Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thanh Toolbar trong FontLab 7 (Phần 3)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Công cụ tạo mảng đặc rỗng – Fill trong FontLab 7

 • Fill (phím tắt [F]) là công cụ tạo mảng đặc và mảng rỗng.
 • Một đường viền kín có hai trạng thái: trạng thái đặc (tạo thành mảng) và trạng thái rỗng (chỉ là đường viền đơn thuần).
 • Một mảng khi giao nhau với một mảng khác cũng có hai trạng thái: trạng thái phần giao nhau tạo nên mảng đặc hoặc phần giao nhau tạo nên mảng rỗng.
 • Chọn Fill + L-Click vào đường viền bao quanh một khoảng rỗng sẽ làm đặc khoảng rỗng đó.
 • Chọn Fill + Giữ [Alt] + L-Click vào đường viền bao quanh một mảng đặc sẽ tạo thành khoảng rỗng.

Tính năng Power Guides trong FontLab 7

Công dụng của tính năng Power Guides:

 • Đường kiểm soát (Power Guides) là một lệnh kiểm soát để chỉ một điểm trên đường viền phụ thuộc vào vị trí của một đường dẫn hoặc một vùng canh chỉnh. Khi di chuyển đường dẫn hoặc vùng canh chỉnh (Zones) thì điểm phụ thuộc cũng bị di chuyển theo.
 • Các đường dẫn có thể gán tính năng Power Guides là: Font Guides, Glyph Guides, Element Guides.
 • Các vùng canh chỉnh (Zones) có thể gán tính năng Power Guides là các đường canh chỉnh (Alignment Zones) được khai báo trong bảng Font Info đầy đủ.
 • Trong công cụ Edit Metrics có tính năng Bind Left Sidebearing và Bind Right Sidebearing. Nếu tính năng này được bật thì khoảng Sidebearing sẽ bị ràng buộc vào đường viền. Khi đường viền bị thay đổi chiều rộng thực tế thì khoảng Sidebearing cũng bị thay đổi theo. Đây cũng có thể xem là một kiểu đường kiểm soát. Trong phiên bản FontLab 7 của Mac OS thì Power Guides có thể được gán trực tiếp vào hai đường giới hạn Kerning, phiên bản Window chưa được cập nhật tính năng này.
 • Đường kiểm soát hữu ích trong tình huống muốn thay đổi chiều cao X-Height của Font chữ mà vẫn giữ nguyên chiều rộng ngang của các ký tự. Các điểm liên quan đến X-Height sẽ được kiểm soát bởi vùng canh chỉnh xhgt.
 • Đường kiểm soát cũng hữu ích trong tình huống muốn thay đổi kích thước tổng thể của ký tự nhưng giữ nguyên chiều rộng nét chữ. Các điểm kiểm soát chiều rộng nét chữ sẽ được liên kết vào các đường dẫn để kiểm soát từng nét chữ.

Các thao tác với tính năng Power Guides:

 • Gán Power Guides cho một điểm bằng cách: Trong thanh Toolbar => Chọn công cụ Magnet => L-Click kéo chuột vào điểm muốn gán Power Guides và thả vào đường dẫn hoặc vùng canh chỉnh muốn liên kết => Ký hiệu mũi tên bằng nét đứt màu xanh lục sẽ xuất hiện.
 • Nên tạo đường dẫn song song với nét chữ để kiểm soát từng nét chữ thẳng. Các đường dẫn và vùng canh chỉnh có ảnh hưởng toàn Font chữ sẽ giúp điều khiển Power Guides trên toàn Font chữ, trường hợp này hữu ích khi muốn thay đổi chiều cao Font chữ.

Thiết lập cho tính năng Power Guides:

 • Có thể thiết lập để Power Guides chỉ hoạt động trên những loại đối tượng kiểm soát được chọn bằng cách: Chọn Menu Edit => Perferences… => Mở bảng Preferences => Chọn Mục Operations => Thay đổi tùy chọn ở mục Power Guides.
 1. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides.
 2. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Glyph Guides.
 3. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides, Glyph Guides và Font Guides. (Đây là tùy chọn mặc định ban đầu trong FontLab)
 4. Áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides, Glyph Guides, Font Guides và các đường Alignment Zones.
 • Trong phiên bản FontLab 7 của hệ điều hành Mac OS có thêm tùy chọn các đường kiểm soát Font Metrics. Tùy chọn này không có trong phiên bản dành cho hệ điều hành Window.

Các thao tác bổ sung trong tính năng Power Guides:

 • Ẩn hoặc hiện các Power Guides bằng cách: Chọn Menu View => Show => Node Links.
 • FontLab có tính năng tự động tạo Power Guides cho một Glyph:
  Bước 1: Mở Glyph muốn thêm Power Guides.
  Bước 2: Chọn Menu Glyph => Add Power Guides.
 • FontLab 7 sẽ tự động thêm vào các đường Element Guides để kiểm soát từng nét đứng, nét ngang và cả đoạn chặn trên và chặn dưới của nét đứng.
 • Xóa Power Guides cho một điểm bằng cách: Bật công cụ Magnet => L-Click kéo chuột từ điểm đó ra ngoài vùng trắng => Power Guides sẽ tự động biến mất.
 • Xóa Power Guides cho Glyph hiện hành bằng cách: Chọn Menu Glyph => Disconnect Power Guides => Tất cả các Power Guides có trong Glyph hiện hành sẽ biến mất.
 • Để đảm bảo Power Guides có thể kiểm soát vị trí của một nét chữ mà không làm thay đổi chiều rộng nét chữ thì tất cả các nét thẳng và đầu nét cong của Glyph phải được gán vào một Power Guides riêng, mỗi nét thẳng phải có hai điểm xác định chiều rộng thân nét được gán kiểm soát vào cùng một đường dẫn.

Công cụ nam châm – Magnet

 • Magnet (phím tắt [U]) là công cụ dùng để thêm và xóa Power Guides theo cách thủ công.
 • Chọn công cụ Magnet + Giữ [Shift] + L-Click chuột kéo từ một điểm trên đường viền sẽ tạo ra đường Hinting PostScript với điểm đó nằm ở khoảng giữa đường Hinting này.

Công cụ vẽ hình Ellipse

Công dụng của công cụ vẽ hình Ellipse:

 • Công cụ vẽ hình Ellipse (phím tắt [O]) dùng để vẽ đường viền hình Ellipse, hình oval và hình tròn.
 • Chọn công cụ Ellipse và kéo thả chuột sẽ tạo ra một đường viền hình Ellipse tự do.
 • Giữ [Shift] + Bật chế độ vẽ hình Ellipse + Kéo thả chuột sẽ tạo ra một đường viền hình tròn.
 • Kết hợp giữ [Alt] vào thao tác công cụ Ellipse thì hình vẽ sẽ được bắt đầu từ điểm trung tâm.
 • Kết hợp giữ [Ctrl] vào thao tác công cụ Ellipse thì đường viền được tạo ra sẽ được gán sẵn chế độ Reverse Contour. Nếu đường viền này cắt vào đường viền khác thì vùng giao nhau sẽ tạo thành mảng rỗng.

Thanh trạng thái của công cụ vẽ hình Ellipse:

 • Thanh trạng thái của công cụ Ellipse:
 1. Geometric Ellipse: Chế độ vẽ hình Ellipse.
 2. Oval With Curve Tension: Chế độ vẽ hình Oval. Có thể thay đổi trường Curve Tension trong bảng Font Info đầy đủ hoặc trường Tension trong bảng Font Info bổ sung để thay đổi thiết lập độ bo cong bốn góc trước khi dựng hình Oval.
 3. Origin: Chọn mốc canh chỉnh cho tính năng xem vị trí và kích thước của đường viền khi đang thao tác với công cụ Ellipse. Có thể chọn mốc canh chỉnh ở tâm, ở góc hoặc cạnh ngoài cùng của đường viền. Tính theo tọa độ XY.
 4. X Position trong công cụ Ellipse chỉ dùng để xem vị trí của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Ellipse. Tính năng này không hữu ích.
 5. Y Position trong công cụ Ellipse chỉ dùng để xem vị trí của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Ellipse. Tính năng này không hữu ích.
 6. Width trong công cụ Ellipse chỉ dùng để xem kích thước tổng của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Ellipse. Tính năng này không hữu ích.
 7. Height trong công cụ Ellipse chỉ dùng để xem kích thước tổng của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Ellipse. Tính năng này không hữu ích.
 8. Add: Đường viền vừa được tạo ra trước đó luôn được lưu lại thông tin. Tính năng này sẽ tạo thêm một đường viền giống như đường viền được tạo ra trước đó.
 • Muốn di chuyển theo tọa độ hoặc tịnh tiến hình chữ nhật hoặc thay đổi kích thước của đường viền hình chữ nhật thì phải chuyển sang chế độ chỉnh sửa Contour.

Thanh trạng thái của công cụ vẽ hình Ellipse:

 • Tạo hình Oval theo kiểu khai báo thông số bằng cách: Trong chế độ công cụ Ellipse => L-Click vào vùng bản vẽ => Mở bảng Add Oval.
 1. Origin: Chọn mốc canh chỉnh. Vị trí Click chuột sẽ là tâm, góc hay cạnh của đường viền.
 2. Fill: Đường viền sẽ là mảng đặc hay đường viền rỗng. Filled là mảng đặc, Empty là đường viền rỗng.
 3. Shape: Tạo hình Ellipse hay Oval. Geometric là tạo hình Ellipse, Curved là tạo hình Oval.
 4. Width: Kích thước tổng của đường viền theo chiều ngang.
 5. Height: Kích thước tổng của đường viền theo chiều đứng.

Công cụ vẽ hình Rectangle

Công dụng của công cụ Rectangle:

 • Công cụ vẽ hình Rectangle (phím tắt [ I ]) dùng để vẽ đường viền hoặc mảng cắt hình chữ nhật.
 • Chọn công cụ Rectangle và kéo thả chuột sẽ tạo ra một đường viền hình chữ nhật tự do.
 • Giữ [Shift] + Kéo thả chuột sẽ tạo ra một đường viền hình vuông.
 • Kết hợp giữ [Alt] vào thao tác công cụ Rectangle thì hình vẽ sẽ được bắt đầu từ điểm trung tâm.
 • Kết hợp giữ [Ctrl] vào thao tác công cụ Rectangle thì đường viền được tạo ra sẽ được gán sẵn chế độ Reverse Contour. Nếu đường viền này cắt vào đường viền khác thì vùng giao nhau sẽ tạo thành mảng rỗng.

Thanh trạng thái của công cụ Rectangle:

 • Thanh trạng thái của công cụ Rectangle:
 1. Eraser: Bật tắt tính năng tạo mảng cắt. Nếu bật tính năng này thì mảng mới được tạo ra sẽ dùng để cắt các mảng có sẵn. Vùng giao nhau giữa hai mảng sẽ bị xóa và mảng cắt sẽ biến mất.
 2. Origin: Chọn mốc canh chỉnh cho tính năng xem vị trí và kích thước của đường viền khi đang thao tác với công cụ Rectangle. Có thể chọn mốc canh chỉnh ở tâm, ở góc hoặc cạnh ngoài cùng của đường viền. Tính theo tọa độ XY.
 3. X Position trong công cụ Rectangle chỉ dùng để xem vị trí của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Rectangle. Tính năng này không hữu ích.
 4. Y Position trong công cụ Rectangle chỉ dùng để xem vị trí của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Rectangle. Tính năng này không hữu ích.
 5. Width trong công cụ Rectangle chỉ dùng để xem kích thước tổng của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Rectangle. Tính năng này không hữu ích.
 6. Height trong công cụ Rectangle chỉ dùng để xem kích thước tổng của đường viền khi đang thao tác bằng công cụ Rectangle. Tính năng này không hữu ích.
 7. Add: Đường viền vừa được tạo ra trước đó luôn được lưu lại thông tin. Tính năng này sẽ tạo thêm một đường viền giống như đường viền được tạo ra trước đó.
 • Muốn di chuyển theo tọa độ hoặc tịnh tiến hình chữ nhật hoặc thay đổi kích thước của đường viền hình chữ nhật thì phải chuyển sang chế độ chỉnh sửa Contour.

Vẽ hình Rectangle bằng cách nhập số liệu:

 • Tạo hình Rectangle theo kiểu khai báo thông số bằng cách: Trong chế độ công cụ Rectangle => L-Click vào vùng bản vẽ => Mở bảng Add Rectangle.
 1. Origin: Chọn mốc canh chỉnh. Vị trí Click chuột sẽ là tâm, góc hay cạnh của đường viền.
 2. Fill: Đường viền sẽ là mảng đặc hay đường viền rỗng. Filled là mảng đặc, Empty là đường viền rỗng.
 3. Width: Kích thước tổng của đường viền theo chiều ngang.
 4. Height: Kích thước tổng của đường viền theo chiều đứng.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên