Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Guides Panel trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Guides Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất hữu ích trong việc tinh chỉnh chính xác vị trí các đường dẫn trong Font chữ.

Guides Panel trong FontLab là gì?

Bảng tinh chỉnh đường dẫn (Guides Panel) trong FontLab cho chức năng tinh chỉnh lại các thông số của từng đường dẫn có trong Font chữ.

Cách sử dụng Guides Panel trong FontLab:

Mở bảng Guide bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Guide.

 1. Xác định loại đường dẫn: G là Glyph Guides, F là Font Guides, E là Element Guides (là một dạng giống Glyph Guides), M là Font Metrics (thước đo Measurement Line), D là các đường hướng dẫn (Baseline, Ascender, Descender, Caps Height, X-Height),H là các Hinting PostScript (là Glyph Guides được đánh dấu Hint), Z là Alignment Zones (khoảng Overhang).
 2. Trường khai báo tên đường dẫn.
 3. Lock: Khóa di chuyển đường dẫn.
 4. Color: Đổi màu đường dẫn.
 5. To Guide: Bật tặt hiển thị độ rộng của khoảng Overhang.
 6. Posision: Tọa độ vị trí X – Y của đường dẫn.
 7. Thickness: Khoảng cách của đường dóng song song đến Glyph Guides.
 8. Expression: Tạo liên kết với một đường dẫn khác, một điểm neo hoặc điểm ghim thông qua biểu thức toán học cơ bản bao gồm + – * / ( ) và chỉ áp dụng để khai báo chỉ số trục Y của các đường theo phương ngang.
 9. Vertical: Xoay và khóa đường dẫn loại G, F và E theo phương thẳng đứng.
 10. Horizonal: Xoay và khóa đường dẫn loại G, F và E theo phương nằm ngang.
 11. Vector: Chuyển đường dẫn loại G, F và E sang chế độ Vector.
 12. Measurement Markers: Bật tắt chức năng thước đo đoạn cắt của đường dẫn loại G, F và E.
 13. Short: Chuyển qua lại giữa hai chế độ đường và đoạn của đường dẫn loại G và E.
 14. Angle: Điều chỉnh góc nghiêng của đường dẫn loại G, F và E.
 15. Điều chỉnh độ dài của Vector. (Chỉ áp dụng đối với đường dẫn loại G, F và E khi trong chế độ Vector)
 16. Tag: Thêm thẻ hướng dẫn cho đường dẫn. (Chức năng chuyên sâu, chỉ dành cho người lập trình)
 17. Markers: Nếu đường dẫn thuộc loại G, F hoặc E đang ở chế độ Vector và có các điểm đánh dấu, trường này sẽ hiển thị độ dài từng đoạn dưới dạng số đo từng đoạn cách nhau bởi khoảng trống.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Guides Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất hữu ích trong việc tinh chỉnh chính xác vị trí các đường dẫn trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên