Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng Anchors và Pins trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu tính năng Anchors và Pins trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là tính năng hữu ích và cần thiết cho việc xác định vị trí của các dấu phụ khi đính kèm trên Glyph cơ bản.

Tính năng Anchors và Pins trong FontLab là gì?

Tính năng Anchors và Pins trong FontLab là tính năng liên kết tọa độ của hai điểm được đánh dấu. Một điểm dánh dấu nằm trong Glyph ký tự cơ bản. Điểm đánh dấu còn lại nằm trên ký tự dấu phụ. Khi liên kết hai điểm đánh dấu lại với nhau thì Glyph dấu phụ sẽ xuất hiện trong Glyph chính. Vị trí Glyph phụ được xác định dựa trên vị trí của hai điểm đánh dấu với một biểu thức toán học cơ bản.

Các bài viết hướng dẫn sử dụng tính năng Anchors và Pins:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Tính năng Anchors trong FontLab là gì?

Tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab là tính năng liên kết tọa độ của hai điểm được đánh dấu. Một điểm dánh dấu nằm trong Glyph ký tự cơ bản. Điểm đánh dấu còn lại nằm trên ký tự dấu phụ. Khi liên kết hai điểm đánh dấu lại với nhau thì Glyph dấu phụ sẽ xuất hiện trong Glyph chính. Vị trí Glyph phụ được xác định dựa trên vị trí của hai điểm đánh dấu với một biểu thức toán học cơ bản.

Tính năng Pins trong FontLab là gì?

Tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab có cách làm việc tương tự như điểm neo (Anchors). Nhưng phạm vi tương tác và chức năng của điểm ghim giới hạn hơn điểm neo. Điểm ghim chỉ tương tác ở cấp độ chỉnh sửa Contour và không tạo ra ảnh ảo như điểm neo.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu tính năng Anchors và Pins trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là tính năng hữu ích và cần thiết cho việc xác định vị trí của các dấu phụ khi đính kèm trên Glyph cơ bản.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên