Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Lưu ý khi sử dụng Element trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là một số lưu ý khi sử dụng Element trong FontLab 7 và FontLab 8. Hiểu cách hoạt động của Element trong FontLab giúp bạn tránh các lỗi thao tác trong FontLab.

Lưu ý khi sử dụng Element trong FontLab:

Khi vẽ thêm đường viền vào một Glyph, mặc định đường viền sẽ được thêm vào Contour Element có sẵn.
Nhưng khi dán một hình ảnh Bitmap vào Glyph, FontLab tự động tạo thành Image Element riêng biệt.
Khi tạo một Element Sticker trong Glyph, Element Sticker cũng là một phần tử riêng biệt với Contour Element có sẵn trong Glyph.
Nếu dấu phụ được thêm vào Glyph, nó nên nằm cùng một phần tử với ký tự cơ sở, hoặc được gán vào dưới dạng Glyph con. Tránh để hai hay nhiều Contour Element cùng tồn tại trong một Glyph. Vì một số tính năng như loại bỏ nét chồng chéo có thể gặp lỗi.
Chỉnh sửa cấp độ phần tử Element chỉ bao gồm di chuyển, tạo phần tử mới, nhân bản, xóa phần tử và các công cụ Rotate, Scale, Slant. Cấp độ chỉnh sửa Element chỉ phù hợp cho người đã thành thạo phần mềm FontLab, tinh chỉnh sản phẩm đầu cuối.

Tổng kết:

Trên đây là một số lưu ý khi sử dụng Element trong FontLab 7 và FontLab 8. Hiểu cách hoạt động của Element trong FontLab giúp bạn tránh các lỗi thao tác trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên