Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thiết lập chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab. Bạn nên tận dụng tính năng tự động tạo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab.

Chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab là gì?

Chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab là thông tin quy đổi độ dày nét chữ khi hiển thị lên màn hình thiết bị ở các độ phân giải thấp.
Giống với PostScript Hinting, chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting cũng xác định độ dày nét chữ chung của Font chữ.
Khác với PostScript Hinting, chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting có nguyên lý hoạt động phức tạp hơn nhiều.
Khi khai báo chỉ số Stems trong bảng Font Info đầy đủ, chỉ số này sẽ được sử dụng trực tiếp cho định dạng PostScript. Khi kích hoạt tính năng tự động tạo chiều rộng thân tiêu chuẩn bên TrueType, FontLab tự động sao chép các giá trị Stems từ bảng Font Info đầy đủ để áp dụng vào định dạng TrueType.

Thiết lập độ dày nét chữ trong FontLab là gì?

Thiết lập độ dày nét chữ là khai báo các chiều rộng thân tiêu chuẩn áp dụng vào Font chữ.
Xem thêm bài viết [ Thiết lập độ dày nét chữ trong FontLab ].

Độ dày nét chữ trong thiết kế Font chữ là gì?

Độ dày nét chữ là độ rộng trung bình của các nét đứng trong Font chữ.
Xem thêm bài viết [ Độ dày nét chữ trong thiết kế Font chữ ].

Cách mở bảng khai báo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab:

Mở bảng khai báo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType bằng cách: Trên thanh trạng thái của công cụ TrueType Hinting => L-Click chọn TTH Stems => Bảng TrueType Hinting Stems xuất hiện.

Thanh công cụ trong bảng khai báo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting:

 1. Hiển thị danh sách chiều rộng thân nét nằm ngang.
 2. Hiển thị danh sách chiều rộng thân nét thẳng đứng.
 3. Thêm chiều rộng thân nét nằm ngang mới.
 4. Thêm chiều rộng thân nét thẳng đứng mới.
 5. Xóa bỏ chiều rộng thân nét đang chọn trong danh sách.
 6. Cố gắng giữ độ tương phản giữa nét đứng và nét ngang trong quá trình Raster hóa.
 7. Thiết lập cho quá trình Raster hóa tương ứng với các kích thước PPM theo tỉ lệ tuyến tính.
 8. FontLab 7 tự động tạo danh sách Stems để tối ưu cho Font chữ.

Các trường thông tin trong bảng khai báo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting:

 1. Name: Tên của chiều rộng thân nét. Thông thường tên được đặt tự động. Người thiết kế cũng có thể sửa tên nhưng nên đặt trong khoảng 6 – 8 ký tự.
 2. Giá trị chiều rộng thân nét chữ, tính theo đơn vị Font chữ.
 3. Các kích thước PPM cho phép điều chỉnh giá trị Pixel tương ứng trong quá trình Raster hóa.

Nguyên lý hoạt động của chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting:

Tính năng giữ độ tương phản của nét đứng và nét ngang:

Tính năng giữ độ tương phản của nét đứng và nét ngang tức là giữ cho tỉ lệ chiều rộng giữa thân nét thẳng đứng và thân nét nằm ngang được giữ lại ở mức tương đối. Ngay cả khi hiển thị ở kích thước PPM thấp. Tính năng này hữu ích trong những Font chữ có nét ngang mỏng hơn so với nét đứng. Giúp thể hiện được đặc điểm hình dáng của Font chữ tốt hơn. Tránh trường hợp độ dày nét đứng và nét ngang được làm tròn bằng nhau khi hiển thị ở độ phân giải thấp.

Quá trình Raster hóa tương ứng với các kích thước PPM theo tỉ lệ tuyến tính:

Quá trình Raster hóa tương ứng với các kích thước PPM theo tỉ lệ tuyến tính. Nghĩa là để chúng hoạt động tự nhiên theo thuật toán mặc định. Giá trị độ dày nét tăng tỉ lệ thuận theo kích thước hiển thị PPM. Không có tác động chỉnh sửa để tối ưu tỉ lệ nét.

Các kích thước PPM cho phép điều chỉnh giá trị Pixel tương ứng:

Các kích thước PPM cho phép điều chỉnh giá trị Pixel tương ứng. Có thể hiểu theo ví dụ sau: Có một chiều rộng thân nét được đặt tên là Y:1, chiều rộng thân là 50 đơn vị Font chữ, nếu nó được hiển thị ở khoảng rộng từ 0 – 30 Pixel thì nó được phép điều chỉnh nhảy 1 – 2 Pixel để giữ cho độ tương phản giữa nét ngang và nét đứng tối ưu. FontLab cho phép điều chỉnh nhảy 1 đến 6 Pixel, điều chỉnh lớn hơn 6 Pixel là không cần thiết.

Can thiệp vào quá trình Raster hóa để điều chỉnh chiều rộng nét là cần thiết:

Việc can thiệp vào quá trình Raster hóa để điều chỉnh chiều rộng nét là cần thiết vì hai lý do: Với các Font chữ có độ dày nét đứng và nét ngang bằng nhau (ví dụ: Courier, Arial) thì việc điều chỉnh độ dày nét chữ hiển thị sẽ kiểm soát cho nét đứng và nét ngang gần bằng nhau, không làm biến dạng chữ quá nhiều khi hiển thị. Giữ cho tỉ lệ độ dày của nét thẳng đứng và nét nằm ngang không thay đổi. Nếu nét đứng điều chỉnh tăng Pixel thì nét nằm ngang cũng sẽ điều chỉnh tăng Pixel. Điều này quan trọng với các Font chữ có nét ngang mỏng hơn nét đứng và Font chữ đậm được hiển thị ở kích thước PPM thấp.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn thiết lập chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab. Nguyên lý hoạt động của nó rất phức tạp. Bạn nên tận dụng tính năng tự động tạo chiều rộng thân tiêu chuẩn của TrueType Hinting trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên