Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Các đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về các đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ, là một kiến thức phải có khi muốn thiết kế Font chữ. Các đường hướng dẫn ngang như X-Height, Baseline, Ascender Line, Descender Line giúp định vị ký tự chính xác trên dòng.

Các đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ là gì?

Lúc bé tập viết chữ, bạn đã từng sử dụng quyển vở có dòng kẻ ngang để tập viết chữ. Những đường kẻ ngang giúp bạn canh chiều cao chữ dễ dàng hơn. Các dòng chữ có thể cách đều nhau va thẳng tắp. Các đường kẻ ngang giúp bạn canh chiều cao chữ và xác định vị trí chữ chuẩn xác.
Đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ có vai trò tương tự dòng kẻ ngang trên quyển vở. Các đường hướng dẫn ngang giúp xác định chiều cao các ký tự trong quá trình thiết kế. Đường hướng dẫn ngang cũng đóng vai trò định vị chữ trên dòng, xác định khoảng cách dòng.
Các đường hướng dẫn ngang gồm có: Baseline, Ascender Line, Descender Line, Caps Height, X-Height.
Ngoài ra, trong thiết kế Font chữ còn có những khoảng không gian xác định. Các khoảng này bao gồm: Khung BBOX, Khung eM, Overhang, Line Gap, Safe Top và Safe Bottom.

Đường Baseline trong Font chữ là gì?

Baseline (Đường cơ sở dưới): Là đường cơ sở dưới cho tất cả các ký tự cơ bản ngồi lên. Đường Baseline được chọn làm gốc tọa độ chuẩn theo trục Y để xác định cao độ trong ký tự. Vị trí đường Baseline được trình bày trực quan trong hình trên.

Đường X-Height trong Font chữ là gì?

X-Height (Đường đỉnh chữ thường): Là đường đi qua điểm cao nhất của các ký tự cơ bản viết thường. (Ví dụ ký tự “x”).

Đường X-Height và Baseline là hai đường cơ sở, tạo nên khoảng cơ sở cho dòng chữ. Các ký tự “v”, “w”, “x”, “z” thường nằm gọn trong khoảng cơ sở của dòng chữ.

Đường Caps Height trong Font chữ là gì?

Caps Height (Đường đỉnh chữ hoa): Là đường đi qua điểm trên cùng của các ký tự viết hoa. Ví dụ ký tự “H”. Các ký tự viết hoa sẽ dùng đường Caps Height làm chiều cao chuẩn.

Đường Ascender Line trong Font chữ là gì?

Ascender Line (Đường đỉnh): Là đường đi qua điểm trên cùng của ký tự xa nhất bên trên. Ví dụ ký tự “b”.

Đường Descender Line trong Font chữ là gì?

Descender Line (Đường đáy): Là đường đi qua điểm dưới cùng của ký tự xa nhất bên dưới. Ví dụ ký tự “p”, “y”. Đường Descender Line cũng trùng với đường giới hạn dưới của hệ lưới UPM.

Đường Ascender Line và Descender Line cùng tạo ra vùng giới hạn an toàn cho ký tự. Các ký tự cơ bản nên được thiết kế trong khoảng không gian này. Các ký tự có dấu phụ (thanh sắc) có thể vượt qua khoảng này, nhưng không được vượt quá 1/2 khoảng Line Gap. Nếu ký tự vượt qua khoảng 1/2 Line Gap thì khoảng vượt đó không hiển thị trên màn hình.

Khung BBOX trong Font chữ là gì?

Khung BBOX là khoảng không gian tiêu chuẩn chứa ký tự. Đường giới hạn trên BBox Top là đường Ascender Line. Đường giới hạn dưới BBox Bottom là đường Descender Line.

Khung eM trong Font chữ là gì?

Khung eM (Không gian chứa ký tự): Là khoảng không gian tối đa chứa ký tự. Khung Em bao gồm khoảng không gian tiêu chuẩn BBox Height, khoảng không gian mở rộng bên trên cho các ký tự dấu phụ và không vượt qua 0.5 Line Gap. Khung eM cũng chính là đơn vị của Font chữ.

Khoảng Line Gap trong Font chữ là gì?

Line Gap là khoảng không gian ngăn cách dòng trên và dòng dưới. Thông thường Line Gap < 0,3 UPM. Đường chia dòng (0.5 Line Gap) là đường ranh giới phân chia không gian dòng trên và dòng dưới. Phần mở rộng của ký tự có thể lọt vào khoảng Line Gap nhưng không được vượt qua đường ranh 0.5 Line Gap.

Vùng Safe Top trong Font chữ là gì?

Safe Top là vùng an toàn để hiển thị ký tự tính từ gốc tọa độ lên trên. Thông thường, vùng Safe Top = khoảng Ascender + khoảng 0.5 Line Gap trên. Tất cả các đối tượng nằm trên vùng khai báo này sẽ không được hiển thị trên thiết bị.

Vùng Safe Bottom trong Font chữ là gì?

Safe Bottom là vùng an toàn để hiển thị ký tự tính từ gốc tọa độ xuống dưới. Thông thường, vùng Safe Bottom = khoảng Descender + khoảng 0.5 Line Gap dưới. Tất cả các đối tượng nằm dưới vùng khai báo này sẽ không được hiển thị trên thiết bị.

Khoảng Overhang trong Font chữ là gì?

Overhang là khoảng không gian mở rộng của phần bầu nhô ra trong các ký tự chữ thường chứa nét tròn. Ví dụ ký tự “o” và “b”. Không gian mở rộng đỉnh bầu (Top Zones) là phần mở rộng từ đường X-Height lên trên. Không gian mở rộng đáy bầu (Bottom Zones) là phần mở rộng từ đường Baseline xuống dưới. Khoảng Overhang được tạo ra để bù đắp cho hiệu ứng thị giác khi hiển thị đường cong. Vì các đường cong vừa chạm vào đường cơ sở trông có vẻ thiếu hụt so với cạnh thẳng. Cái này là do hiệu ứng thị giác khiến chúng ta nhìn thấy như vậy. Người ta tạo ra khoảng Overhang để bù đắp khoảng thiếu hụt thị giác này.
Xem thêm bài viết … (KHOẢNG OVERHANG LÀ GÌ TRONG NYA.VN)

Đường hướng dẫn Font Guides trong FontLab 7 và FontLab 8:

Font Guides (Đường hướng dẫn Font) là một tính năng riêng trong FontLab 7 và FontLab 8. Nếu bạn sử dụng FontLab 7 hoặc FontLab 8 thì sẽ có thêm tính năng đường gợi ý ngang này. Người thiết kế có thể tự tạo đường hướng dẫn ngang cho toàn Font chữ. Dễ dàng so hàng ngang cho các chi tiết có cùng cao độ của các ký tự trong quá trình thiết kế. Người thiết kế có thể tạo ra nhiều Font Guides và đặt tên riêng.
Xem thêm bài viết … (ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN FONT GUIDES LÀ GÌ TRONG NYA.VN)

Kết luận:

Trên đây là toàn bộ những đường hướng dẫn ngang bạn cần biết khi muốn thiết kế Font chữ. Đây cũng là những kiến thức gây bối rối cho bất cứ ai mới bắt đầu nhập môn thiết kế Font chữ. Nhưng bạn không thể bỏ qua những kiến thức này nếu muốn thiết kế một Font chữ chuẩn. Khi bạn đã quen với những đường hướng dẫn ngang, việc thiết kế Font chữ sẽ trở nên dễ dàng.

Các bài viết có liên quan:

Các đường gợi ý ngang trong thiết kế Font chữ

Các đường gợi ý ngang

Phông chữ đơn cách - Monospaced Font

Phông chữ đơn cách

Ký tự nhỏ bên dưới - Chỉ số dưới

Ký tự nhỏ dưới – nhỏ trên

Nét gạch ngang dòng văn bản

Nét gạch ngang dòng

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên