Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Font Master trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Font Master trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hỗ trợ cho tính năng tạo Font chữ biến đổi và nội suy biến thể trong FontLab.

Font Master trong FontLab là gì?

Font Master trong FontLab là một phiên bản Font chữ hoàn chỉnh. Font Master được xác định với tọa độ riêng trên mỗi trục biến thể của tính năng Interpolation.
Người thiết kế có thể khai báo các thuộc tính riêng cho Font Master bao gồm: Font Demensions, một số trường tên, Stems, Zones, Font Guides,… Một số Font Master còn chứa tập hợp các Class Kerning và cặp Kerning riêng.

Tính năng nội suy biến thể – Interpolation trong FontLab là gì?

Giống như việc pha trột hai loại thức uống với tỉ lệ khác nhau sẽ cho ra hỗn hợp với vị khác nhau. Hai Font Master đóng vai trò làm hai cực trị của một trục biến thể. Hai Master này được ví như hai loại thức uống gốc. Việc nội suy biến thể trên một trục ví như việc pha trộn hai loại thức uống với nhau. Các trường hợp trung gian tạo ra từ quá trình nội suy cũng giống như hỗn hợp thức uống được pha trộn với tỉ lệ khác nhau.
Việc nội suy các biến thể trung gian sẽ được thực hiện bằng công thức toán học nội suy. Quá trình này được gọi là Interpolation (nội suy biến thể).
Xem thêm bài viết [ Nội suy biến thể – Interpolation trong FontLab ].

Nguyên lý làm việc của Font Master trong FontLab:

Theo mặc định, Font Master liên kết với Layer Glyph của tất cả các Glyph có trong Font chữ. Khi người thiết kế tạo một Font Master mới, FontLab tự động tạo Layer Glyph liên kết trên tất cả các ô Glyph có trong Font chữ. Tuy nhiên, một số tính năng thêm Font Master đặc biệt cho phép Font Master chỉ liên kết với một số Glyph.
Bất kỳ Layer Glyph nào được đặt tên giống với tên Font Master đều được liên kết với Font Master đó.
Khi xóa một Font Master thì các Layer Glyph liên kết với Font Master đó cũng bị xóa theo.
Khi đổi tên một Font Master thì các Layer Glyph được liên kết với Font Master đó cũng bị xóa.
FontLab cho phép người thiết kế đổi tên từng Layer Glyph đã được liên kết với Font Master. Việc sửa tên Layer Glyph khác với tên Font Master sẽ tách Layer Glyph khỏi liên kết với Font Master. Muốn liên kết một Layer Glyph với Font Master chỉ cần sửa tên Layer Glyph giống với tên Font Master đó.

Font Master đóng vai trò làm cực trị cho Font chữ biến đổi:

Font Master cũng có thể đóng vai trò là một cực trị trong một trục biến đổi, để thực hiện tính năng nội suy biến thể trung gian trong bảng điều khiển Variations. Để Font Master làm cực trị cho tính năng nội suy thì các bản vẽ chứa trong Layer Glyph liên kết cũng phải được thiết kế để có thể thực hiện biến đổi. Để Layer Glyph này có thể biến đổi trên một trục với Layer Glyph khác thì hai Layer Glyph đó phải có cùng nội dung bên trong (số lượng và thứ tự các phần tử giống nhau, các phần tử có số lượng đường bao và số lượng phân đoạn bằng nhau).
Mỗi trục biến đổi chỉ được xác định khi có tối thiểu hai Font Master được xác định trên hai tọa độ riêng biệt trên trục đó. Hai Font Master đó cũng phải chứa bản vẽ được thiết kế để có thể thực hiện biến đổi.
Trong thành phần của Font chữ biến đổi, ngoài Font Master là một phiên bản Font chữ hoàn chỉnh được xác định tọa độ riêng trên mỗi trục. Còn có một đối tượng khác là Font-less Master. Font-less Master là một Master không chứa đầy đủ tất cả các Glyph như Font chữ gốc. Nó chỉ chứa thông tin về các ô Glyph cụ thể, dùng để chỉnh sửa kết quả nội suy cho những nét chữ đó. FontLab cung cấp một số tính năng đặc biệt, cho phép tạo thêm Font Master không chứa đầy đủ tất cả các Glyph như Font Master chính.

Cách thêm Font Master vào Font chữ trong FontLab:

Thêm một Font Master mới vào Font chữ hiện hành bằng cách: Chọn Menu File => Font Info… => Click vào nút [ký hiệu dấu cộng] ở dưới cùng bên trái bảng Font Info đầy đủ => Một danh sách tùy chọn xuất hiện. Có bốn kiểu tạo Font Master vào Font chữ.

1. Kiểu thêm Font Master thứ nhất:

Tạo một Font Master mới sao chép tất cả các yếu tố trong Font Master hiện hành. Bao gồm các Layer Glyph có trong tất cả các Glyph, các Kerning Class, danh sách cặp Kerning và giá trị của từng cặp Kerning. Tính năng này hữu ích khi muốn tạo một bản sao Font Master mới từ một Font Master đã thiết kế hoàn chỉnh. Nhằm mục đích tạo thêm một Font biến thể mới (có thể là phiên bản chữ mảnh hoặc chữ in đậm để tạo cực trị cho các trục biến thể). Font Master mới tạo ra sẽ có cùng tọa độ với Font Master gốc. Người thiết kế cần đặt lại tên Master và các trường mô tả biến thể mới cho Master này.

2. Kiểu thêm Font Master thứ hai:

Tạo một Font Master mới sao chép tất cả các ô Glyph có trong Font Master hiện hành. Đồng thời sao chép Layer Glyph của Master đó, độ rộng Width của Glyph, Kerning Class của Glyph. Nhưng loại bỏ tất cả các đối tượng bản vẽ trong Layer Glyph (bao gồm phần tử, đường viền và hình ảnh). Vì không có nội dung bản vẽ nên Font Master mới tạo cũng không chứa bất kỳ cặp Kerning nào. Tất cả các ô Glyph trong Font Master mới chỉ là những ô rỗng không có nội dung bản vẽ.
Tính năng này hữu ích trong trường hợp Font Master chính chưa hoàn thiện. Font Master mới được tạo ra nhằm mục đích chép bản vẽ của từng Glyph bên Font Master gốc qua để chỉnh sửa, hoàn thiện cả hai Font Master này cùng nhau.

3. Kiểu thêm Font Master thứ ba:

Tạo một Font Master mới sao chép Kerning Class nhưng loại bỏ hết Layer Glyph. Người thiết kế cần đặt lại tên Master và các trường mô tả biến thể mới cho Master này. Vì không có Layer Glyph nên Font Master mới không có bất kỳ ô Glyph nào, nó chỉ tồn tại một cái tên trong danh sách Master của bảng Font Info đầy đủ. Vì không có ô Glyph nên Font Master mới không kèm theo bất kỳ bản vẽ và cặp Kerning nào.
Người thiết kế cần thêm các ô Glyph vào Font Master mới bằng cách: Trong Table Area => Chọn các ô Glyph muốn thêm vào Font Master mới => Trong bảng điều khiển Layers And Masters => Chọn Add Layer để thêm Layer vào các ô Glyph đang chọn => Đặt tên Layer mới trùng với tên Font Master mới.
Tính năng này dùng để tạo Font Master cho Font chữ biến đổi, nhưng chỉ có một số Glyph có chức năng biến đổi, còn các Glyph khác là Glyph tĩnh bình thường.

4. Kiểu thêm Font Master thứ tư:

Tạo một Font Master rỗng không chứa gì cả. Font Master này chỉ là một cái tên chứa trong danh sách Master của bảng Font Info đầy đủ. Vì không chứa bất cứ thông tin gì nên Font Master mới không chứa bản vẽ và thông tin Kerning.
Tính năng này dùng để chép một số ô Glyph kèm theo một Master cụ thể từ Font chữ khác đang mở, để nhập vào Font chữ hiện hành. Font Master rỗng làm cho nội dung từ Font chữ khác (bao gồm bản vẽ, chỉ số chiều rộng Width, Kerning Class và các cặp Kerning) được chép qua mà không bị xung đột thông tin.
Sao chép nội dung từ Font chữ khác vào Master hiện hành bằng cách: Trong Font chữ hiện hành => Chọn một số ô Glyph trong Table Area => Trong bảng điều khiển Layers And Masters => Click chọn Add Layer và thiết lập như hình bên dưới => OK.

5. Sao chép Font Master từ Font chữ khác vào Font chữ hiện hành:

Sao chép một Font Master từ Font chữ khác đang mở vào Font chữ hiện hành. Hành động này sẽ sao chép cả Glyph Layer, Kerning Class và các cặp Kerning kèm theo.

6. Sao chép đường cơ sở từ Font chữ khác vào Font chữ hiện hành:

Font Dimensions là các giá trị định tuyến như Ascender, Descender, x-Height và Caps Height. Kích hoạt tùy chọn này cho phép sao chép cả Font Dimensions đè lên Font chữ hiện hành. Thao tác sao chép Font Dimensions có thể gây xung đột các trường thông tin giữa các Layer. Cần phải sửa thông tin xung đột bằng thao tác thủ công.

7. Sao chép thông tin Kerning từ Font chữ khác vào Font chữ hiện hành:

Kích hoạt tùy chọn này cho phép chép những ô Glyph của Font chữ khác không có trong Font chữ hiện hành. Nội dung trong Layer Glyph và thông tin Kerning cũng được sao chép kèm theo ô Glyph.

Cách xóa một Font Master trong FontLab:

Xóa một Font Master bằng cách: Trong bảng Font Info đầy đủ => Chọn Font Master trong danh sách phía dưới góc trái bảng Font Info => L-Click vào [ký hiệu dấu trừ] để xóa Font Master đó.

Chỉnh sửa thuộc tính Font Master trong FontLab:

Phần thiết lập thông tin chung cho Font Master:

Trong mục Master của bảng Font Info đầu đủ:

  1. Chọn Font Master làm phiên bản mặc định bằng cách: Trong danh sách Font Master => Click vào vòng tròn bên phải Font Master được chọn làm phiên bản mặc định => Vòng tròn sẽ chuyển thành màu xanh lam.
    Nên cẩn thận trong việc chọn Font Master nào là phiên bản mặc định. Vì Font chữ biến đổi có thể bị lỗi. Do các phần mềm ứng dụng phiên bản cũ không tương thích tính năng biến đổi. Phiên bản Font Master mặc định sẽ được chọn để hiển thị hình ảnh.
  2. Sửa tên của Font Master bằng cách: Trong trường Name của danh sách Font Master => D-Click vào tên của Font Master muốn chỉnh sửa => Gõ lại tên mới cho Font Master đó. Thao tác đổi tên Font Master sẽ kéo theo tên của các Layer Glyph liên kết bị thay đổi theo.
    Còn một cách khác để thay đổi tên Font Master là: Trong bảng Font Info đầy đủ => Chọn Master cần sửa tên ở danh sách phía dưới góc trái bảng Font Info => Chọn mục Name => Sửa tên trong trường Master Name.

Phần thiết lập thông tin chi tiết cho Font Master:

  1. Loại trừ Font Master ra khỏi tính năng nội suy bằng cách: L-Click vào biểu tượng AAA phía sau tên Font Master => Biểu tượng AAA bị biến thành chấm màu xám. Font Master này bị loại trử khỏi các phép nội suy biến thể.
  2. Các chỉ số thể hiện vị trí của Font Master trên các trục biến thể được hiển thị ở bên phải danh sách Font Master. Có thể sửa chỉ số vị trí bằng cách D-Click trực tiếp vào các chữ số để sửa giá trị. Hoặc có thể chỉnh sửa trong mục Location bên dưới danh sách Font Master. Mục Location trình bày thông tin theo cú pháp: [Axis Code 1]=[giá trị 1],[Axis Code 2]=[giá trị 2]
  3. Mục Attributes dùng để khai báo tên phong cách của Font Master. Nó cũng có thể dùng để đặt tên cho File Font chữ đầu cuối. Tên phong cách được kết hợp từ ba thuộc tính thiết kế (độ rộng nét chữ, tỉ lệ chiều rộng ký tự và độ trượt nghiêng nét ký tự). Hầu hết các tên phong cách đã được quy định sẵn tương ứng với từng giá trị trong danh sách. Trường Other cho phép người thiết kế tự đặt tên phong cách.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Font Master trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hỗ trợ cho tính năng tạo Font chữ biến đổi và nội suy biến thể trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên