Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về AFDKO, một ngôn ngữ lập trình tính năng cho Font chữ OpenType. Các tính năng như Font chữ biến đổi, điều chỉnh Kerning, tự động thay thế chữ kiểu trong một Font chữ OpenType đều được mô tả trong thông tin đính kèm theo tệp phông chữ, được trình bày bằng ngôn ngữ AFDKO.
Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ AFDKO dùng để là gì?

Bài này giới thiệu thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO. Khối thẻ được dán nhãn cswh là khối lệnh khai báo cho tính năng thay thế ký tự bằng biến thể Swash.
Biến thể Swash là những chữ kiểu có nét đuôi kéo dài. Nó thường xuất hiện trong những ngữ cảnh củ thể của chữ viết Latin. Các thẻ có tính năng thay thế biến thể Swash được đặt trong khối thẻ dán nhãn cswh.

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Giới thiệu thẻ dán nhãn cswh:

Khối thẻ tính năng <feature> được dán nhãn <cswh> (tính năng Contextual Swash) là khối lệnh khai báo cho tính năng thay thế ký tự mặc định bằng biến thể Swash trong ngữ cảnh cụ thể.

Khái niệm biến thể Swash:

Khái niệm biến thể Swash của Glyph: Biến thể Swash là một hình thức thẩm mỹ của ký tự, thường được áp dụng để trang trí logo, tựa đề.

Gợi ý tập lệnh:

Thẻ dán nhãn <cswh> cho phép khai báo xâu chuỗi nhiều ngữ cảnh thay thế dựa trên [GSUB LookupType 6][GSUB LookupType 8].

Lưu ý:

Có thể có nhiều hơn một biến thể Swash cho một Glyph. Các thẻ ngữ cảnh xâu chuỗi phải được sắp xếp đúng trình tự logic để tính năng thay thế biến thể Swash có thể hoạt động. Tính năng thay thế biến thể Swash mặc định chọn ký tự đầu tiên trong một tập hợp ký tự là hình dạng mặc định của ký tự, người thiết kế Font chữ cần sắp xếp các thứ tự Glyph cho phù hợp.

Ví dụ:

feature cswh {

   # --- Glyph classes used in this feature:
   @BEGINNINGS = [A-N P-Z Th m];
   @BEGINNINGS_SWASH = [A.swash-N.swash P.swash-Z.swash T_h.swash m.begin];
   @ENDINGS = [a e z];
   @ENDINGS_SWASH = [a.end e.end z.end];

   # --- Beginning-of-word swashes:
   ignore substitute @LETTER @BEGINNINGS';
   substitute @BEGINNINGS' by @BEGINNINGS_SWASH;

   # --- End-of-word swashes:
   ignore substitute @ENDINGS' @LETTER;
   substitute @ENDINGS' by @ENDINGS_SWASH;

} cswh;

Giao diện người dùng:

Tính năng này không hoạt động mặc định, cần có phần mềm ứng dụng đầu cuối hỗ trợ để tính năng này có thể hoạt động. Dựa trên gợi ý của phần mềm ứng dụng, người dùng đầu cuối sẽ quyết định có lựa chọn thay thế ký tự hay không.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu thẻ dán nhãn cswh trong lập trình AFDKO.
Thẻ dán nhãn cswh có thể xuất hiện trong phần thiết lập tính năng trình bày chữ viết Latin. Tuy nhiên, hầu hết Font chữ phổ biến không có tính năng này.

Bài viết có liên quan:

Thẻ GPOS LookupType 1 trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ GPOS LookupType 1

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘aalt’

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘cswh’

Thẻ dán nhãn kern trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘kern’

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên