Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thêm ký tự vào Font chữ trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thêm ký tự vào Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn nên chọn cách thêm ký tự phù hợp với mục đích của bạn, vì mỗi cách thêm ô ký tự sẽ có tác dụng khác nhau.

Thêm ký tự vào Font chữ trong FontLab là gì?

Thêm ký tự vào Font chữ trong FontLab là hành động thêm ô ký tự vào Font Map. FontLab 7 và FontLab 8 cung cấp nhiều cách để thêm ký tự vào Font chữ. Mỗi cách thêm ô ký tự sẽ có tác dụng khác nhau. Khi bạn cần thêm ký tự theo cách phù hợp để đạt được công dụng bạn muốn.

Cách thêm ký tự vào Font chữ bằng History Sidebar:

Thêm ký tự vào Font chữ bằng History Sidebar phù hợp với trường hợp tạo Font chữ mới. Bạn có một Font Map trống hoàn toàn và muốn thêm nhanh một nhóm ký tự theo ngôn ngữ. Cách này rất nhanh chóng và tiện lợi khi muốn thêm ký tự hàng loạt vào Font chữ.
Bạn chọn một nhóm ký tự trong History Sidebar => Các ô ký tự tương ứng sẽ hiển thị trong Font Map => D-Click vào từng ô ký tự muốn thêm vào Font chữ.
Xem thêm bài viết [ History Sidebar trong FontLab (Nya.vn) ].

Cách thêm ký tự vào Font chữ bằng Property Bar:

Thêm ký tự và Font chữ bằng Property Bar phù hợp với trường hợp tạo Font chữ mới. Cách này cũng tương tự như chọn nhóm ký tự trong History Sidebar. Nhưng cách này cung cấp nhiều kiểu phân chia nhóm ký tự hơn. Người dùng có thể tự tạo nhóm ký tự để thêm vào Font chữ bằng tính tăng Encoding.
Bấm chọn vào mục Font Filter Type => Một danh sách với các cách phân chia nhóm ký tự xuất hiện => Chọn cách phân chia nhóm ký tự bạn muốn.
Bấm chọn vào tên nhóm ký tự phía sau mục Font Filter Type => Danh sách nhóm ký tự xuất hiện => Chọn một nhóm ký tự cần thiết => Các ô ký tự tương ứng sẽ xuất hiện trong Font Map => D-Click vào ô ký tự để thêm vào Font chữ.

Cách thêm ký tự vào Font chữ từ Font chữ khác:

Thêm ký tự vào Font chữ từ một Font chữ khác phù hợp với trường hợp sao chép ký tự lạ. Bạn thấy Font chữ khác có ký tự đẹp và muốn thêm nó vào Font chữ của bạn. Bạn cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm mã Unicode của ký tự đó. Hoặc bạn muốn sao chép bản vẽ của ký tự đó vào Font chữ này. Đây là cách nhanh và gọn để giải quyết vấn đề trên.
Mở hai Font chữ trong cùng cửa sổ FontLab => Mở Font Map của Font chữ muốn sao chép ký tự => Chọn ô ký tự cần sao chép => Bấm [Ctrl] + [ C ] => Mở Font Map của Font chữ muốn dán ký tự => Bấm [Ctrl] + [ V ] => Hộp thoại Replace Glyphs xuất hiện => Chọn hành động theo mặc định (Mục thứ 2) => OK

Cách thêm ký tự đã định nghĩa Unicode vào Font chữ:

Glyph đã định nghĩa Unicode là gì?

Glyph đã định nghĩa Unicode là những ký tự đã được định danh trong bảng mã Unicode. Các ký tự này đã được đặt tên ký tự Unicode.
Mỗi ký tự có sẵn trong Font chữ được khai báo bằng một ô hiển thị trong Font Map.

Cách thêm ký tự đã định nghĩa Unicode:

Chọn Menu Window => Panels => Font Map để kiểm tra các ký tự có sẵn trong Font chữ.
Thêm một ô Glyph vào Font Map bằng cách: Chọn Menu Font => Add Glyphs… => Mở bảng Add Glyph => Chọn một ô ký tự chưa có trong Font chữ => OK. (Có thể giữ [Ctrl] và chọn nhiều ký tự cùng lúc. Hoặc giữ [Shift] để chọn một dãy ký tự liên tiếp)

 • Bảng Add Glyph cho bốn cách tìm kiếm ký tự: Categories, Scripts, Ranges, Smart.
  • Categories là danh sách hiển thị ô ký tự theo từng danh mục. Ví dụ: nhóm chữ in hoa, nhóm chữ thường, nhóm chữ số toán học, nhóm chữ số tượng trưng, nhóm ký hiệu toán học,…
  • Scripts là danh sách hiển thị ô ký tự theo từng nhóm ngôn ngữ. Ví dụ: Khmer, Lao, Latin,…
  • Ranges là danh sách hiển thị ô ký tự theo từng phân nhóm ký tự Unicote. Ví dụ: Basic Latin, Latin-1 Supplement, Thai, Lao,…
  • Smart là cách để tìm nhanh một nhóm ký tự trong ba danh sách phân nhóm ký tự bên trên. Nhập tên nhóm ký tự để FontLab tìm kiếm nhanh.

Cách thêm Glyph tự định nghĩa vào Font chữ:

Glyph tự định nghĩa Unicode là gì?

Glyph tự định nghĩa Unicode là Glyph được người dùng tự thêm vào. Người dùng đặt tên ký tự. Ký tự đó không có sẵn định danh trong bảng mã Unicode.
Trường hợp tạo Glyph tự định nghĩa áp dụng khi người dùng muốn thêm một Glyph mới tự đặt tên. Hoặc một Glyph trung gian để gom nhóm các dấu phụ trước khi gắn vào ký tự cơ bản. (Ví dụ Glyph trung gian “ắ”). Hoặc người dùng muốn tạo một loạt các ký tự có chức năng thay thế ký tự. Ký tự thay thế dùng để phục vụ cho tính năng TrueType, để thay thế ký tự.

Cách thêm Glyph tự định nghĩa Unicode:

Thêm một Glyph tự định nghĩa vào Font chữ bằng cách: Chọn Menu Font => Generate Glyphs… => Mở bảng Generate Glyphs => Chọn loại ký tự muốn thêm vào => Đặt tên ký tự => OK.

 • Có năm mục phân loại ký tự để khai báo loại ký tự: Characters, Ligature, Variants, Precomposed, Custom:
  • Characters là ký tự ghép thông thường, được tạo ra bằng việc ghép các ký tự Unicode có sẵn. Nhập chuỗi ký tự Unicode vào bảng để tạo ký tự ghép.
  • Ligature là các ký tự dạng chữ dính để thay thế trong ngữ cảnh (ví dụ: fi, ffi, fl). Nhập chuỗi ký tự Unicode có sẵn vào bảng để tạo ký tự ghép. Sau đó vào Tab ký tự để sửa và thêm dấu nối.
  • Variants là các ký tự dạng biến thể được áp dụng theo ngữ cảnh. Ví dụ chữ in hoa đặc biện ở đầu mỗi đoạn văn bản. Chọn một ký tự gốc trong Table Area => Menu Font => Generate Glyphs… => Mở bảng Generate Glyphs => Trong mục Suffix: đặt tên ghi chú cho biến thể.
  • Precomposed là Glyph được ghép từ nhiều Glyph có sẵn trong Font chữ. Có thể chọn vài ký tự có sẵn trong Font chữ, kể cả ký tự ghép tự định nghĩa trong Font Map => Menu Font => Generate Glyphs… => Mở bảng Generate Glyphs => FontLab tự động ghép các ký tự được chọn thành một ký tự.
  • Custom cho phép người thiết kế tạo ký tự mới hoàn toàn và tự đặt tên ký tự.

Tổng kết:

Trên đây là các cách thêm ký tự vào Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn nên chọn cách thức thêm ký tự phù hợp với mục đích của bạn.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên