Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thiết lập chế độ chọn đối tượng trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thiết lập chế độ chọn đối tượng trong FontLab 7 và FontLab 8. Những thiết lập này rất ít khi dùng, nhưng trong một số trường hợp thì nó rất hữu ích.

Thiết lập chế độ chọn đối tượng trong FontLab là gì?

Thiết lập công cụ chọn đối tượng trong FontLab là giới hạn tương tác của thao tác chọn trong chế độ Contour. Bạn có thể chỉnh sửa đường viền cùng lúc trên nhiều Element hoặc chỉ trong Element hiện hành.

Thiết lập 1 cho chế độ chọn đối tượng:

Khi Menu Edit => Edit Ascross Glyph => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền của Glyph hiện hành đang chọn.

Thiết lập 2 cho chế độ chọn đối tượng:

Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Glyph => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong Glyph hiện hành. Nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Glyph đang hiển thị trong cửa sổ Glyph.

Thiết lập 3 cho chế độ chọn đối tượng:

Khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền của một phần tử đang chọn trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 4 cho chế độ chọn đối tượng:

Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong phần tử đang chọn. Nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Element có trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 5 cho chế độ chọn đối tượng:

Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong phần tử đang chọn. Nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Element có trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 6 cho chế độ chọn đối tượng:

Khi Menu Edit => Edit Ascross Layers => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền thuộc một Layer đang chọn trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 7 cho chế độ chọn đối tượng:

Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Layers => Bật => Các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác trên tất cả các Layer của Glyph hiện hành.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn thiết lập chế độ chọn đối tượng trong FontLab 7 và FontLab 8. Những thiết lập này rất ít khi dùng, nhưng trong một số trường hợp thì nó rất hữu ích.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên