Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thao tác trong cửa sổ Metrics của FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thao tác làm việc trong cửa sổ Metrics của FontLab. Tinh chỉnh độ rộng ký tự là công đoạn phải có trong thiết kế hoặc chỉnh sửa Font chữ.

Thao tác trong cửa sổ Metrics của FontLab

Có rất nhiều thao tác làm việc được hỗ trợ trong cửa sổ Metrics của FontLab. Bao gồm nhóm thao tác tính chỉnh độ rộng ký tự. Ngoài ra còn có nhóm thao tác mở cửa sổ Metrics, thay đổi ký tự ngữ cảnh, chọn ký tự.

Cách mở cửa sổ Metrics trong FontLab:

Chọn một hoặc nhiều ô ký tự trong Window Font + Kích hoạt Metrics Tool => Cửa sổ Metrics mở ra với các ký tự được chọn xuất hiện.
Kích hoạt Metrics Tool trong Window Glyph => Window Glyph biến thành cửa sổ Metrics.
Kích hoạt Metrics Tool trong Window Test => Window Test biến thành cửa sổ Metrics.
Chọn một khung văn bản trong Sketchboard + Kích hoạt Metrics Tool => Khung văn bản biến thành cửa sổ Metrics thu nhỏ.

Thay đổi chuỗi ký tự ngữ cảnh trong cửa sổ Metrics:

Kích hoạt Text Tool trong cửa sổ Metrics để thay đổi chuỗi ký tự trong cửa sổ Metrics.
Ở vị trí Glyph đang chọn trong cửa sổ Metrics. Có thể bấm [ , ] và [ . ] để thay đổi Glyph đó thành Glyph phía trước hoặc phía sau nó trong Window Font.
Ở vị trí Glyph đang chọn trong cửa sổ Metrics. Có thể bấm [ / ] để mở bảng tìm kiếm Glyph => Nhập tên Glyph gợi ý => Chọn Glyph trong bảng gợi ý => [Enter] => Glyph đó sẽ được thay thế vào vị trí Glyph hiện hành.

Thao tác chọn ký tự trong cửa sổ Metrics:

Click chọn vào một Glyph để tinh chỉnh chiều rộng của Glyph đó. Glyph được chọn sẽ có các thông số và đường giới hạn hiển thị đậm hơn.
Trong cửa sổ Metrics có nhiều Glyph. Có thể bấm [ ← ] và [ → ] để chuyển qua lựa chọn Glyph bên trái hoặc bên phải.
Trong cửa sổ Metrics có nhiều dòng Glyph. Có thể bấm [ ↑ ] và [ ↓ ] để chuyển qua lựa chọn Glyph bên trên hoặc bên dưới.

Thao tác chỉnh sửa độ rộng ký tự trong cửa sổ Metrics:

Bấm [ ; ] để FontLab 7 tự động tính toán và tinh chỉnh Metrics cho Glyph đang chọn dựa trên đường viền Glyph.
Bấm [Ctrl] + [ → ] hoặc [Ctrl] + [ ← ] để tăng hoặc giảm Left Sidebearing của Glyph đang chọn 1 đơn vị Font chữ.
Bấm [Ctrl] + [Shift] + [ → ] hoặc [Ctrl] + [Shift] + [ ← ] để tăng hoặc giảm Left Sidebearing của Glyph đang chọn 10 đơn vị Font chữ.
Bấm [Alt] + [ → ] hoặc [Alt] + [ ← ] để tăng hoặc giảm Right Sidebearing của Glyph đang chọn 1 đơn vị Font chữ.
Bấm [Alt] + [Shift] + [ → ] hoặc [Alt] + [Shift] + [ ← ] để tăng hoặc giảm Right Sidebearing của Glyph đang chọn 10 đơn vị Font chữ.
Bấm [Ctrl] + [Alt] + [ → ] hoặc [Ctrl] + [Alt] + [ ← ] để trượt đường viền Glyph qua trái hoặc qua phải 1 đơn vị Font chữ, thao tác này làm thay đổi chỉ số Sidebearing và giữ nguyên vị trí khoảng Width.
Bấm [Ctrl] + [Shift] + [Alt] + [ → ] hoặc [Ctrl] + [Shift] + [Alt] + [ ← ] để trượt đường viền Glyph qua trái hoặc qua phải 10 đơn vị Font chữ, thao tác này làm thay đổi chỉ số Sidebearing và giữ nguyên vị trí khoảng Width.
Bấm [Ctrl] + [Alt] + [ ↑ ] hoặc [Ctrl] + [Alt] + [ ↓ ] để tăng thêm hoặc giảm bớt cả chỉ số Left Sidebearing và Right Sidebearing của Glyph đang chọn 1 đơn vị Font chữ.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn thao tác làm việc trong cửa sổ Metrics của FontLab. Tinh chỉnh độ rộng ký tự là công đoạn phải có trong thiết kế hoặc chỉnh sửa Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên