Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Sức căng góc – Corner Tension trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu khái niệm sức căng góc – Corner Tension trong FontLab. Nếu bạn không hiểu giá trị Corner Tension, bạn sẽ bối rối khi sử dụng tính năng Smart Corner.

Sức căng góc – Corner Tension trong FontLab là gì?

Corner Tension là giá trị được gán vào một điểm để thực hiện tính năng góc thông minh. Trong FontLab cung cấp tính năng góc thông minh – Smart Corner. Bạn có thể gán tính năng Smart Corner vào một điểm và điều chỉnh giá trị Corner Tension để tự động bo tròn, vạt góc hoặc tạo góc tránh lem mực tại điểm đó.

( Làm việc với Window Glyph trong FontLab 7 (Phần 2) – Nya.vn )

Các giá trị Corner Tension phổ biến:

Giá trị Corner Tension mặc định trong bảng Font Info của FontLab là 60%.
Giá trị Corner Tension = 0% thì tính năng Smart Corner sẽ vạt góc tại điểm đó.
Giá trị Corner Tension = 55% thì tính năng Smart Corner sẽ bo tròn góc bằng một cung tròn.
Giá trị Corner Tension = 100% thì tính năng Smart Corner sẽ bo tròn góc tại điểm đó ở mức độ tối thiểu.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu khái niệm sức căng góc – Corner Tension trong FontLab. Nếu bạn không hiểu giá trị Corner Tension, bạn sẽ bối rối khi sử dụng tính năng Smart Corner.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên