Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Làm việc với Window Glyph trong FontLab 7 (Phần 4)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Tính năng đường viền gợi ý trong FontLab 7

 • FontLab 7 cung cấp tính năng Suggest Distance hiển thị đường viền gợi ý, giúp tạo biến thể Font chữ với độ dày nét khác nhau dễ dàng hơn.
 • Thiết lập khoảng cách hiển thị đường viền gợi ý so với đường viền gốc bằng cách: Menu File => Font Info… => Other Values => Contour Properties
  Suggest Distance X: Đường viền gợi ý nằm cách đường viền gốc một khoảng theo trục X.
  Suggest Distance Y: Đường viền gợi ý nằm cách đường viền gốc một khoảng theo trục Y.
 • Sau khi kích hoạt tính năng Suggest Distance, nắm một điểm hoặc quét chọn nhiều điểm để di chuyển, một đường viền gợi ý sẽ hiện lên cho phép bắt điểm vào vị trí mới.
 • Giá trị Suggest Distance X và Suggest Distance Y là số dương thì đường viền gợi ý Offset ra bên ngoài đường viền gốc. Trường hợp này hữu ích khi muốn tạo biến thể Font chữ nét đậm.
 • Giá trị Suggest Distance X và Suggest Distance Y là số âm thì đường viền gợi ý Offset vào trong so với đường viền gốc. Trường hợp này hữu ích khi muốn tạo biến thể Font chữ nét mảnh.
 • Suggest Distance phải được bật để hiển thị đường viền gợi ý: Menu View => Suggest => Check chọn Distance.
 • Tính năng Power Nudge cần được bật để tính năng đường viền gợi ý hoạt động hiệu quả: Menu Contour => Check chọn Power Nudge.

Kiểm tra độ cong đường viền trong FontLab 7

 • Tính năng Curvature hiển thị biểu đồ thể hiện độ cong đường viền trong FontLab 7 giúp kiểm tra độ cong và tính mượt mà tại các điểm của đường viền.
 • Hiển thị biểu đồ độ cong Curvature bằng cách: Menu View => Show => Curvature => Biểu đồ màu vàng xuất hiện dọc theo đường viền tại các vị trí có độ cong.
 • Vị trí đường viền càng cong sẽ tạo ra đường biểu đồ càng dày. Những điểm gãy (không mượt) sẽ tạo ra biểu đồ đứt đoạn.

Độ mượt của đường viền trong FontLab 7

 • Có thể kiểm tra độ mượt của đường viền bằng cách xem hình dạng của biểu đổ Curvature.
 • Trong FontLab 7 phân độ mượt của đường viền thành 4 cấp độ: G0, G1, G2, G3.

Độ mượt cấp độ G0

 • Đường viền có độ mượt G0 thì hình dạng biểu đồ Curvature bị đứt đoạn tại điểm gãy, tạo ra các đoạn biểu đồ đứt đoạn hay chồng lấn. Điều này là do 2 thanh Bézier trên cùng một điểm không thẳng hàng.

Độ mượt cấp độ G1

 • Đường viền có độ mượt G1 thì hình dạng biểu đồ Curvature không bị đứt đoạn, không chồng lấn nhưng ngoài biểu đồ bị giật răng cưa (không mượt). Điều này là do 2 thanh Bézier trên cùng một điểm thẳng hàng. Có thể tạo ra đường viền có độ mượt G1 bằng công cụ Smooth. Chọn một điểm, một đoạn hoặc một đường viền + R-Click => Smooth để tạo độ mượt G1. Có thể giữ [Shift] + [Atl] + D-Click vào điểm để Smooth nhanh..

Độ mượt cấp độ G2

 • Đường viền có độ mượt G2 thì hình dạng biểu đồ Curvature không bị đứt đoạn, không chồng lấn, mặt ngoài biểu đồ không bị răng cưa nhưng bị uốn lượn tại các điểm. Có thể tạo ra đường viền có độ mượt G2 bằng công cụ Harmonize Node.
 • Công cụ Harmonize Node chỉ hoạt động được với những điểm đang trong trạng thái Smooth.
 • Chọn một điểm, một đoạn hoặc một đường viền + R-Click => Hamonize Node để tạo độ mượt G2.
 • Gán tính năng điểm thông minh Genius cũng sẽ làm cho một điểm có độ mượt G2, tính năng Genius giúp độ mượt G2 được bảo toàn khi di chuyển cách điểm liền kề.

Độ mượt cấp độ G3

 • Đường viền có độ mượt G3 thì hình dạng biểu đồ Curvature không bị đứt đoạn, không chồng lấn, mặt ngoài biểu đồ tạo nên một đường cong mượt mà bám theo hình dáng đường viền. Có thể tạo ra đường viền có độ mượt G3 bằng công cụ Harmonize Handles.
 • Công cụ Harmonize Handles chỉ hoạt động được với những điểm đang trong trạng thái Smooth.
 • Chọn một điểm, một đoạn hoặc một đường viền + R-Click => Hamonize Handles để tạo độ mượt G3.
 • Đôi khi công cụ Harmonize Handles hoạt động không thực sự hiệu quả với những đường cong phức tạp. Chọn thực hiện luân phiên công cụ Harmonize Node và Harmonize Handles vài lần để tạo ra đường viền có độ mượt G3.

Tính năng điểm thông minh – Genius trong FontLab 7

 • Tính năng Genius (điểm thông minh) tạo độ mượt G2 cho một điểm trên đường viền, đồng thời bảo toàn độ mượt G2 cho điểm đó khi các điểm liền kề bị di chuyển.
 • Chọn một điểm + R-Click => Genius => Điểm được chọn được gán tính năng Genius, đồng thời xuất hiện vòng tròn bao quanh điểm đó.
 • Khi di chuyển các điểm liền kề, FontLab 7 sẽ tự tính toán lại vị trí điểm Genius và nút kéo Bézier trên điểm Genius để giữ được độ mượt G2 tại vị trí điểm Genius.
 • Phải gán trạng thái Smooth cho một điểm trước thì mới gán tính năng Genius được.
 • Loại bỏ tính năng Genius của một điểm bằng cách: Chọn điểm đó + R-Click => Bỏ Check chữ Genius.

Tạo gợi ý độ dày nét – Stems trong FontLab 7

 • Tính năng Stems (gợi ý độ dày nét) tạo ra một danh sách gợi ý độ dày nét theo trục X và trục Y, giúp người thiết kế đồng bộ độ dày nét dễ dàng trong quá trình thiết kế thông qua danh sách độ dày nét phổ biến. Khi vẽ nét viền thẳng hoặc hình chữ nhật, FontLab 7 sẽ hiển các khoảng gợi ý màu xanh lá nhạt kèm theo gợi ý chỉ số độ dày.
 • Cách tạo danh sách độ dày nét: Menu File => Font Info… => Stems => Một danh sách trống cho phép thêm vào gợi ý độ dày chữ.
  Hiển thị gợi ý Stems bằng cách: Menu View => Suggest => Stems.
 • Khi bắt đầu thiết kế Font chữ mới, người thiết kế có thể tạo ra một danh sách liệt kê các mức độ dày nét phổ biến trong Font chữ.
  Tạo thêm gợi ý độ dày cho nét đứng bằng cách Pick [+] => Add Vertical Stem.
  Tạo thêm gợi ý độ dày cho nét ngang bằng cách Pick [+] => Add Horizontal Stem.
  Cột Name là tên gợi ý độ dày nét, thường đặt là [Tên trục xác định độ dày]:[Độ dày]. (Ví dụ: X:76 , Y:40)
  Cột Width là độ dày, tính theo đơn vị UPM.
  Cột Tag là ghi chú của người thiết kế.
 • Khi đã phác thảo xong Font chữ, Stems giúp liệt kê những khoảng dày nét phổ biến trong Font chữ, để người thiết kế điều chỉnh lại cho đồng bộ nét.
  Kích hoạt tự động liệt kê Stems bằng cách: Chọn Menu File => Font Info… => Stems => Click chọn [biểu tượng kim cương].
 • Xóa toàn bộ danh sách độ dày nét bằng cách: Chọn Menu File => Font Info… => Stems => Click chọn [x].

Thiết lập công cụ chỉnh sửa trên Glyph

 • FontLab cung cấp thêm tùy chọn giới hạn tương tác của các công cụ chỉnh sửa Glyph.

Thiết lập 1:

 • Khi Menu Edit => Edit Ascross Glyph => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền của Glyph hiện hành đang chọn.

Thiết lập 2:

 • Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Glyph => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong Glyph hiện hành, nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Glyph đang hiển thị trong cửa sổ Glyph.

Thiết lập 3

 • Khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền của một phần tử đang chọn trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 4

 • Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong phần tử đang chọn, nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Element có trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 5

 • Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Elements => Bật => Công cụ Pencil và Pen chỉ tương tác trong phần tử đang chọn, nhưng các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác với tất cả các Element có trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 6

 • Khi Menu Edit => Edit Ascross Layers => Tắt => Các công cụ chỉnh sửa đường viền (Contour, Eraser, Knife, Scissors) chỉ tương tác với các đường viền thuộc một Layer đang chọn trong Glyph hiện hành.

Thiết lập 7

 • Còn khi Menu Edit => Edit Ascross Layers => Bật => Các công cụ chỉnh sửa đường viền có thể tương tác trên tất cả các Layer của Glyph hiện hành.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên