Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thanh Toolbar trong FontLab 7 (Phần 2)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Công cụ bút chì – Pencil trong FontLab 7

 • Pencil (phím tắt [N]) là công cụ bút vẽ mô phỏng đường đi của nét bút thật. Giúp người thiết kế có thể tạo ra các đường viền tự do bằng bút cảm ứng trên màn hình. Khi kết thúc nét vẽ, FontLab 7 sẽ tự chuyển đổi thành nét dạng Vector với điểm và nút kéo.
 • Sử dụng Pencil để tạo đường cong tự do bằng cách: Chọn Pencil + L-Click vẽ một nét tùy ý. Có thể nối điểm đầu và điểm cuối để tạo thành mảng.
 • Sử dụng Pencil để sửa nét đường viền bằng cách: Menu Edit => Reperences… => Editing => Bật chế độ Pen And Pencil Can Modify Contour => Khi đặt đầu và cuối nét vẽ vào một đường viền có sẵn, nét vẽ sẽ tự động nối vào đường viền đó.
 • Chọn Pencil + [Alt] + L-Click vẽ nét thì nét vẽ sẽ duỗi thành đoạn thẳng.
 • Chọn Pencil + [Alt] + [Shift] + L-Click vẽ nét thì nét vẽ sẽ duỗi thẳng và khóa theo chiều đứng hoặc chiều ngang.

Công cụ vẽ nhanh – Rapid trong FontLab 7

Các thao tác cơ bản trong công cụ Rapid:

 • Rapid (phím tắt [5]) là công cụ cho phép thao tác vẽ đường viền chuyển qua lại giữa hai chế độ vẽ đoạn thẳng và vẽ đường cong Bézier tiện lợi.
 • Chọn Rapid + L-Click để vẽ từng đoạn thẳng nối tiếp nhau. Có thể bấm [Ctrl] + [z] để lui lại một thao tác trong khi vẽ mà không bị ngắt thao tác.
 • D-Click hoặc giữ [Ctrl] + L-Click để vẽ đoạn kế tiếp dạng đoạn cong. Các điểm giữa hai đoạn cong được tự động bật Smooth.
 • Giữ [Shift] + L-Click để vẽ đoạn kế tiếp là đoạn thẳng bị khóa theo chiều đứng hoặc chiều ngang.
 • Giữ [Alt] + L-Click để vẽ đoạn cong bằng cách vẽ trước nút Bézier dạng khối để FontLab 7 tự suy ra đường cong tiếp tuyến theo khối đó.

Các thao tác nâng cao trong công cụ Rapid:

 • Khi đang bật công cụ Rapid, các nút điều khiển đường cong ở dạng khối, có thể kéo điểm và nút điều khiển để chỉnh sửa đường viền trực tiếp.
 • Khi chuyển về chế độ Contour, các nút Bézier dang khối sẽ tự chuyển về dạng thanh Vector kéo bình thường.
 • Khi vừa thao tác vẽ xong một đường viền bằng công cụ Rapid, có thể nhanh chóng thêm nút vào đường viền bằng cách Click vào đường viền mới tạo.
 • L-Click là thêm một điểm gãy vào vị trí đó.
 • Giữ [Ctrl] + L-Click vào một điểm là xóa điểm đó.
 • Giữ [Alt] + L-Click là thêm một nút Bézier dạng khối tại vị trí đó và biến đường thẳng thành đường cong.
 • Khi đang vẽ đường viền bằng Rapid, có thể dừng lệnh bằng cách bấm [Esc].
 • Có thể thay đổi sức căng đường cong của công cụ Rapid bằng cách vào Menu Window => Panels => Bật Font Info => Mở Font Info Panel => Sửa chỉ số Curve Tension. Mặc định Curve Tension là 60% và tạo ra đường tròn.

Công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab 7

Các thao tác cơ bản trong công cụ Bézier – Pen:

 • Pen (phím tắt [P]) là công cụ bút vẽ đường Bézier truyền thống. Giống như công cụ vẽ đường Bézier trên các phần mềm thiết kế khác. Công cụ Pen cho phép tạo và chỉnh sửa đường viền theo cách đơn giản nhất.
 • Chọn Pen + L-Click để vẽ từng đoạn thẳng nối tiếp nhau.
 • Giữ [Shift] + L-Click tạo đoạn tiếp theo nếu muốn đoạn đó được khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45°.
 • L-Click và kéo để tạo điểm tiếp theo dạng Smooth và tạo ra đoạn cong.
 • Giữ [Alt] + L-Click và kéo để tạo điểm tiếp theo dạng điểm gãy và tạo ra đoạn cong.
 • Giữ [Shift] + [Alt] + L-Click và kéo để tạo đoạn thẳng bị khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45°. Điểm vừa tạo có chứa một Vector kéo cho đoạn cong kế tiếp.

Các thao tác nâng cao trong công cụ Bézier – Pen:

 • L-Click điểm cuối cùng vào điểm bắt đầu để đóng kín đường viền và tạo thành mảng.
 • Muốn vẽ điểm cuối cùng và kết thúc lệnh để tạo đường viền hở thì nhấn [Esc].
 • L-Click vào điểm đầu hoặc điểm cuối của một đường viền hở để đổi chiểu điểm đầu và điểm cuối.
 • Giữ [Ctrl] + L-Click vào điểm đầu hoặc điểm cuối của một đường viền hở để vẽ đường viền mới nối vào đường viền có sẵn.
 • L-Click vào khoảng giữa của đoạn có sẵn sẽ tạo thêm điểm không có Vector kéo (giống như điểm gãy) tại vị trí đó.
 • L-Click và kéo vào khoảng giữa của đoạn sẽ chia đoạn đó thành hai đoạn và một đoạn bị bẻ cong.
 • Giữ [Alt] và L-Click vào khoảng giữa đoạn thẳng sẽ thêm hai Vector kéo tại hai đầu đoạn đó (giống như đoạn cong).

Các thao tác bổ sung trong công cụ Bézier – Pen:

 • L-Click và kéo vào một điểm có sẵn sẽ tạo ra hai tay kéo Vector theo phương kéo chuột và điểm đó có trạng thái Smooth.
 • Giữ [Shift] + L-Click và kéo vào một điểm có sẵn sẽ tạo ra hai tay kéo Vector được khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45° và điểm đó có trạng thái Smooth.
 • Giữ [Alt] + L-Click và kéo vào một điểm có hai tay kéo Vector ở trạng thái Smooth sẽ phá vỡ trạng thái Smooth và biến điểm đó thành điểm gãy.
 • L-Click vào một điểm có tay kéo Vector sẽ xóa hết tay kéo Vector của điểm đó.
 • L-Click vào một điểm không có tay kéo Vector sẽ xóa điểm đó.

Công cụ tẩy – Eraser trong FontLab 7

 • Eraser (phím tắt [Q]) là công cụ có chức năng xóa điểm và nút Vector trên đường viền.
 • Chọn Eraser + L-Click vào điểm sẽ xóa điểm đó. Giữ L-Click và kéo để xóa nhiều điểm cùng lúc. Nếu xóa điểm trên đoạn cong, FontLab 7 sẽ tính toán và điều chỉnh các nút Vector liền kề để bảo toàn hình dạng đường cong không bị biến đổi nhiều.
 • Chọn Eraser + L-Click vào nút Vector của một đoạn cong sẽ xóa hết nút Vector trên đoạn cong và dỗi đoạn đó thành đoạn thẳng. Giữ L-Click và kéo để xóa nhiều nút Vector cùng lúc.
 • Chọn Eraser + giữ [Shift] + L-Click kéo chuột để xóa các điểm và nút Vector thừa mà không ảnh hưởng đến hình dạng của đường viền.
 • Chọn Eraser + giữ [Ctrl] + L-Click vào hai đầu của một phân đoạn trên đường viền. FontLab sẽ tự động tính toán chọn xóa đi các điểm và nút Vector thừa mà ít làm thay đổi hình dạng đường viền nhất. Tính năng này hữu ích khi thiết kế Font chữ Scan lại theo mẫu File hình ảnh.
 • Đang trong Eraser, có thể giữ [Shift] + L-Click kéo chuột ở vùng trống trong vùng làm việc để thay đổi kích thước đầu tẩy.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên