Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Làm việc với bản vẽ trong FontLab 7 (Phần 1)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Khái niệm đối tượng trong bản vẽ FontLab 7

FontLab 7 quy định đối tượng trong bản vẽ phân thành từng cấp đối tượng như sau:

 • Trong một Tab ký tự có thể chứa 1 hoặc 2 phần tử là phần tử ký tự cơ bản và phần tử ký tự dấu phụ. Nếu dấu phụ không có gán tính năng thì nó được nhập chung với ký tự cơ bản thành một phần tử duy nhất.
 • Muốn chỉnh sửa hoặc vẽ thêm vào một phần tử trong Sketchboard, chọn chế độ Contour và L-Click vào đường viền hoặc mảng hình của phần tử đó. Phần tử hiện hành đang làm việc sẽ có một khung hình chữ nhật bằng nét đứt bao quanh.
 • Một mảng hình được tạo ra từ các đoạn thẳng và đoạn cong.
 • Các đoạn lại được tạo ra từ các điểm và nút vector điều khiển.
 • Mỗi đường viền đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, điểm kết thúc có thể nối vào điểm bắt đầu bằng tính năng bắt điểm.
 • Trong một đường viền, điểm bắt đầu (có mũi tên chỉ hướng) và điểm kết thúc không nối với nhau (hai điểm hở) sẽ không tạo thành mảng hình, kéo một điểm nối vào điểm còn lại để tạo thành mảng hình.
 • Khi vẽ mảng hình thứ 2 và thứ 3 đè lên mảng hình thứ nhất trên cùng một phần tử, phần trùng nhau giữa các mảng hình sẽ tự động biến thành mảng rỗng. Nếu mảng rỗng không được tạo ra, bấm vàođường viền trên một mảng => R-Click => Reverse Contour => Mảng đó sẽ trở thành mảng cắt các mảng còn lại.

Thao tác trong Workspace của FontLab 7

Các thao tác cơ bản:

FontLab 7 tận dụng tối đa hệ phím tắt để tối ưu hóa thao tác vẽ và bật tắt nhanh các tiện ích, các tính năng thông minh kết hợp vào thao tác vẽ.

 • [W] (Horizontal Flip – Lật ngang)(Chỉ nhấn một lần):
  Trong phần tử hiện hành => Nhấn [W] => Lật ngược cả phần tử theo trục dọc qua tâm phần tử đó.
  Chọn một hoặc một số đoạn => Nhấn [W] => Lật ngược các đoạn được chọn theo trục dọc, các đoạn nối sẽ bị bóp mép theo đoạn lật.
 • [E] (Vertical Flip – Lật dọc)(Chỉ nhấn một lần):
  Trong phần tử hiện hành => Nhấn [E] => Lật ngược cả phần tử theo trục ngang qua tâm phần tử đó.
  Chọn một hoặc một số đoạn => Nhấn [E] => Lật ngược các đoạn được chọn theo trục ngang, các đoạn nối sẽ bị bóp mép theo đoạn lật.
 • [Z] (Zoom In): Nhấn một lần sẽ phóng to vùng hiển thị trong Workspace lên một chút.
 • [X] (Zoom Out): Nhấn một lần sẽ thu nhỏ vùng hiển thị trong Workspace xuống một chút.

Các thao thác nâng cao:

 • [L] (Tunni Lines)(Menu View => Tunni Lines): Nhấn một lần để bật hoặc tắt hiển thị đường Tunni.
 • Đường Tunni là một đường ảo bằng nét đứt màu xanh, chỉ xuất hiện trên đoạn cong có 2 nút vector điều khiển.
 • Di chuyển trỏ chuột đến khoảng giữa hai nút vector sẽ hiện một đoạn nét đứt màu xanh nối hai nút vector, đây là đường Tunni.
 • Đường Tunni là một đường ảo dùng để điều khiển 2 nút vector kéo theo tỉ lệ đồng bộ với nhau.
 • Nắm kéo trực tiếp đường Tunni để điểu khiển 2 nút vector cùng lúc, 2 nút vector sẽ tăng giảm đồng bộ tỉ lệ với nhau.
 • L-Click vào một đường Tunni để chọn đường Tunni đó, khi đó có thể nắm kéo nút Tunni Control để điều khiển đường Tunni theo kiểu tự do, không giữ tỉ lệ đồng bộ.
 • Nắm kéo nút Tunni Control + Giữ phím [Shift] => Hai nút vector sẽ kéo theo tỉ lệ đồng bộ như nắm kéo trực tiếp đường Tunni.
 • Có thể giữ phím [Shift] + L-Click vào các đường Tunni để chọn nhiều đường Tunni cùng lúc. Nắm kéo trực tiếp một đường Tunni trong các đường được chọn, các đường Tunni còn lại sẽ thay đổi đồng bộ tỉ lệ với đường Tunni đang nắm kéo.
 • [Ctrl]+[Alt]+[L] (Edit Tunni Lines)(Menu Contour => Edit Tunni Lines): Nhấn một lần để chọn nhanh tất cả các đường Tunni trong phần tử hiện hành.

Các tính năng hỗ trợ canh chỉnh:

 • [H] (Preview Rounding – Làm tròn số nguyên): Nhấn một lần thì các thông số đo sẽ được làm tròn số thập phân hiển thị trên thước đo. Nhấn lại lần nữa để hiển thị lại số lẻ.
 • { [ } (Align Selection Left/Top)(Chỉ nhấn 1 lần): Căn chỉnh vị trí điểm hoặc nút đang nắm kéo theo các điểm hoặc nút bên trái và bên trên.
 • { ] } (Align Selection Right/Bottom)(Chỉ nhấn 1 lần): Căn chỉnh vị trí điểm hoặc nút đang nắm kéo theo các điểm hoặc nút bên phải và bên dưới.
 • { | } ( [Shift]+[ \ ] )(Center selection horizontally or vertically)(Chỉ nhấn 1 lần): Tự động duỗi thẳng một đoạn được chọn theo trục ngang hoặc trục dọc. Đoạn đó gần với hướng trục ngang hơn thì sẽ được duỗi thẳng theo trục ngang, gần với hướng trục đứng hơn thì sẽ duỗi thẳng theo trục đứng.

Các tính năng hỗ trợ dựng hình:

 • [ ` ] (Quick Preview)(Chỉ nhấn giữ phím): Xem thử đối tượng với kiểu hiển thị sản phẩm đầu cuối. (Chế độ ẩn nét viền và ghi chú, chỉ hiển thị mảng hình như ký tự hiển thị trong văn bản)
 • [Space] (Pan & Preview)(Chỉ nhấn giữ phím): Xem thử đối tượng với kiểu hiển thị sản phẩm đầu cuối, đồng thời trỏ chuột biến thành bàn tay để di chuyển vùng nhìn trong bản vẽ.
 • [Esc] (Exit Text Tool Or New Element)(Chỉ nhấn 1 lần): Khi đang ở trong khung văn bản của Sketchboard hoặc đang ở trong một phần tử hiện hành, nhấn [Esc] để thoát khỏi khung văn bản hoặc phần tử hiện hành.
 • [ / ] (Glyph Name Input): Mở hộp thoại tra cứu thông tin ký tự thông qua tên ký tự.
 • [#] (Unicode input): Mở hộp thoại tra cứu thông tin ký tự thông qua mã Unicode.
 • Lăn chuột giữa: Di chuyển vùng nhìn bản vẽ lên hoặc xuống.
 • [Shift] + Lăn chuột giữa: Di chuyển vùng nhìn bản vẽ trượt ngang qua phải hoặc qua trái.
 • [Alt] + Lăn chuột giữa: Phóng lớn hoặc thu nhỏ bản vẽ hiển thị tại vị trí trỏ chuột.

Thiết lập bắt điểm trong Contour của FontLab 7

 • Contour là công cụ chỉnh sửa bản vẽ ở cấp độ chỉnh sửa trong một phần tử, bao gồm chỉnh sửa mảng hình, đường viền, đoạn, điểm, nút vector.
 • Công cụ Contour dùng để chỉnh sửa chi tiết bản vẽ có sẵn, nên chỉ dùng Contour khi đã có bản vẽ phác thảo hoặc Font chữ có sẵn.
 • Tinh chỉnh chế độ bắt dính trong Contour: Chọn Menu Edit => Preferences… => Mở hộp thoại Preferences => Distances => Thiết lập thông số cho chức năng bắt dính.
 • Khi công cụ Contour được chọn:
  (1) Hit To Node: Bán kính bắt dính của trỏ chuột để chọn đối tượng đoạn, điểm, nút vector. Mặc định trong FontLab đặt là 3 pixel màn hình hiển thị.
  (2) Hit To Guide: Khoảng cách bắt dính đường dóng để canh chỉnh thẳng hàng với các đối tượng khác theo phương đứng và phương ngang. Mặc định trong FontLab đặt là 4 pixel màn hình hiển thị.
  (3) Join Distance: Bán kính bắt dính của trỏ chuột để kết nối điểm đầu vào điểm cuối của đường viền. Mặc định trong FontLab đặt là 10 pixel màn hình hiển thị.
  (4) Snap Distance: Bán kính bắt dính của trỏ chuột hoặc đối tượng đang được di chuyển vào dòng kẻ (Snap). Mặc định trong FontLab đặt là 5 pixel màn hình hiển thị.
  (5) Force Snap: Tick chọn phần này để bật chức năng bắt dính vào dòng kẻ (Snap).

Chọn đối tượng trong Contour của FontLab 7

Trong Contour, có thể chọn các mảng hình, nét viền, đoạn, điểm, nút vector. Các đối tượng được chọn sẽ được tô màu đỏ. Chỉ cần nắm kéo chuột một đối tượng trong các đối tượng được chọn, tất cả các đối tượng còn lại sẽ di chuyển theo.

Cách chọn đối tượng trong Contour như sau:

 • Chọn một điểm, một đoạn hoặc một nút vector bằng cách L-Click vào điểm, đoạn hoặc nút vector đó.
 • Chọn nhiều điểm, nhiều đoạn và nhiều nút vector cùng lúc bằng cách giữ phím [Shift] và chọn thêm đối tượng.
 • Khi chọn hai điểm của một đoạn thì đoạn đó cũng mặc định được chọn. Khi chọn một đoạn thì hai điểm ở hai đầu đoạn đó cũng được chọn.
 • Muốn loại bỏ một đối tượng khỏi nhiều đoạn, điểm, nút vector đang được chọn thì giữ phím [Shift] và L-Click vào đối tượng muốn bỏ chọn.
 • Có thể chọn nhanh nhiều đối tượng bằng cách quét chuột để khoanh vùng chữ nhật vào vùng chứa các đối tượng muốn chọn. Giữ phím [Alt] để chọn kiểu khoanh vùng tự do.
 • Có thể bỏ chọn nhanh cùng lúc nhiều đối tượng bằng cách giữ phím [Shift] quét chuột để khoanh vùng chữ nhật vào vùng chứa các đối tượng muốn bỏ chọn. Giữ phím [Shift]+[Alt] để bỏ chọn kiểu khoanh vùng tự do.
 • Chọn toàn bộ đường viền cùng lúc bằng cách Double-L-Click vào một đoạn trong đường viền đó hoặc giữ phím [Alt] và L-Click vào vùng gần đường viền đó.
 • Chọn [Ctrl]+[A] để chọn tất cả các đối tượng chứa trong phần tử hiện hành.
 • Chọn đối tượng và nhấn [Delete] hoặc R-Click => Delete Node để xóa đối tượng được chọn.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên