có thể bỏ trống.

Các bài viết có liên quan:

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Legal

Bảng mã Font chữ thông dụng

Mục Codepages

Đường gạch chân dòng văn bản

Mục Unicode Ranges

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên