Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu về quá trình canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab. Bạn cần hiểu về khái niệm Hinting để có thể tạo gợi ý canh chỉnh đường viền cho Font chữ.

Canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab là gì?

Hinting trong FontLab là những thông tin gợi ý cho việc canh chỉnh đường viền trong Gridfitting. Bạn cần hiểu thêm về quá trình Gridfitting trong Font chữ.

Quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab là gì?

Gridfitting trong FontLab là quá trình chuyển hình vẽ Vector của Glyph thành hình ảnh Raster để hiển thị trên màn hình thiết bị, có thể gọi tắt là quá trình Raster hóa.
Xem thêm bài viết [ Quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab ].

Quá trình tạo Hinting trong FontLab:

Quá trình tạo Hinting là quá trình người thiết kế chỉ định các thông tin gợi ý cho Font chữ. Để xác định tỉ lệ quan trọng nhất cho các ký tự, vị trí của các bộ phận tương tự nhau trong các ký tự và lựa chọn một bộ quy tắc sửa lỗi đường viền ký tự hiển thị lên khung hình.
Hinting có tác động rất nhỏ trên những bản in và thiết bị màn hình độ phân giải cao. Nhưng với màn hình hiển thị độ phân giải càng thấp thì Hinting tác động càng lớn.
Mục đích của quá trình Gridfitting và Hinting là giữ cho chiều cao, khoảng cách và độ dày thân ký tự nhất quán, làm biến dạng các đường viền để phù hợp với các Pixel hiển thị và xác định lại vị trí các đường cơ sở của ký tự hiển thị trên khung ảnh. Nói chung là cố gắng làm cho Font chữ trông đẹp hơn khi hiển thị trên khung hình.

Xử lý Hinting cở cấp độ Font và cấp độ Glyph:

Hinting có thể ở cấp độ Font chữ, chẳng hạn như các khoảng Overhang và chiều rộng thân tiêu chuẩn. Việc thiết lập Zones (các khoảng Overhang) và Stems (các chiều rộng thân tiêu chuẩn) rất quan trọng để Hinting trong FontLab hoạt động chính xác.
Hinting có thể ở cấp độ Glyph riêng lẻ, xác định khoảng cách cụ thể giữa các điểm cần được kiểm soát trong Glyph. Phổ biến nhất cho trường hợp này là các Hint khai báo chiều rộng thân ký tự ở vị trí cụ thể. Các Hint này tác động trực tiếp lên đường viền trong giai đoạn kết xuất hình ảnh. Bỏ qua tất cả các yếu tố khác trong quá trình kết xuất Raster. Các Hint này bắt buộc chiều rộng thân ký tự phải hiển thị bằng nhau trên mọi vị trí của Glyph.

Hinting của định dạng Font chữ TrueType khác với PostScript:

Hai định dạng Font chữ phổ biến nhất hiện nay là TrueType (TT) và PostScript (PS). Nhưng hai định dạng Font chữ này sử dụng loại Hinting khác nhau. Vì vậy, không phải lúc nào FontLab cũng có thể tự động chuyển đổi đầy đủ Hinting của PostScript thành Hinting của TrueType.
Định dạng PostScript sử dụng các đường dẫn để quy định độ rộng nét ký tự. Ví dụ ký tự “H” có chiều rộng thanh ngang được liên kết với một đường dẫn để tính toán chiều rộng thân nét chữ đồng bộ. Định dạng PostScript hoạt động ở hai cấp độ là cấp độ Font chữ và cấp độ Glyph.
Định dạng TrueType sử dụng các hướng dẫn để kiểm soát từng điểm và làm tròn tọa độ điểm. Hinting của định dạng TrueType được viết bằng một ngôn ngữ lập trình đặc biệt. Nên nó rất linh hoạt và nhiều tính năng mạnh mẽ. Nhưng ngôn ngữ lập trình này quá phức tạp. FontLab đã biên dịch nó thành các tính năng cụ thể, giúp người thiết kế có thể dễ dàng sử dụng.

Hinting ở cấp độ Font chữ là gì?

Hinting ở cấp độ Font chữ là quá trình làm cho tất cả các chi tiết tương tự nhau của các Glyph hiển thị đồng bộ trên tất cả các kích thước PPM (tỉ lệ hiển thị).
Định dạng TrueType và PostScript sử dụng Hinting khác nhau. Tuy nhiên, để đơn giản hóa thao tác thiết lập những thông số tổng thể cho Font chữ, FontLab tự động tạo Hinting cấp độ tổng thể Font chữ cho cả hai định dạng này. Người thiết kế chỉ cần khai báo các trường tông tin trong bảng Font Info có liên quan đến Hinting. FontLab sẽ tự động biên dịch ra cả hai dạng Hinting TrueType và PostScript.

Cách thiết lập Hinting ở cấp độ tổng thể Font chữ trong FontLab:

Các trường thông tin thiết lập cách hoạt động của Hinting PostScript: Menu File => Font Info… => Mở bảng Font Info => Chọn mục Orther Values => Phần PostScript Hinting.
Các trường thông tin thiết lập cách hoạt động của Hinting TrueType: Menu File => Font Info… => Mở bảng Font Info => Chọn mục Orther Values => Phần TrueType Hinting.
Trường thông tin Zones giúp FontLab xác định vùng canh chỉnh cho Font chữ. Cả TrueType và PostScript đều sử dụng trường này để canh chỉnh chiều cao chữ.
Trường thông tin Stems giúp FontLab xác định chiều rộng thân tiêu chuẩn cho Font chữ. PostScript dùng thông tin Stems để xác định các khoảng rộng thân nét chữ. Các Hint đường dẫn PostScript sẽ được làm tròn giá trị hiển thị dựa trên các khoảng rộng (Stems) này. TrueType dùng thông tin Stems để áp dụng vào khoảng cách giữa các cặp điểm liên kết trong quá trình căn chỉnh đường viền trên Raster.

Như vậy, trong FontLab luôn chứa hai trường dữ liệu Hinting cho cả TrueType và PostScript. FontLab sẽ tự biên dịch qua lại để đồng bộ thông số của hai loại Hinting này.

Kiểm soát dữ liệu Hinting trong FontLab:

  • Hầu hết Font chữ đều có hai phiên bản ở hai định dạng phổ biến nhất là PostScript và TrueType. Hai định dạng này sử dụng Hinting khác nhau. Có vài sự khác biệt cần lưu ý:
    • Định dạng PostScript sử dụng các giá trị Stems để quy định chiều rộng thân tiêu chuẩn. Một Font chữ chứa tối đa 10 khoảng Stems cho mỗi hướng đứng và ngang (Vertical và Horizontal).
    • Hinting của định dạng TrueType được đặt tên và không bị giới hạn về số lượng. Hinting của định dạng TrueType có thể quy định cho từng khoảng cách cụ thể, có các tính năng kiểm soát tỉ lệ.
    • Khi mở một Font chữ chỉ có nguồn định dạng PostScript mà không có thông tin gợi ý dành cho định dạng TrueType, FontLab sẽ tự động chuyển đổi các gợi ý của PostScript sang TrueType.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu về quá trình canh chỉnh đường viền – Hinting trong FontLab. Bạn cần hiểu về khái niệm Hinting để có thể tạo gợi ý canh chỉnh đường viền cho Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên