Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Định vị ký tự trên dòng chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu khái niệm định vị ký tự trên dòng chữ. Đây là kiến thức cơ bản cho việc thiết kế và chỉnh sửa Font chữ.

Định vị ký tự trên dòng chữ là gì?

Định vị ký tự trên dòng chữ là xác định vị trí của một ký tự khi hiển thị trên một dòng chữ. Vì mỗi ký tự trong Font chữ có thể có độ rộng ký tự khác nhau. Nên cần có một quy tắc chung để xác định vị trí của ký tự khi hiển thị trên dòng. Để hiểu được cách định vị ký tự trên dòng, bạn cần hiểu khái niệm độ rộng ký tự trên dòng chữ.

Độ rộng ký tự trên dòng chữ:

Độ rộng ký tự trên dòng chữ là khoảng rộng mặc định mà một ký tự chiếm chỗ dọc theo dòng chữ. Mỗi ký tự trong một Font chữ có thể có độ rộng ký tự khác nhau. Độ rộng của các ký tự trong Font chữ đơn cách (Monospaced Font) là bằng nhau. Trong Font chữ kỹ thuật số, khái niệm độ rộng ký tự chỉ một khoảng không gian xác định chứa ký tự trên dòng chữ.
Mỗi ký tự đều có một trường khai báo độ rộng ký tự, thể hiện bằng hai đường giới hạn ở hai bên ký tự. Mặc định Font chữ dáng đứng có đường giới hạn đầu tiên làm chuẩn và đi qua gốc tọa độ.
Chiều rộng ký tự bao gồm không gian chứa các mảng hình mô tả hình ảnh ký tự và cả khoảng không gian trống cần thiết ở hai bên ký tự.
Xem thêm bài viết [ Độ rộng ký tự trên dòng chữ ].

Dòng chữ là gì?

Dòng chữ (dòng ký tự) là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường và hướng xác định. Đường xác định có thể là đường ngang hoặc đường thẳng đứng. Hướng xác định có thể là hướng từ phải qua trái, trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới tùy theo đặc trưng của phương ngữ.
Dòng ký tự Latin được xác định theo đường nằm ngang, hướng từ trái qua phải. Các dòng được sắp xếp từ trên xuống dưới.
Dòng ký tự Hangeul của Hàn Quốc có thể trình bày theo cả dòng đứng và dòng ngang như chữ Latin.
Dòng ký tự Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cổ điển trình bày theo dòng thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới. Các dòng được sắp xếp từ phải qua trái.

Cách định vị ký tự trên dòng chữ kỹ thuật số:

Ký tự được định vị trên một dòng bằng cách sắp xếp khoảng Advance Width của các Glyph đặt cạnh nhau, Left Sidebearing và Right Sidebearing quyết định khoảng cách giữa các Glyph. Tuy nhiên khoảng Sidebearing chỉ là tương đối, có thể được sửa lại theo ngữ cảnh thông qua tính năng Kerning và tính năng điểm đính kèm (Mark Attachment). Khoảng Sidebearing cũng có thể thay đổi bởi tính năng co – dãn dòng trên ứng dụng xoạn thảo văn bản.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu khái niệm định vị ký tự trên dòng. Bạn cần biết khái niệm định vị vị trí ký tự nếu muốn thiết kế hoặc chỉnh sửa Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên