Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Layer Global Mask trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Layer Global Mask trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hữu ích khi bạn cần một khung canh chỉnh duy nhất cho tất cả các Glyph trong Font chữ.

Layer Global Mask trong FontLab là gì?

Layer Global Mask trong FontLab là một Layer Mask hoạt động trên toàn bộ các Glyph trong Font chữ. Bạn cần hiểu về Layer Mask trong FontLab là gì.

Layer Mask trong FontLab là gì?

Layer Mask trong FontLab là một Layer đặc biệt. Nó dùng để lưu trữ tạm thời các đối tượng trong bản vẽ (đường viền, ảnh Bitmap,…) trong khi làm việc với một Layer chính.
Layer Mask trong FontLab hoạt động gần giống như Layer Mask trong Photoshop. Nó chỉ được dùng để phục vụ cho một Layer chính cụ thể. Không thể nhìn thấy hình ảnh của nó trong Window Font và Window Glyph. Chỉ có thể nhìn thấy và chỉnh sửa Layer Mask khi chọn vào Layer Mask trong bảng Layers And Masters.
Mỗi Layer Mask chứa một đối tượng bản vẽ đường viền hoặc hình ảnh Bitmap. Nó được sử dụng như một bộ lọc mặt nạ để áp dụng lên Layer chính. Tất cả các công cụ dùng để điều khiển Layer Mask đều chứa trong Menu Tools.
Xem thêm bài viết [ Layer Mask trong FontLab ].

Cách tạo Layer Global Mask trong FontLab:

Tạo một Layer Global Mask bằng cách: Chọn một số đường viền muốn chép vào Layer Global Mask => Menu Tools => Copy To Global Mask => Đường viền được chọn sẽ được hiển thị trên tất cả các Glyph trong Font chữ dưới dạng một đường viền mờ.

Cách sử dụng Layer Global Mask trong FontLab:

Layer Global Mask chỉ cho phép chọn đối tượng đường viền cụ thể để hiển thị trên tất cả các Glyph. Nó đóng vai trò là khung canh chỉnh cho việc dựng hình. Layer Global Mask không xuất hiện trong danh sách Layer, không thể tương tác với nó. Có thể tạo ra nhiều Global Mask trong Font chữ để làm khung canh chỉnh. Sau khi sử dụng xong Global Mask thì nên xóa nó đi cho đỡ rối bản vẽ.
Bật tính năng bắt điểm vào đường viền của Layer Global Mask bằng cách: Chọn Menu View => Show => Global Mask.
Xóa Layer Global Mask bằng cách: Chọn Menu Tools => Clear Global Mask => Tất cả các Layer Global Mask có trong Font chữ sẽ bị xóa.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Layer Global Mask trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hữu ích khi bạn cần một khung canh chỉnh duy nhất cho tất cả các Glyph trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên