Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Hint liên kết đơn trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tạo Hint liên kết đơn cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết đơn là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Hint liên kết đơn trong FontLab là gì?

Hint liên kết đơn trong FontLab dùng để canh chỉnh chiều rộng thân nét chữ thông qua hai điểm.
Hint liên kết đơn luôn được gán vào hai điểm xác định chiều rộng thân nét chữ. Có một điểm cơ sở được chọn làm gốc canh chỉnh và một điểm phụ thuộc. Điểm cơ sở phải được gán sẵn một Hint canh chỉnh điểm vào lưới, Hint canh chỉnh đỉnh hoặc Hint canh chỉnh đáy. Nếu không có thì FontLab sẽ tự động tạo Hint canh chỉnh.

Các phương pháp canh chỉnh trong Hint liên kết đơn:

Hint liên kết đơn có thể được gán tính năng canh chỉnh theo chiều rộng thân tiêu chuẩn. Các Hint liên kết đơn được gán cùng một chiều rộng thân tiêu chuẩn khi được Raster hóa, chiều rộng thân nét chữ sẽ được canh chỉnh bằng nhau trong khung hình hiển thị.
Nếu Hint liên kết đơn không được gán tính năng canh chỉnh vào chiều rộng thân tiêu chuẩn, có sẽ được Raster hóa bằng tính năng canh chỉnh vào lưới Pixel.
Nếu tính năng canh chỉnh vào lưới Pixel cũng bị tắt thì quá trình Raster hóa sẽ hoạt động theo thuật toán mặc định với tỉ lệ tuyến tính.

Có 2 loại Hint liên kết đơn theo phương liên kết khác nhau:

Hint liên kết đơn có hai loại là canh chỉnh theo phương ngang và canh chỉnh theo phương đứng.
Hint liên kết đơn canh chỉnh theo phương đứng dùng để canh chỉnh nét chữ nằm ngang.
Hint liên kết đơn canh chỉnh theo phương ngang dùng để canh chỉnh nét chữ đứng.
Bật Y tắt X trong bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết đơn canh chỉnh thân nét nằm ngang.
Tắt Y và bật X để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết đơn canh chỉnh thân nét thẳng đứng.

Cách tạo Hint liên kết đơn trong FontLab:

Tạo Hint liên kết đơn cho hai điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:

 1. Bước 1: Chọn hai điểm xác định chiều rộng một thân nét chữ. Chọn một điểm cơ sở làm gốc canh chỉnh và điểm còn lại là điểm phụ thuộc.
 2. Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Single Link.
 3. Bước 3: L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở rồi thả chuột vào điểm phụ thuộc => Một mũi tên đỏ xuất hiện chỉ từ điểm cơ sở đến điểm phụ thuộc.

Chỉnh sửa Hint liên kết đơn trong FontLab:

Có thể chỉnh sửa lại các thiết lập cho Hint liên kết đơn đã tạo bằng cách: L-Click chuột vào mũi tên của Hint liên kết đơn => Mở bảng tùy chọn Single Link.

 1. Round Length: Bật tùy chọn này sẽ kích hoạt tính năng gán Hint liên kết đơn vào chiều rộng thân tiêu chuẩn. Điều kiện là phải thỏa chỉ số Stem Snap Precision thì chiều rộng thân tiêu chuẩn mới được áp dụng. Tính năng Align Destination mặc định tắt trong tùy chọn này.
 2. Stem: Chiều rộng thân tiêu chuẩn được chỉ định gán vào Hint liên kết đơn này. Có thể sửa đổi giá trị thành một khoảng Stem trong danh sách Stem đã tạo. Chọn [None] có nghĩa là không chỉ định Stem nào, chương trình tự động chọn Stem gần nhất. L-Click vào mũi tên xoay FontLab tự động chọn khoảng Stem gần nhất.
 3. Align Destination: Chọn kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster trong trường hợp tùy chọn Round Length bị tắt.
  (Phần ghi chú canh chỉnh được trình bày trong hình bên trên).
 4. Delete: Xóa bỏ Hint liên kết đơn đang chọn.
 5. Reverse: Đảo ngược dấu mũi tên của Hint liên kết đơn. Điểm cơ sở và điểm phụ thuộc sẽ bị hoán đổi.
 6. To Double Link: Chuyển đổi Hint liên kết đơn đang chọn thành liên kết kép.

Có 3 kiểu tạo Hint liên kết đơn với các thiết lập riêng:

 1. L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc mặc định sẽ tạo ra Hint liên kết đơn gán vào một Stem được chỉ định. Chương trình tự động lựa chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
 2. Giữ [Shift] + L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc sẽ tạo ra Hint liên kết đơn không được chỉ định gán vào một Stem cụ thể. Chương trình tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng vào Hint.
 3. Giữ [Ctrl] + L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc sẽ tạo ra Hint liên kết đơn không được gán với Stem và chuyển sang bật tính năng Align Destination để canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Mặc định ban đầu không bật kiểu canh chỉnh nào. Người thiết kế phải lựa chọn kiểu canh chỉnh điểm phù hợp.

Có 5 loại Hint liên kết đơn theo các thiết lập khác nhau:

 1. Hint liên kết đơn được tạo ra có ký hiệu là một mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu đỏ bắt đầu từ điểm cơ sở (Base Point) chỉ vào điểm phụ thuộc (Linked Point).
 2. Hint liên kết đơn được gán với một Stem chỉ định thì giữa đường mũi tên sẽ có ký hiệu hình vuông đỏ. Với chữ R bên trong và bên cạnh có tên Stem được chỉ định.
 3. Hint liên kết đơn không được gán với một Stem cụ thể nào, tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng. Thì sẽ có một hình thoi màu đỏ ở giữa mũi tên.
 4. Hint liên kết đơn chưa được áp dụng một tùy chọn canh chỉnh nào sẽ không hiện ký hiệu ở giữa đường mũi tên.
 5. Hint liên kết đơn được chỉ định áp dụng một kiểu canh chỉnh điểm vào lưới thì cuối mũi tên sẽ có ký hiệu của kiểu canh chỉnh điểm vào lưới đó.

Cú pháp trình bày Hint liên kết đơn dạng Code lập trình:

Trong bảng mã code, Hint liên kết đơn sẽ được trình bày như sau:

 • [singlev] là tên khai báo Hint liên kết đơn. Canh chỉnh nét nằm ngang là [singlev]. Canh chỉnh nét thẳng đứng là [singleh].
 • [sv05] là tên điểm cơ sở.
 • [sv06] là tên điểm phụ thuộc.
 • [“Y: 1”] là tên Stem được chỉ định áp dụng. Nếu chưa có thiết lập thì trường này được khai báo là [.none]. Nếu thiết lập cho chương trình tự động lựa chọn Stem thì trường này được khai báo là [.round]. Nếu không gán Stem vào Hint thì trường này không khai báo.
 • [left] là kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster được chỉ định. Mã code cho các kiểu canh chỉnh điểm:
  – [Ký hiệu ô trắng] Không khai báo trường này nếu chọn tắt chức năng canh chỉnh. Quá trình Raster hóa sẽ thực hiện tự động theo thuật toán mặc định.
  – [round] là canh chỉnh điểm này vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng hoặc hướng ngang tương ứng.
  – [left] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên trái tương ứng.
  – [right] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên phải tương ứng.
  – [center] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào tâm của Pixel gần nhất.
  – [double] canh chỉnh điểm này theo đường lưới hoặc tâm Pixel, ưu tiên bắt dính vào đối tượng gần nhất.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tạo Hint liên kết đơn cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết đơn là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên