Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Làm việc với bản vẽ trong FontLab 7 (Phần 2)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Chỉnh sửa đường viền trong Contour của FontLab 7

 • Khi chọn một hoặc nhiều đường viền trong Contour, Double-L-Click một lần nữa vào đối tượng đang chọn sẽ xuất hiện một khung bóp tỉ lệ với một nút tâm ở giữa và các nút nằm trên các cạnh của khung bóp tỉ lệ.
 • Kéo một nút trên khung bóp tỉ lệ để thay đổi tự do khích thước chiều đứng và chiều ngang của khung, đồng thời kéo theo thay đổi kích thước các đường viền bên trong.
 • Giữ phím [Ctrl] và kéo một nút trên khung bóp tỉ lệ để bóp méo khung, đồng thời kéo theo thay đổi kích thước các đường viền bên trong.
 • Giữ phím [Shift] và kéo một nút trên khung bóp tỉ lệ để thay đổi kích thước khung mà vẫn bảo toàn tỉ lệ giữa chiều đứng và chiều ngang khung, đồng thời kéo theo thay đổi kích thước các đường viền bên trong.
 • Giữ phím [Alt] và kéo một nút trên khung bóp tỉ lệ để thay đổi kích thước chiều đứng và chiều ngang khung mà vẫn giữ nguyên vị trí tâm của khung bóp tỉ lệ, đồng thời kéo theo thay đổi kích thước các đường viền bên trong.
 • Giữ phím [Shift]+[Alt] và kéo một nút trên khung bóp tỉ lệ để thay đổi kích thước khung mà vẫn giữ nguyên tỉ lệ giữa chiều đứng với chiều ngang khung và giữ nguyên vị trí tâm khung, đồng thời kéo theo thay đổi kích thước các đường viền bên trong khung.
 • Có thể kéo nút tâm để chọn vị trí tâm khác cho những thay đổi kích thước khung có giữ nguyên vị trí tâm khung.

Chỉnh sửa đoạn trong Contour của FontLab 7

 • Di chuyển trỏ chuột vào đoạn sẽ hiện một điểm ngay tại vị trí trỏ chuột, tạm gọi là “điểm ảo”.
 • Trên đoạn thẳng, nắm kéo chuột vào điểm ảo ở giữa đoạn thẳng sẽ di chuyển tự do đoạn thẳng đó. Nếu nắm kéo chuột vào điểm ảo lệch về một đầu đoạn thẳng sẽ di chuyển tự do một điểm đầu đoạn thẳng đó.
 • Trên đoạn cong, nắm kéo chuột vào điểm ảo ở giữa đoạn cong sẽ thay đổi tự do được hướng cong và độ cong của đoạn cong đó. Nếu nắm kéo chuột vào điểm ảo lệch về một đầu đoạn cong thì sẽ di chuyển tự do một điểm đầu đoạn cong đồng thời giữ nguyên hướng của nút vector trên điểm đó.
 • Giữ phím [Alt] và L-Click hoặc nắm kéo chuột vào đoạn thẳng sẽ biến đoạn thẳng thành đoạn cong và xuất hiện 2 nút vector kéo ở hai đầu đoạn đó.
 • Giữ phím [Shift] hoặc phím [Ctrl] đồng thời nắm kéo chuột vào điểm ảo trên một đoạn cong và di chuyển về vị trí đường thẳng nối giữa 2 đầu đoạn cong để duỗi thẳng đoạn cong. Khi đó, 2 nút vector xác định đoạn cong vẫn tồn tại, nếu nắm kéo chuột vào điểm ảo trên đoạn đó sẽ giữ vị trí bụng đoạn cong và chỉ di chuyển 2 điểm ở 2 đầu đoạn đó.
 • Cách để biến đoạn cong thành đoạn thẳng là chọn 1 trong 2 vector xác định đoạn cong đó và R-Click => Delete Node.

Chỉnh sửa điểm trong Contour của FontLab 7

 • Chọn Menu View => Show => Nodes để thiết lập chế độ luôn hiển thị điểm trong Contour.
 • Nắm kéo chuột vào một điểm để di chuyển tự do điểm đó, có áp dụng tính năng bắt điểm và căn chỉnh nếu tính năng đó được bật. Khi di chuyển điểm, hình ảnh mờ của đoạn cũ trước khi di chuyển điểm xuất hiện, cho phép bắt điểm để di chuyển điểm trượt trên hình ảnh đoạn cũ.
 • Giữ phím [Shift] và nắm kéo chuột để di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng, hướng ngang, hoặc hướng chéo 45°.
 • Giữ phím [Ctrl]+[Alt] và nắm kéo chuột vào một điểm không chứa nút vector để di chuyển tự do một điểm mà không áp dụng tính năng bắt điểm và căn chỉnh.
 • Chọn một số điểm và bấm vào các phím [↑] [↓] [←] [→] để di chuyển vị trí của các điểm đó đi 1 đơn vị Font chữ theo hướng mũi tên.
 • Chọn một số điểm và giữ phím [Shift] đồng thời bấm vào các phím [↑] [↓] [←] [→] để di chuyển vị trí của các điểm đó đi 10 đơn vị Font chữ theo hướng mũi tên.
 • Giữ [Ctrl]+[Alt] và L-Click vào một vị trí tùy ý trên đoạn để chèn thêm 1 điểm vào đoạn đó.
 • Chọn một điểm gấp khúc trên đường viền => R-Click => Smooth => Điểm gấp khúc sẽ biến thành điểm trơn trên đường cong (2 đoạn thuộc điểm đó sẽ biến thành đoạn cong và 2 nút vector thuộc điểm đó thẳng hàng nhau).

Chỉnh sửa nút Vector trong Contour của FontLab 7

Thao tác sửa nút vector thường dùng:

 • Một điểm gấp khúc có thể chứa 1 nút vector, 2 nút vector, hoặc không chứa nút vector nào. Một điểm trơn luôn chứa 2 nút vector thẳng hàng nhau.
 • Có thể biến một điểm gấp khúc thành một điểm trơn với 2 vector kéo bằng cách chọn điểm đó => R-Click => Smooth.
 • Có thể biến một điểm trơn với 2 nút vector kéo luôn thẳng hàng nhau thành điểm chứa 2 vector gấp khúc với hai vector có thể kéo theo hướng tùy ý bằng cách chọn điểm đó => R-Click => Bỏ chọn Smooth.
 • Có thể biến một điểm chứa 2 nút vector thành điểm không chứa nút vector bằng cách xóa 2 nút vector đó đi.

Thao tác sửa nút vector nâng cao:

 • Khi chọn một điểm chỉ chứa 1 nút vector và R-Click => Chọn Smooth thì điểm đó sẽ hiện ký hiệu tam giác và chức năng của điểm đó sẽ giống như một nút vector.
 • Giữ phím [Shift] và nắm kéo chuột vào nút vector để di chuyển nút vector mà vẫn giữ nguyên hướng vector.
 • Trong một điểm có chứa 2 nút vector, giữ phím [Alt] và nắm kéo chuột vào một nút vector để di chuyển thì nút vector còn lại cũng tự động xoay thẳng hàng theo nút vector được di chuyển.
 • Trong một điểm có chứa 2 nút vector, Double-L-Click vào một nút vector thì nút vector đó sẽ tự động xoay thẳng hàng theo nút vector còn lại.
 • Trong một điểm có chứa 2 nút vector, giữ phím [Shift] và Double-L-Click vào một nút vector thì nút vector đó sẽ tự động xoay lại thẳng theo trục đứng hoặc trục ngang (gần hướng trục nào hơn sẽ xoay theo trục đó), nút vector còn lại cũng tự động xoay lại thẳng hàng với vector được Click.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên