Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chế độ chỉnh sửa Metrics trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn chỉnh sửa độ rộng ký tự ở chế độ Metrics trong FontLab 7 và FontLab 8. Tinh chỉnh độ rộng ký tự là thao thác cần thiết khi thiết kế Font chữ Latin.

Chế độ chỉnh sửa Metrics trong FontLab

Chế độ chỉnh sửa Metrics trong FontLab là tinh chỉnh độ rộng ký tự khi xuất hiện trên dòng chữ. Bạn cần hiểu thêm khái niệm độ rộng ký tự và định vị ký tự trên dòng chữ.

Độ rộng ký tự trên dòng chữ:

Độ rộng ký tự trên dòng chữ là khoảng rộng mặc định mà một ký tự chiếm chỗ dọc theo dòng chữ. Mỗi ký tự trong một Font chữ có thể có độ rộng ký tự khác nhau. Độ rộng của các ký tự trong Font chữ đơn cách (Monospaced Font) là bằng nhau. Trong Font chữ kỹ thuật số, độ rộng ký tự chỉ một khoảng không gian xác định chứa ký tự trên dòng chữ.
Xem thêm bài viết [ Độ rộng ký tự trên dòng chữ ].

Định vị ký tự trên dòng chữ:

Định vị ký tự trên dòng chữ là xác định vị trí của một ký tự khi hiển thị trên một dòng chữ. Vì mỗi ký tự trong Font chữ có thể có độ rộng ký tự khác nhau.
Xem thêm bài viết [ Định vị ký tự trên dòng chữ ].

Công cụ Metrics trong FontLab là gì?

Metrics Tool (phím tắt [M]) là công cụ quản lý chỉ số Width (chiều rộng ký tự), chỉ số Left Sidebearing (LSB)(khoảng rộng lề trái) và chỉ số Right Sidebearing (RSB)(khoảng rộng lề phải) của Glyph.
Khi chọn công cụ Metrics, cửa sổ Glyph tự động chuyển thành cửa sổ Metric. Có thể nhập một Glyph hoặc một đoạn Glyph bằng công cụ Text để chỉnh sửa trực quan độ rộng ký tự.
Xem thêm bài viết [ Công cụ Metrics trong FontLab ].

Kiểm soát Metrics cho toàn Font chữ thông qua Metrics Panel:

Metrics Panel là danh sách hiển thị tên các Glyph có trong Font chữ và tùy chọn hiển thị ngữ cảnh.
Mở Metrics Panel nằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Metrics.

  1. Hộp thoại Filter cho phép gõ tên để tìm kiếm Glyph trong danh sách.
  2. D-Click chọn một Tên Glyph trong danh sách thì Glyph đó sẽ xuất hiện trong cửa sổ Metrics.
  3. Show Metrics Review: Ẩn – hiển ô hiển thị xem thử Glyph đang chọn.
  4. HOH: Bật – tắt ngữ cảnh Metrics hiển thị trong cửa sổ Metrics.
    Xem thêm bài viết [ Metrics Panel trong FontLab ].

Các bài viết về chế độ chỉnh sửa Metrics trong FontLab:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn chỉnh sửa độ rộng ký tự ở chế độ Metrics trong FontLab 7 và FontLab 8. Tinh chỉnh độ rộng ký tự là thao thác cần thiết khi thiết kế Font chữ Latin.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên