Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thiết lập căn chỉnh đường viền trong FontLab 7 (Phần 6)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Hint liên kết đơn, Hint liên kết kép và Hint nội suy cũng là một trong các loại của TrueType Hinting. Các Hint liên kết này đóng vai trò thiết lập canh chỉnh đường viền của Font chữ TrueType trong FontLab 7.

Hint liên kết đơn trong FontLab 7

Mô tả về Hint liên kết đơn:

 • Hint liên kết đơn luôn được gán vào hai điểm xác định chiều rộng thân nét chữ. Có một điểm cơ sở được chọn làm gốc canh chỉnh và một điểm phụ thuộc. Điểm cơ sở phải được gán sẵn một Hint canh chỉnh điểm vào lưới, Hint canh chỉnh đỉnh hoặc Hint canh chỉnh đáy. Nếu không có thì FontLab sẽ tự động tạo Hint canh chỉnh.
 • Hint liên kết đơn có thể được gán tính năng canh chỉnh theo chiều rộng thân tiêu chuẩn. Các Hint liên kết đơn được gán cùng một chiều rộng thân tiêu chuẩn khi được Raster hóa, chiều rộng thân nét chữ sẽ được canh chỉnh bằng nhau trong khung hình hiển thị.
 • Nếu Hint liên kết đơn không được gán tính năng canh chỉnh vào chiều rộng thân tiêu chuẩn, có sẽ được Raster hóa bằng tính năng canh chỉnh vào lưới Pixel.
 • Nếu tính năng canh chỉnh vào lưới Pixel cũng bị tắt thì quá trình Raster hóa sẽ hoạt động theo thuật toán mặc định với tỉ lệ tuyến tính.
 • Hint liên kết đơn có hai loại là canh chỉnh thân nét thẳng đứng và canh chỉnh thân nét nằm ngang.
 • Bật Y tắt X trong bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết đơn canh chỉnh thân nét nằm ngang.
 • Tắt Y và bật X để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết đơn canh chỉnh thân nét thẳng đứng.

Cách tạo Hint liên kết đơn:

 • Tạo Hint liên kết đơn cho hai điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:
  Bước 1: Chọn hai điểm xác định chiều rộng một thân nét chữ. Chọn một điểm cơ sở làm gốc canh chỉnh và điểm còn lại là điểm phụ thuộc.
  Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Single Link.
  Bước 3: L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở rồi thả chuột vào điểm phụ thuộc => Một mũi tên đỏ xuất hiện chỉ từ điểm cơ sở đến điểm phụ thuộc.

Cách chỉnh sửa các Hint liên kết đơn:

 • Có thể tùy chỉnh lại các thiết lập cho Hint liên kết đơn đã tạo bằng cách: L-Click chuột vào mũi tên của Hint liên kết đơn => Mở bảng tùy chọn Single Link.
 1. Round Length: Bật tùy chọn này sẽ kích hoạt tính năng gán Hint liên kết đơn vào chiều rộng thân tiêu chuẩn. Điều kiện là phải thỏa chỉ số Stem Snap Precision thì chiều rộng thân tiêu chuẩn mới được áp dụng. Tính năng Align Destination mặc định tắt trong tùy chọn này.
 2. Stem: Chiều rộng thân tiêu chuẩn được chỉ định gán vào Hint liên kết đơn này. Có thể sửa đổi giá trị thành một khoảng Stem trong danh sách Stem đã tạo. Chọn [None] có nghĩa là không chỉ định Stem nào, chương trình tự động chọn Stem gần nhất. L-Click vào mũi tên xoay FontLab tự động chọn khoảng Stem gần nhất.
 3. Align Destination: Chọn kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster trong trường hợp tùy chọn Round Length bị tắt.
  (Phần ghi chú canh chỉnh được trình bày trong hình bên trên).
 4. Delete: Xóa bỏ Hint liên kết đơn đang chọn.
 5. Reverse: Đảo ngược dấu mũi tên của Hint liên kết đơn. Điểm cơ sở và điểm phụ thuộc sẽ bị hoán đổi.
 6. To Double Link: Chuyển đổi Hint liên kết đơn đang chọn thành liên kết kép.

Có ba kiểu Hint liên kết đơn:

 • Có ba kiểu tạo Hint liên kết đơn với các thiết lập tùy chọn riêng:
 • L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc mặc định sẽ tạo ra Hint liên kết đơn gán vào một Stem được chỉ định. Chương trình tự động lựa chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
 • Giữ [Shift] + L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc sẽ tạo ra Hint liên kết đơn không được chỉ định gán vào một Stem cụ thể. Chương trình tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng vào Hint.
 • Giữ [Ctrl] + L-Click kéo chuột từ điểm cơ sở thả vào điểm phụ thuộc sẽ tạo ra Hint liên kết đơn không được gán với Stem và chuyển sang bật tính năng Align Destination để canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Mặc định ban đầu không bật kiểu canh chỉnh nào. Người thiết kế phải lựa chọn kiểu canh chỉnh điểm phù hợp.

Hint liên kết đơn được gán vào các đối tượng theo năm cách:

 • Hint liên kết đơn được tạo ra có ký hiệu là một mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu đỏ bắt đầu từ điểm cơ sở (Base Point) chỉ vào điểm phụ thuộc (Linked Point).
 • Hint liên kết đơn được gán với một Stem chỉ định thì giữa đường mũi tên sẽ có ký hiệu hình vuông đỏ. Với chữ R bên trong và bên cạnh có tên Stem được chỉ định.
 • Hint liên kết đơn không được gán với một Stem cụ thể nào, tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng. Thì sẽ có một hình thoi màu đỏ ở giữa mũi tên.
 • Hint liên kết đơn chưa được áp dụng một tùy chọn canh chỉnh nào sẽ không hiện ký hiệu ở giữa đường mũi tên.
 • Hint liên kết đơn được chỉ định áp dụng một kiểu canh chỉnh điểm vào lưới thì cuối mũi tên sẽ có ký hiệu của kiểu canh chỉnh điểm vào lưới đó.

Giải thích Hint liên kết đơn được trình bày trong bảng mã Code:

 • Trong bảng mã code, Hint liên kết đơn sẽ được trình bày như sau:
  [singlev] là tên khai báo Hint liên kết đơn. Canh chỉnh nét nằm ngang là [singlev]. Canh chỉnh nét thẳng đứng là [singleh].
  [sv05] là tên điểm cơ sở.
  [sv06] là tên điểm phụ thuộc.
  [“Y: 1”] là tên Stem được chỉ định áp dụng. Nếu chưa có thiết lập thì trường này được khai báo là [.none]. Nếu thiết lập cho chương trình tự động lựa chọn Stem thì trường này được khai báo là [.round]. Nếu không gán Stem vào Hint thì trường này không khai báo.
  [left] là kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster được chỉ định. Mã code cho các kiểu canh chỉnh điểm:
  • [Ký hiệu ô trắng] Không khai báo trường này nếu chọn tắt chức năng canh chỉnh. Quá trình Raster hóa sẽ thực hiện tự động theo thuật toán mặc định.
  • [round] là canh chỉnh điểm này vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng hoặc hướng ngang tương ứng.
  • [left] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên trái tương ứng.
  • [right] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên phải tương ứng.
  • [center] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào tâm của Pixel gần nhất.
  • [double] canh chỉnh điểm này theo đường lưới hoặc tâm Pixel, ưu tiên bắt dính vào đối tượng gần nhất.

Hint liên kết kép trong FontLab 7

Mô tả về Hint liên kết kép:

 • Hint liên kết kép luôn được gán vào hai điểm xác định chiều rộng thân nét chữ giống Hint liên kết đơn. Nhưng liên kết kép không xác định điểm cơ sở và không được gán vào điểm chứa Hint khác. Cả hai điểm đều là điểm phụ thuộc.
 • Hint liên kết kép chỉ có chức năng canh chỉnh khoảng cách giữa hai điểm vào một Stem cụ thể. Hai điểm sẽ đều được di chuyển để đồng bộ chiều rộng thân nét theo Stem. nên vị trí nét chữ có thể bị thay đổi. Người thiết kế chỉ nên sử dụng Hint liên kết kép vào trường hợp mà vị trí nét chữ không quá quan trọng.
 • Hint liên kết kép luôn được gán tính năng canh chỉnh theo chiều rộng thân tiêu chuẩn. Có thể là một Stem cụ thể được chỉ định hoặc chương trình tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng.
 • Hint liên kết kép có hai loại là canh chỉnh thân nét thẳng đứng và canh chỉnh thân nét nằm ngang. Bật Y tắt X trong bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết kép canh chỉnh thân nét nằm ngang. Tắt Y và bật X để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết kép canh chỉnh thân nét thẳng đứng.

Cách tạo Hint liên kết kép:

 • Tạo Hint liên kết kép cho hai điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:
  Bước 1: Chọn hai điểm xác định chiều rộng một thân nét chữ.
  Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Double Link.
  Bước 3: L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại => Một mũi tên xanh lam có hai đầu chỉ về hai điểm phụ thuộc.

Cách tạo Hint liên kết kép:

 • Có thể tùy chỉnh lại các thiết lập cho Hint liên kết kép đã tạo ra bằng cách:
  L-Click chuột vào mũi tên của Hint liên kép => Mở bảng tùy chọn Double Link.
 1. Round Length: Bật tùy chọn này sẽ kích hoạt tính năng gán Hint liên kết kép vào chiều rộng thân tiêu chuẩn. Nếu không bật tùy chọn thì chương trình vẫn tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng canh chỉnh.
 2. Stem: Chiều rộng thân tiêu chuẩn được chỉ định gán vào Hint liên kết kép này. Có thể sửa đổi giá trị thành một khoảng Stem trong danh sách Stem đã tạo. Chọn [None] có nghĩa là không chỉ định Stem nào, chương trình tự động chọn Stem gần nhất. L-Click vào mũi tên xoay để FontLab tự động chọn khoảng Stem gần nhất.
 3. Delete: Xóa bỏ Hint liên kết kép đang chọn.
 4. To Single Link: Chuyển đổi Hint liên kết kép đang chọn thành liên kết đơn.

Có ba kiểu Hint liên kết kép:

Có ba kiểu Hint liên kết kép:

 • Có ba kiểu tạo Hint liên kết kép với các thiết lập tùy chọn riêng:
  • L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép gán vào một Stem được chỉ định. Chương trình tự động lựa chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
  • Giữ [Shift] + L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép không được chỉ định gán vào một Stem cụ thể. Chương trình tự động chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
  • Giữ [Ctrl] + L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép chưa được thiết lập canh chỉnh theo Stem. Người thiết kế cần thiết lập tùy chọn Stem để áp dụng canh chỉnh. Nếu cứ để thiết lập mặc định là không thiết lập Stem, chương trình vẫn tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng canh chỉnh.

Hint liên kết kép được gán vào các đối tượng theo bốn cách:

 • Hint liên kết kép được tạo ra có ký hiệu là một mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu xanh lam có hai đầu mũi tên chỉ về hai điểm.
 • Hint liên kết kép được gán với một Stem chỉ định thì giữa đường mũi tên có ký hiệu hình vuông xanh lam. Với chữ R bên trong và bên cạnh có tên Stem được chỉ định.
 • Hint liên kết kép không được gán với một Stem cụ thể nào, tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng. Thì có một ký hiệu hình thoi màu xanh lam ở giữa đường mũi tên.
 • Hint liên kết kép chưa được thiết lập canh chỉnh theo Stem sẽ không hiện ký hiệu ở giữa đường mũi tên.

Giải thích Hint liên kết kép được trình bày trong bảng mã Code:

 • Trong bảng mã code, Hint liên kết kép sẽ được trình bày như sau:
  [doubleh] là tên khai báo Hint liên kết kép. Canh chỉnh nét nằm ngang là [doublev]. Canh chỉnh nét thẳng đứng là [doubleh].
  [sv06] là tên điểm thứ nhất.
  [sv05] là tên điểm thứ hai.
  [“X: 1”] là tên Stem được chỉ định áp dụng. Nếu chưa có thiết lập thì trường này được khai báo là [.none]. Nếu thiết lập cho chương trình tự động lựa chọn Stem thì trường này được khai báo là [.round].

Hint nội suy trong FontLab 7

Mô tả về Hint nội suy:

 • Trong hầu hết trường hợp, các Hint canh chỉnh và Hint liên kết đã đủ để tạo Hinting TrueType cho tất cả các ký tự. Nhưng có một trường hợp đặc biệt, xảy ra trong một vài ký tự, đó là vị trí của một điểm được xác định dựa trên vị trí của hai điểm cơ sở. Tính năng canh chỉnh vị trí một điểm dựa trên vị trí của hai điểm cơ sở được gọi là Hint nội suy.
 • Ví dụ cụ thể nhất cho Hint nội suy là vị trí nét ngã ba đường của ký tự B. Ba điểm dùng để xác định nét ngã ba đường được xác định bằng hai điểm cơ sở là iv01, iv03 và một điểm iv02 luôn nằm ở khoảng giữa hai điểm cơ sở theo trục tọa độ Y.
 • Trong quá trình Raster hóa, điểm iv02 có thể bị lệch khỏi khoảng giữa hai điểm iv01, iv03 và gây ra lỗi biến dạng nét chữ.
 • Để tránh bị lỗi biến dạng, Hint nội suy sẽ nhận diện vị trí của điểm iv02 so với vị trí điểm iv01 và iv03 trên đường viền Vector theo trục tọa độ Y. rồi canh chỉnh điểm iv02 của hình ảnh Raster hóa nằm ở vị trí có tỉ lê tương tự với bản vẽ thiết kế Vector.

Các đặc điểm cần lưu ý về Hint nội suy:

 • Hint nội suy luôn có hai điểm cơ sở dùng để làm vị trí gốc canh chỉnh và một điểm phụ thuộc. Hai điểm cơ sở luôn được liên kết với nhau bằng một Hint liên kết đơn. Hint liên kết kép hoặc một Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Nếu hai điểm cơ sở chưa được gán Hint thì FontLab sẽ tự động gán Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Việc gán Hint này là cần thiết để Hint nội suy có vị trí chính xác của hai điểm cơ sở trên lưới Raster. Dựa vào đó canh chỉnh điểm phụ thuộc.
 • Hint nội suy có hai loại là nội suy theo trục đứng (trục tọa độ Y) và nội suy theo trục ngang (trục tọa độ X). Bật Y và tắt X trên bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hinting nội suy theo trục đứng. Tắt Y và bật X trên bảng TrueType Hinting để tạo Hint nội suy theo trục ngang.

Cách tạo Hint nội suy:

 • Tạo Hint nội suy cho ba điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:
  Bước 1: Một điểm có vị trí mơ hồ, cần dùng hai điểm khác để nội suy ra vị trí điểm đó.
  Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Interpolate.
  Bước 3: L-Click vào điểm cơ sở thứ nhất => L-Click vào điểm phụ thuộc => L-Click vào điểm cơ sở thứ hai => Hai mũi tên màu xanh lục từ hai điểm cơ sở cùng chỉ vào điểm phụ thuộc.

Cách tạo Hint nội suy:

 • Có thể tùy chỉnh lại các thiết lập cho Hint liên kết kép đã tạo ra bằng cách: L-Click chuột vào mũi tên của Hint nội suy => Mở bảng Interpolate.
 1. Align Point: Chọn kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster.
  (Phần ghi chú canh chỉnh điểm được trình bày trong hình bên trên).
 2. Delete: Xóa bỏ Hint nội suy đang chọn.

Có hai kiểu tạo Hint nội suy với thiết lập tùy chọn riêng:

 • L-Click chuột lần lượt vào ba điểm như mặc định sẽ tạo ra Hint nội suy chưa được gán tính năng Align Point canh chỉnh điểm phụ thuộc vào lưới Raster. Người thiết kế cần thêm tùy chọn Align Point phù hợp.
 • Giữ [Alt] + L-Click chuột lần lượt vào ba điểm sẽ tạo ra Hint nội suy đã được gán tính năng Align Point canh chỉnh điểm phụ thuộc vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng và hướng ngang tương ứng.

Cách phân biệt kiểu Hint nội suy dựa vào ký hiệu:

 • Hint nội suy được tạo ra có ký hiệu là hai mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu xanh lục từ hai điểm cơ sở chỉ về điểm phụ thuộc.
 • Hint nội suy chưa được gán tính năng Align Point thì cuối mũi tên không có ký hiệu canh chỉnh điểm vào lưới.
 • Hint nội suy đã được gán tính năng Align Point thì cuối mũi tên có ký hiệu canh chỉnh điểm vào lưới.

Giải thích Hint nội suy được trình bày trong bảng mã Code:

Trong bảng mã code, Hint nội suy sẽ được trình bày như sau:

 • [interpolatev] là tên khai báo Hint nội suy. Canh chỉnh theo trục Y thì khai báo là [interpolatev]. Canh chỉnh theo trục X thì khai báo là [interpolateh].
 • [iv02] là tên điểm phụ thuộc.
 • [iv01][iv03] là tên hai điểm cơ sở.
 • [round] là kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster được chỉ định. Mã code cho các kiểu canh chỉnh điểm:
  – [Ký hiệu ô trắng] Không khai báo trường này nếu chọn tắt chức năng canh chỉnh. Quá trình Raster hóa sẽ thực hiện tự động theo thuật toán mặc định.
  [round] là canh chỉnh điểm này vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng hoặc hướng ngang tương ứng.
  [left] là canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên trái tương ứng.
  [right] là canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên trên hoặc bên phải tương ứng.
  [center] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào tâm của Pixel gần nhất.
  [double] canh chỉnh điểm này theo đường lưới hoặc tâm Pixel, ưu tiên bắt dính vào đối tượng gần nhất.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên