Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thẻ dán nhãn salt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về AFDKO, một ngôn ngữ lập trình tính năng cho Font chữ OpenType. Các tính năng như Font chữ biến đổi, điều chỉnh Kerning, tự động thay thế chữ kiểu trong một Font chữ OpenType đều được mô tả trong thông tin đính kèm theo tệp phông chữ, được trình bày bằng ngôn ngữ AFDKO.
Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Thẻ dán nhãn salt trong ngôn ngữ AFDKO dùng để là gì?

Bài này giới thiệu thẻ dán nhãn salt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO. Khối thẻ được dán nhãn salt khai báo thay thế ký tự thẩm mỹ.

Trong trường hợp trình bày chữ thư pháp, một số ký tự biến đổi hình dáng theo ngữ cảnh. Hiểu cách hoạt động của thẻ dãn nhãn salt sẽ giúp bạn tạo Font chữ trình bày chữ thư pháp.

Thẻ dán nhãn salt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Giới thiệu thẻ dán nhãn salt:

Khối thẻ tính năng <feature> được dán nhãn <salt> (tính năng Stylistic Alternates) là khối lệnh khai báo cho tính năng thay thế Glyph theo phong cách thẩm mỹ.
Tính năng này hoạt động tương tự như tính năng thay thế biến thể Swash, nhưng không có xâu chuỗi ngữ cảnh như Swash.
Ví dụ: Trong Font chữ mô phỏng chữ thư pháp, ký tự đầu tiên và ký tự cuối dùng trong câu thường được thay thế bằng biến thể phong cách thẩm mỹ. (Hình bên trên)

Gợi ý tập lệnh:

Thẻ dán nhãn <salt> khai báo một danh sách các thay thế theo bảng chọn, mỗi Glyph mặc định sẽ được khai báo thay thế bởi một hoặc nhiều biến thể phong cách thẩm mỹ. Nếu thiết lập thay thế một – một thì áp dụng thẻ [GSUB LookupType 1], nếu có nhiều phiên bản thay thế cho một ký tự thì áp dụng thẻ [GSUB LookupType 3].

Lưu ý:

Các ký tự được khai báo trong một nhóm thay thế nên được sắp xếp theo một trình tự hợp lý để việc lựa chọn ký tự thay thế được thuận tiện.

Ví dụ 1:

feature salt {   # my Stylistic Alternates
     sub a by a.salt;
     sub g by g.salt;
} salt;

Ví dụ 2:

feature salt {
     sub a from [a.alt1 a.alt2 a.alt3];
     sub e [c d e]' f by [c.mid d.mid e.mid];
     sub b by b.alt;
} salt;

Giao diện người dùng:

Tính năng này chỉ có thể sử dụng khi nó được hỗ trợ bởi phần mềm ứng dụng đầu cuối. Tính năng này không tuân theo chỉ định loại ngôn ngữ và chữ viết.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu thẻ dán nhãn salt trong lập trình AFDKO.
Thẻ dán nhãn salt có thể xuất hiện trong Font chữ trình bày chữ viết Latin. Tính năng này thường chỉ xuất hiện trong Font chữ trình bày chữ thư pháp.

Bài viết có liên quan:

Thẻ GPOS LookupType 1 trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ GPOS LookupType 1

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘aalt’

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘cswh’

Thẻ dán nhãn kern trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘kern’

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên