Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Transform Panel trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Transform Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này cung cấp bộ công cụ chỉnh sửa bản vẽ chính xác. Nó rất tiện dụng khi bạn chỉnh sửa đường viền Font chữ.

Transform Panel trong FontLab là gì?

Bảng điều khiển biến đổi (Transform Panel) trong FontLab là bảng chứa bộ công cụ biến đổi hình dáng, di chuyển và sắp xếp các đối tượng được chọn. Các đối tượng này có thể là đường viền hoặc Element.

Mở Transform Panel bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Transform => Mở bảng Transform Panel.
Cách sử dụng Transform Panel để chỉnh sửa bản vẽ: Chọn các đổi tượng muốn chỉnh sửa => Trong Transform Panel => Chọn tâm của phép biến đổi trong Origin => Thực hiện các phép biến đổi có sẵn trong Transform Panel => Đối với các phép biến đổi có điền thông số thì bấm chọn [Apply] để áp dụng biến đổi.
Các đối tượng được chọn để chỉnh sửa có thể là các ô Glyph trong Table Area, các phần tử trong một Glyph, hoặc các đường viền và đoạn trong một phần tử. Nếu không có đổi tượng nào được chọn khi thực hiện biến đổi thì FontLab sẽ tự động lựa chọn tất cả các đối tượng có trong bản vẽ để thực hiện biến đổi.

Cách sử dụng Transform Panel trong FontLab để sắp xếp và canh chỉnh vị trí các đối tượng:

Nhóm công cụ lật và canh chỉnh vị trí sẽ thực hiện biến đổi trực tiếp mà không cần bấm [Apply] và không cần chọn tâm biến đổi trong Origin.
Nhóm công cụ di chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng cần thiết lập tâm biến đổi trong Origin. Thiết lập thông số trước khi biến đổi và bấm [Apply] để thực hiện biến đổi.

 1. Origin: Chọn tâm cho phép biến đổi.
 2. Horizontal Flip: Lật ngang qua tâm của các đối tượng được chọn.
 3. Vertical Flip: Lật dọc qua tâm của các đối tượng được chọn.
 4. Align Left: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh trái.
 5. Align Center: Canh chỉnh tâm của các đối tượng được chọn thẳng hàng theo chiều thẳng đứng.
 6. Align Right: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh phải.
 7. Align Top: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh trên.
 8. Align Bottom: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh dưới.
 9. Align Vertical Center: Canh chỉnh tâm của các đối tượng được chọn thẳng hàng theo chiều ngang.

Cách sử dụng Transform Panel trong FontLab để chỉnh sửa đường viền:

 1. Thiết lập thông số dịch chuyển đối tượng theo chiều thẳng đứng, giá trị tính theo đơn vị UPM.
 2. Thiết lập thông số dịch chuyển đối tượng theo chiều nằm ngang, giá trị tính theo đơn vị UPM.
 3. Width: Thay đổi kích thước chiều ngang của đối tượng. Có hai kiểu thay đổi kích thước là tăng giảm theo % kích thước hiện tại và chỉ định kích thước chiều ngang chính xác là u (đơn vị UPM).
 4. Height: Thay đổi kích thước chiều đứng của đối tượng. Có hai kiểu thay đổi kích thước là tăng giảm theo % kích thước hiện tại và chỉ định kích thước chiều đứng chính xác là u (đơn vị UPM).
 5. Propotional Scale: Chế độ [ký hiệu mắt xích liền] là đồng bộ tỉ lệ thay đổi kích thước chiều ngang và chiều đứng (giống như phóng to – thu nhỏ đối tượng) và chế độ [ký hiệu mắt xích bị cắt] là không đồng bộ tỉ lệ thay đổi kích thước chiều ngang và chiều đứng.
 6. Rotation Angle: Xoay đối tượng được chọn. Có thể nắm kéo chuột trên biểu tượng [ vòng tròn có bán kính] để thay đổi góc hoặc nhập số chính xác.
 7. Slant Angle: Thiết lập góc để tượt nghiêng đối tượng được chọn.
 8. Reset: Khôi phục tất cả các thông số mặc định của nhóm công cụ di chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng trong Transform Panel.
 9. Apply: Thực hiện một lần biến đổi theo các công cụ dịch chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng đã thiết lập bên trên. Một lần bấm [Apply] được tính là một lần thực hiện lệnh.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Transform Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này cung cấp bộ công cụ chỉnh sửa bản vẽ chính xác. Nó rất tiện dụng khi bạn chỉnh sửa đường viền Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên