Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Các bảng tính năng – Panel trong FontLab 7 (Phần 1)

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.

Thiết kế Font chữ là một lĩnh vực khá hẹp, cần rất ít người làm, nhưng rất quan trọng trong xã hội. Vì tất cả các văn bản kỹ thuật số và in ấn đều phải sử dụng Font chữ để trình bày văn bản. Công việc thiết kế Font chữ khá thú vị, bạn có thể tự tạo ra một Font chữ kiểu theo ý thích.

Trong bài viết này, tôi tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để chúng ta có thể hiểu về Font chữ và bước đầu thực hiện thiết kế Font chữ, Việt hóa Font chữ.

Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Bảng sơ đồ Font chữ – Font Map trong FontLab 7

 • Font Map Panel là bảng tính năng trong FontLab 7 trình bày tất cả các thành phần của Tab Font. Bao gồm Property Bar, History Side Bar, Table Area, List Side Bar, Footer.
 • Mở Font Map bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Font Map.
 • Có thể dùng Font Map để thay thế hoàn toàn cho Tab Font (giao diện làm việc mặc định) bằng cách:
  Bước 1: Chọn Menu Edit => Perferences… => General => Font Window => Check chọn Use Font Map And Fontspanels.
  Bước 2: Chọn Menu Window => Panels => Fonts => để mở bảng Font. Có thể chuyển qua lại giữa những Font chữ đang mở bằng cách Click chọn trong bảng này.
 • Có thể giữ [Shift] hoặc [Ctrl] để chọn hai Font chữ cùng lúc hiện lên trong bảng Font. Như vậy có thể so sánh sự khác nhau giữa hai Font chữ.

Tính năng tham chiếu phần tử trong FontLab 7

Tính năng tham chiếu phần tử:

 • Phần tử được quy ước là toàn bộ thành phần có trong một Glyph. Mỗi phần tử nằm trong một khung phần tử riêng với tên được đặt theo Glyph chứa phần tử đó. Phần tử của Glyph này có thể mang qua cửa sổ ký tự của Glyph kia để tham chiếu tạm thời.
 • FontLab 7 cung cấp bảng Add Element Reference có chức năng copy phần tử của Glyph được chọn vào Glyph hiện hành.
 • Tính năng tham chiếu phần tử hữu ích khi muốn copy phần tử trong Glyph này sáng Glyph kia hoặc để so sánh giữa hai Glyph.

Cách sử dụng bảng tính năng tham chiếu phần tử:

 • Mở bảng tham chiếu phần tử bằng cách: Chọn Menu Element => Element Reference => Add Element References… => Mở bảng Add Element References => Gõ tên ký tự muốn tìm kiếm => Chọn ô ký tự của Glyph muốn tham chiếu.
 1. Find Glyph Name Synonyms: là tìm cả những Glyph giống tên.
 2. Trường X và Y là khoảng Offset cho vị trí phần tử muốn tham chiếu.
 3. Flip Horizontally: là chọn đối xứng lật ngang phần tử muốn tham chiếu.
 4. Flip Vertically: là chọn đối xứng lật dọc phần tử muốn tham chiếu.
 5. Keep Metrics: là giữ nguyên chiều rộng của Glyph hiện hành khi thêm phần tử tham chiếu vào.
 6. Replace Advance Width: là thay thế chiều rộng của Glyph hiện hành bằng chiều rộng của phần tử trong Glyph được tham chiếu.
 7. Elements và Glyphs: là chọn tìm kiếm theo tên của Phần tử hay tên của Glyph, có thể chọn cả hai.
 8. Cancel: là thoát hộp thoại và hủy bỏ tham chiếu.
 9. Add Contour: là chỉ sao chép phần tử ở cấp độ Contour vào Glyph hiện hành để ghép vào bản vẽ.
 10. OK: là áp dụng lệnh tham chiếu, copy phần tử trong Glyph muốn tham chiếu vào Glyph hiện hành và giữ nguyên hai phần tử độc lập. Tính năng này hữu ích khi muốn chỉnh sửa ký tự ghép, đồng thời so sánh hình dáng với ký tự gốc.

Bảng điều khiển biến đổi trong FontLab 7

Bảng điều khiển biến đổi – Transform Panel:

 • Bảng điều khiển biến đổi (Transform Panel) cung cấp các công cụ biến đổi hình dáng, di chuyển và sắp xếp các đối tượng được chọn.
 • Mở Transform Panel bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Transform => Mở bảng Transform Panel.
 • Cách sử dụng Transform Panel để chỉnh sửa bản vẽ: Chọn các đổi tượng muốn chỉnh sửa => Trong Transform Panel => Chọn tâm của phép biến đổi trong Origin => Thực hiện các phép biến đổi có sẵn trong Transform Panel => Đối với các phép biến đổi có điền thông số thì bấm chọn [Apply] để áp dụng biến đổi.
 • Các đối tượng được chọn để chỉnh sửa có thể là các ô Glyph trong Table Area, các phần tử trong một Glyph, hoặc các đường viền và đoạn trong một phần tử. Nếu không có đổi tượng nào được chọn khi thực hiện biến đổi thì FontLab sẽ tự động lựa chọn tất cả các đối tượng có trong bản vẽ để thực hiện biến đổi.

Cách sử dụng bảng điều khiển biến đổi (Phần 1):

 • Nhóm công cụ lật và canh chỉnh vị trí sẽ thực hiện biến đổi trực tiếp mà không cần bấm [Apply] và không cần chọn tâm biến đổi trong Origin.
 • Nhóm công cụ di chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng cần thiết lập tâm biến đổi trong Origin. Thiết lập thông số trước khi biến đổi và bấm [Apply] để thực hiện biến đổi.
 1. Origin: Chọn tâm cho phép biến đổi.
 2. Horizontal Flip: Lật ngang qua tâm của các đối tượng được chọn.
 3. Vertical Flip: Lật dọc qua tâm của các đối tượng được chọn.
 4. Align Left: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh trái.
 5. Align Center: Canh chỉnh tâm của các đối tượng được chọn thẳng hàng theo chiều thẳng đứng.
 6. Align Right: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh phải.
 7. Align Top: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh trên.
 8. Align Bottom: Canh chỉnh các đối tượng được chọn thẳng hàng theo cạnh dưới.
 9. Align Vertical Center: Canh chỉnh tâm của các đối tượng được chọn thẳng hàng theo chiều ngang.

Cách sử dụng bảng điều khiển biến đổi (Phần 2):

 1. Thiết lập thông số dịch chuyển đối tượng theo chiều thẳng đứng, giá trị tính theo đơn vị UPM.
 2. Thiết lập thông số dịch chuyển đối tượng theo chiều nằm ngang, giá trị tính theo đơn vị UPM.
 3. Width: Thay đổi kích thước chiều ngang của đối tượng. Có hai kiểu thay đổi kích thước là tăng giảm theo % kích thước hiện tại và chỉ định kích thước chiều ngang chính xác là u (đơn vị UPM).
 4. Height: Thay đổi kích thước chiều đứng của đối tượng. Có hai kiểu thay đổi kích thước là tăng giảm theo % kích thước hiện tại và chỉ định kích thước chiều đứng chính xác là u (đơn vị UPM).
 5. Propotional Scale: Chế độ [ký hiệu mắt xích liền] là đồng bộ tỉ lệ thay đổi kích thước chiều ngang và chiều đứng (giống như phóng to – thu nhỏ đối tượng) và chế độ [ký hiệu mắt xích bị cắt] là không đồng bộ tỉ lệ thay đổi kích thước chiều ngang và chiều đứng.

Cách sử dụng bảng điều khiển biến đổi (Phần 3):

 1. Rotation Angle: Xoay đối tượng được chọn. Có thể nắm kéo chuột trên biểu tượng [ vòng tròn có bán kính] để thay đổi góc hoặc nhập số chính xác.
 2. Slant Angle: Thiết lập góc để tượt nghiêng đối tượng được chọn.
 3. Reset: Khôi phục tất cả các thông số mặc định của nhóm công cụ di chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng trong Transform Panel.
 4. Apply: Thực hiện một lần biến đổi theo các công cụ dịch chuyển, thay đổi kích thước, xoay và trượt nghiêng đã thiết lập bên trên. Một lần bấm [Apply] được tính là một lần thực hiện lệnh.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn sử dụng FontLab 7 tại [ Sổ tay hướng dẫn sử dụng FontLab 7 ].
Theo dõi Fanpage Thư viện thiết kế bỏ túi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Hướng dẫn sử dụng | FontLab 7 | FontLab 8 | Thiết kế Font chữ | Việt hóa Font chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên