Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng nội suy biến thể trong FontLab 7 (Phần 3)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Tính năng biến đổi của Font chữ là một tính năng phức tạp. FontLab 7 cung cấp công cụ biểu đồ biến đổi trực quan. Giúp người thiết kế tạo ra các Font chữ biến đổi và nội suy các biến thể trung gian dễ dàng.

Biểu đồ quy đổi tọa độ trục trong FontLab 7

Biểu đồ quy đổi tọa độ trục trong FontLab 7

Chức năng của biểu đồ tọa độ trục:

 • Biểu đồ quy đổi tọa độ trục (Axis Graph) là một đường đồ thị thể hiện giá trị quy đổi từ tọa độ thiết kế sang tọa độ người dùng. Mỗi trục biến thể có một biểu đồ Axis Graph riêng. Người thiết kế có thể điều chỉnh giá trị quy đổi trên từng điểm của biểu đồ biến thể.
 • Mở biểu đồ quy đổi tọa độ trục bằng cách: Chọn Menu File => Font Info… => Mở bảng Font Info => Chọn mục Axes => L-Click vào nút Axis Graph của trục biến thể muốn điều chỉnh => Mở bảng Axis Graph.

Giao diện của biểu đồ tọa độ trục (Phần 1):

 • Giao diện biểu đồ quy đổi tọa độ trục được tạo bởi hai trục tọa độ:
 1. Trục ngang thể hiện giá trị tọa độ thiết kế (Design Coordinates)
 2. Trục đứng thể hiển giá trị tọa độ người dùng (User Coordinates).
 3. Trường này thể hiện phạm vi của trục biến thể. Các giá trị bao gồm: Giới hạn đầu và giới hạn cuối của tọa độ người dùng. Giới hạn đầu và giới hạn cuối của tọa độ thiết kế. Người thiết kế có thể thay đổi phạm vi trục tọa độ thiết kế. Và thay đổi giá trị quy đổi của tọa độ người dùng tương ứng.
 4. Hai điểm ở hai đầu của đồ thị thể hiện giá trị quy đổi tại hai cực trị của tọa độ thiết kế.
 5. Người thiết kế có thể thêm các điểm ở giữa đồ thị để điều chỉnh giá trị quy đổi. Thêm điểm gãy trên đồ thị bằng cách R-Click lên đường đồ thị. Xóa một điểm trên đồ thị bằng cách D-Click lên điểm đó.

Giao diện của biểu đồ tọa độ trục (Phần 2):

Biểu đồ quy đổi tọa độ trục trong FontLab 7
 1. Grid: Bật tắt hiển thị lưới Grid trên biểu đồ.
 2. Áp dụng các giá trị điều chỉnh cho các Master trong Font chữ ???
 3. Áp dụng các giá trị điều chỉnh cho các Instances trong Font chữ ???
 4. Reset: Khôi phục lại biểu đồ theo trạng thái ban đầu. Giá trị quy đổi sẽ dựa theo tỉ lệ tuyến tính.
 5. Reset: Cùng chức năng với chức năng Reset bên trên.
 6. Linear: Dỗi thẳng đoạn từ điểm thấp nhất đến điểm đang chọn. Các giá trị trên đoạn được dỗi thẳng sẽ được quy đổi theo tỉ lệ tuyến tính.
 7. Cubic: Nếu đường đồ thị có điểm gãy gay gắt, công cụ này sẽ làm mượt điểm đó.
 8. Smooth: Nếu đường đồ thị bị gãy hình ziczac, công cụ này sẽ làm mượt và khử các đoạn ziczac.
 9. Add Point: Công cụ thêm điểm vào đường đồ thị.
 10. Copy Axis Map: Sao chép các giá trị của đồ thị này.
 11. Paste Axis Map: Dán đồ thị vừa được sao chép vào đồ thị này.

Giải thích cách làm việc của biểu đồ tọa độ trục:

Biểu đồ quy đổi tọa độ trục trong FontLab 7

Biểu đồ quy đổi tọa độ trên trục biến đổi Weight theo gợi ý của FontLab được trình bày trong hình trên.

Bảng điều khiển Variation trong FontLab 7

Chức năng của bảng điều khiển Variation:

Bảng điều khiển Variation trong FontLab 7
 • Bảng điều khiển Variations (Variations Panel) là nơi chính để thiết lập các thông số và điều chỉnh Font chữ biến đổi hoặc biến thể.
 • Bảng điều khiển Variations thường được sử dụng cùng với bảng Layers And Masters và bảng Preview để tạo các biến thể Font chữ.
 • Bảng điều khiển Variations chủ yếu dùng để tạo ra các Font chữ biến đổi. Nếu chỉ cần thiết kế những phiên bản Font chữ tĩnh đơn thuần thì việc sử dụng bảng Variations không thực sự cần thiết. Nó làm phức tạp hóa quá trình thiết kế Font chữ.
 • Mở bảng điều khiển Variations bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Variations => Mở bảng Variations.
Bảng điều khiển Variation trong FontLab 7

Thanh công cục bộ trong bảng điều khiển Variation:

Nhóm công cụ chuyển đổi chế độ hiển thị dạng tọa độ hoặc danh sách:

 1. Variations List: Chế độ điều chỉnh biến thế dạng danh sách các trục biến thể.
 2. Variations Map: Chế độ điều chỉnh biến thể dạng đồ thị không gian thiết kế của hai trục biến thể được chọn.

Nhóm công cụ tính năng chính:

 1. Append Master Fonts (Variation Within Static Family): Gắn Font Master cùng một họ Font chữ đang mở vào đồ thị không gian thiết kế như một Master biến của Font chữ hiện hành. Và xác định vị trí của Master đó dưới dạng chấm màu xanh trong đồ thị không gian thiết kế???
 2. Sort Contours and Start Nodes: Tính năng tự động xác định lại thứ tự của các đường viền và xác định lại nút bắt đầu đường viền để đạt được khả năng tương thích giữa các Master. Tính năng này chỉ hoạt động khi Glyph tương ứng trong hai Master có cùng số điểm trên đường viền. (Không tính các nút vector kéo)???
 3. Check Masters Geometry: Tính năng tự động kiểm tra lỗi phát sinh do độ mượt của các điểm chứa vector kéo làm bóp méo hình học trong quá trình thực hiện biến đổi. FontLab sẽ tự động chỉnh sửa lại các Vector kéo. Để quá trình biến đổi hình học mượt mà nhất có thể. Tính năng này chỉ hoạt động khi Glyph tương ứng trong hai Master có cùng số điểm, số đường cong và cả số nút Vector kéo???
 4. Reset Location To Default: khôi phục điểm màu xanh về vị trí mặc định. Trùng với Master chính trong đồ thị không gian thiết kế.
 5. Match When Editing: Tính năng tự động đồng bộ hóa Master của FontLab. Nếu bật tính năng này, người thiết kế thực hiện các thao tác chỉnh sửa trên một Master. (Thêm, đổi tên hoặc xóa các điểm, nút Vector kéo hoặc đường Guides, thêm gợi ý Hint, thêm hoặc đổi tên điểm neo Anchor). FontLab 7 sẽ tự động thực hiện các hành động tương tự để đồng bộ hóa cho các Master khác tương thích có trong Font chữ. Các hành động đồng bộ được cho phép tùy chọn trong Menu Edit => References… => Mục Variations => Danh sách tùy chọn Synchronize in Matching Masters…

Nhóm công cụ trích xuất dữ liệu từ bảng điều khiển Variation:

 1. Add Glyph Master: Tính năng này cho phép tạo Glyph biến thể từ tọa độ hiện tại (điểm màu xanh trong đồ thị không gian thiết kế) vào Font chữ như một Layer Glyph mới, với tên Layer là tọa độ hiện tại.
 2. Generate Instance As Font Master Or Create As Font: Tính năng này cho phép tạo một Font Master mới trong Font chữ hiện hành hoặc một Font chữ độc lập từ tọa độ hiện tại (điểm màu xanh trong đồ thị không gian thiết kế).

Bảng điều khiển Variation trong chế độ hiển thị danh sách:

 • Variations Panel dạng danh sách:
Bảng điều khiển Variation trong FontLab 7

Nhóm công cụ điều khiển tọa độ biến thể:

 1. Khu vực hiển thị danh sách các trục biến thể.
 2. Thanh trượt cho phép người thiết kế có thể điều khiển để xem biến thể Glyph sẽ trông như thế nào ở một vị trí cụ thể trên trục biến thể.
 3. Nơi hiển thị giá trị của biến thể tương ứng với vị trí hiện tại trên trục biến thể. Người thiết kế có thể nhập số để thay đổi vị trí biến thể trên trục.
 4. Add Axis Instance: Ghi lại giá trị của biến thể tại vị trí này trên trục biến thể thành một Instance.
 5. Play/Stop: Giống như nút phát hoặc dừng trong ứng dụng phát Video. Tính năng này cho phép biến thế tự động chạy liên tục trên trục biến thể đến khi bấm dừng.
 6. X Balance: Núm xoay điều khiển cho phép thực hiện phép biến đổi bất đẳng hướng. Tăng hoặc giảm giá trị biến đổi theo trục X, có thể thay đổi giá trị từ 0 – 200%. Có thể điều chỉnh bằng cách nắm kéo núm xoay điều khiển hoặc nhập số % chính xác.
 7. Y Balance: Núm xoay điều khiển cho phép thực hiện phép biến đổi bất đẳng hướng. Tăng hoặc giảm giá trị biến đổi theo trục Y. Có thể thay đổi giá trị từ 0 – 200%. Có thể điều chỉnh bằng cách nắm kéo núm xoay điều khiển hoặc nhập số % chính xác.

Nhóm công cụ quản lý danh sách các biến thể:

 1. Khu vực hiển thị các Master hoặc Instance trong Font chữ đang tham gia vào quá trình nội suy biến thể trong bảng Variations.
 2. Chỉ hiển thị liệt kê các Master đang tham gia vào quá trình nội suy biến thể. Kèm theo tọa độ Axis.
 3. Chỉ liệt kê tất cả các Instance đang tham gia vào quá trình nội suy biến thể. Kèm theo tên và Axis.
 4. Hide List: Ẩn danh sách các Master hoặc Instance trong Variations Panel.
 5. Link Matching Axes: Tạo liên kết đồng bộ giữa các trục???

Bảng điều khiển Variation trong chế độ hiển thị trục đồ thị:

 • Variations Panel dạng đồ thị:
Bảng điều khiển Variation trong FontLab 7

Phần hiển thị thông tin phiên bản trục biến thể:

 1. Khu vực hiển thị đồ thị không gian thiết kế trực quan. Luôn dựa trên tối đa hai trục tọa độ là trục ngang và trục dọc.
  • Nếu Font chữ chỉ có một trục biến thể thì đồ thị chỉ có một trục ngang.
  • Nếu Font chữ có chứa nhiều trục biến thể thì trục Weight được FontLab mặc định là trục ngang. Còn trục Width được FontLab mặc định là trục đứng.
 2. Có thể thay đổi lại loại trục biến thể đóng vai trò làm trục ngang hoặc trục đứng trong trường này.

Nhóm công cụ điều khiển tọa độ biến thể:

 1. Các phiên bản Instance hoặc Master được đánh dấu vị trí bằng nút kim cương màu cam trên đồ thị không gian thiết kế.
 2. Đường chấm chấm với dấu cộng ở hai đầu được gọi là Vector nội suy. Có thể di chuyển hai dấu cộng vào hai Font Master bất kỳ trong đồ thị để tạo ra một đường nội suy hàng loạt các biến thể chuyển dần từ vị trí này sang vị trí kia. Hiển thị trong Preview Panel (bật chế độ Preview Interpolation).
 3. Có thể tùy ý L-Click vào bất cứ một vị trí nào trên đồ thị không gian thiết kế. Một phiên bản động (Dynamic Instance) sẽ được tạo ra. Đánh dấu bằng chấm tròn màu xanh lam và có hiển thị giá trị tọa độ đính kèm. Có thể L-Click vào con số tọa độ này để nhập tọa độ chính xác. Việc chọn một Layer trong bảng Layers & Masters sẽ làm chấm tròn màu xanh tự động di chuyển về đúng vị trí mà Layer đó được đánh dấu trên đồ thị.
 4. Nếu di chuyển chấm tròn màu xanh, hình ảnh Glyph màu xám mờ hiển thị dưới nền đồ thị sẽ biến đổi tương ứng giá trị của Dynamic Instance đó. Nếu Preview Panel được tùy chọn hiển thị dưới dạng Preview Instance thì hình ảnh Glyph xem trước cũng sẽ thay đổi theo giá trị của Dynamic Instance.
 5. Khu vực hiển thị danh sách tất cả các trục biến thể còn lại không được trình bày trong khu vực đồ thị.

Làm việc với biến thể Font chữ trong FontLab 7

Làm việc với biến thể Font chữ trong FontLab 7

Quá trình tạo biến thể Font chữ trong FontLab 7:

Trong FontLab, toàn bộ quá trình tạo lập và tương tác với các Master, Interpolation và Instance được gọi là quá trình tạo biến thể Font chữ (hay gọi tắt là Variation). Bất kỳ Font Layer hoặc Glyph Layer nào tham gia nội suy để tạo ra các Instance đều có thể gọi là một tham số của phép biến đổi (hay gọi tắt là Variable). Master chứa Font hoặc Glyph đó gọi là Variable Master.

Làm việc với Variable Master trong FontLab 7:

 • Nếu File Font chữ đang thiết kế có chứa nhiều Variable Master, người thiết kế có thể:
 • Dùng bảng điều khiển Variations để xem trước hình ảnh biến đổi của ký tự thông qua quá trình nội suy.
 • Các phiên bản được tạo ra từ quá trình nội suy có thể được chụp lại. Và sẽ được chứa trong bảng điều khiển Layers And Masters dưới dạng Instance Layer.
 • Trích xuất một Instance của Font chữ thông qua quá trình nội suy thành Font chữ tĩnh bằng cách: Chọn Menu Font => Generate Instance => Mở bảng Generate Instance => Điều chỉnh tọa độ biến đổi => Chọn Add Instance hoặc Add As Master.
 • Instance được tạo mới có thể được chèn dưới dạng phiên bản được xác định trước. Hoặc tạo thêm một Master dưới dạng bản nháp vào Font chữ hiện hành. Hoặc dùng để tạo Font Master mà sau này có thể xử lý hậu kỳ và xuất bản thành một biến thể Font chữ tĩnh.
 • Có thể xuất bản từng Font Master hoặc Instance đã xác định trong Font chữ hiện hành thành một File Font chữ tĩnh đầu cuối định dạng OpenType PS (đuôi file .otf) hoặc TrueType (đuôi .ttf) bằng cách: Chọn Menu File => Export Font As… => Mở bảng Export Font => Chọn định dạng File đầu cuối => Một số thiết lập khác => Export.
 • Bảng Export Font cũng có thể dùng để đổi định dạng cho một File Font chữ. Chẳng hạn đổi từ File định dạng OpenType sang định dạng TrueType và ngược lại.

Thông tin thêm về bảng điều khiển Variations:

 • Trong FontLab, bảng điều khiển Variations là nơi chính để kiểm soát các biến thể. Trong bảng điều khiển Variations , người thiết kế có thể thấy các trục biến thể, biểu đồ trực quan mô tả không gian thiết kế, vị trí của Master thấp nhất và Master cao nhất tạo ra trục biến thể đó. Người thiết kế cũng có thể di chuyển nút trượt để tạo một Dynamic Instance (phiên bản động của Font chữ) và quan sát hình ảnh Font chữ thay đổi trong bảng điều khiển Preview.
 • Nếu Font chữ hiện hành là một Font chữ biến đổi, tất cả các Master và Dynamic Instance sẽ được hiển thị trong bảng Layers And Masters.
 • Bảng Font Info đầy đủ là nơi có thể thêm, xóa hoặc quản lý các Axes (trục biến đổi), các Master và các Instance của Font chữ hiện hành.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên